Anton Sunde

Anton Cathrinus Sunde (1882–1969)
Norsk professor, dr. med. Samler, inngiftet i Mustad-familien.

Anton Sunde er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 5332.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 01.06.1922. Se s. 2
«Alle disse vanskeligheder kom af at jeg ikke havde fuldmagt til at ordne med den tilstrækkelige forsikring i solide \og kjendte/ norske selskaber, og jeg turde ikke skride til en 3 % forsikring paa egen haand af et saa stort beløb som kr 135 000 hvilket vilde blive \mindst/ kr 4000, og jeg turde ikke belaste Dig eller Hr Wartmann med denne svære udgift Dr Sunde var villig til at laane ud, men, hvilket jeg ikke kan fortænke ham i, ræd forat sende billederne uten at jeg kunde fremvise ‹haandgyldige› forsikringspapirer paa selskaber, som i tilfælde det gik galt, ingen vrøvl vilde gjøre. Da det var umuligt for mig at tilfredstille hans forlangende »
Munchmuseet, MM K 5332.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 01.06.1922. Se s. 3
«Dr Sunde elsker sine billeder, han var rent overnervøs ved tanken om at hans billeder skulde komme noget»
Munchmuseet, MM N 2001.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 1922. Se s. 4
«Men for mig kan den bli lærerig og intressant –  …  Så ihærdig Dr Wartmann har samlet fra alle kanter sjeldne tryk vil den grafiske afdeling på 400 tryk blive så fuldstændig som om det aldrig oftere vil blive tilfælde – Skulde udstillingen slå feil kommer en del af skylden til at falde på Dr Sunde – den eneste nægter, selv en akademisk borger og Nordmand – Jøder og foretningsfolk fra alle kanter har sendt billeder»
Munchmuseet, MM N 2911.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 31.5.1922. Se s. 2
«Jeg har sandeli hat liten lyst til dette foretagende – men det blir med den største energi drevet av Dr Wartmann og { … }jeg syntes det var både min plikt og de gode borgere i Kristianiasplikt at sende billeder – Både Mustad og Sunde har fået billederne kjøpt på betingelse af udlånUdstillingen er af Kunsthaus så storslagent anlagt at det {blot er}bliver Mustads plikt at ‹udstille›»
Munchmuseet, MM N 2911.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 31.5.1922. Se s. 2
«Det er ikke netop nu morsomt at ha en stor udstilling – den kan let blive en stor skuffelse – hvis der blir tilskriver jeg Sunde den eneste nægter, Nordmand og akademisk borger skylden – Jøder og foretningsmænd fra alle kanter har sendt sine billeder –»
Munchmuseet, MM N 2911.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 31.5.1922. Se s. 3
«Jeg kan ikke si annet end si at det er mærkelig at Dr Sunde ikke har udlånt billeder til en slig udstilling der er en enestående anerkjennelse af et fremmed lands kunstner og alts en begivenhed der er næs{ … }ten ‹{ … }europæisk› og som for mig vilde bli katastofal hvis den mislykkedes»
Munchmuseet, MM N 2911.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 31.5.1922. Se s. 3
«Du kan gjerne fortælle Chr Mustad at af alle Europæiske samlere og N statsmusæer er han Dr Sunde den eneste der har næget – Jeg kan osså forsikre»
Munchmuseet, MM N 2911.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 31.5.1922. Se s. 3
«Billeder er udlånt fra Musæet i Wien, Mussæet i BrehmenBremen – Th{ … }iel i Stockholm der ellers er så karrig – Pinæus i Gøteborg – samtlige tyske samlere blot ikke Sunde – Jeg vil si det er næsten upatriotisk»