Georg Brandes

Georg Morris Cohen Brandes (1842–1927)
Dansk kritiker og kulturperson.

Relaterte personer

Les mer

Georg Brandes er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 22r
«(Esman havde havt en duel med Brandes) –»
Munchmuseet, MM N 2117.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939. Se bl. 1v
«Ja jeg sier som Ibsen sa til Brandes: – Vi får snakke om disse ting når vi træffes – Han vilde ikke gi sig ut skriftlig.»
Munchmuseet, MM T 2785.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 83
«ZolaMaupassantVol Efterdønninger fra Volt{ … }aireRouseauDarwin i England – – {E}Georg BrandesBjørnsonIbsen {G}Alexander Kjelland og osså Ibsen – som dengang opfattedes som { … }Realist»