Carl Uddgren

Carl Gustav Uddgren (1865–1927)
Svensk forfatter.

Brev fra Carl Uddgren til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 3 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1739.   Brev. Datert 16.04.1913. 
«och köpte genast för 1.000 kr. samt fick några af de andra att göra likaledes.» 
Munchmuseet, MM K 1740.   Brev. Datert 16.09.1913. 
«detta förmådde honom att genast gå ned till Löf- berg och köpa på en 1.000- lapp. Detta var i våras.» 
Munchmuseet, MM K 1741.   Brev. Ikke datert. 
«För all visad vänlighet på min 60-års-dag fram- bar jag härmed min djupt kända tacksamhet» 

Carl Uddgren er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1928.   Brev fra Stanisław Przybyszewski. Ikke datert. Se s. 2
«ein Vogel. Wenn du Dauthendey oder Uddgren triffst, so bitte sie sehr, dass sie sich nicht mit meiner Person be- schäftigen sollen, denn das thue ich mit ihnen auch nicht. Es ist doch ekelhaft, dass die dumme Klatschereien, die mir sehr schaden, ausstreuen. Es wird noch so weit kommen, dass ich nicht nach Kongsvinger fahren kann, und du weisst am besten, was das für mich be-»
Munchmuseet, MM N 649.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«U. og frøken J. elsker hindanden hele – heraf opkommer en masse stridigheter mellem  …  – D – gjør kur til fr. { … }J – elsker hende  …  – tilsyneladende – forsøger at forføre hende – st … U. og D – sindte –»
Munchmuseet, MM N 649.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«U. og frøken J. elsker hindanden hele – heraf opkommer en masse stridigheter mellem  …  – D – gjør kur til fr. { … }J – elsker hende  …  – tilsyneladende – forsøger at forføre hende – st … U. og D – sindte –»
Munchmuseet, MM N 649.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Efter mange stridigheter  …  hvor Obstlegg beskyldes at have bragt uenighed imellem – U. og D. – skriver et forklarende brev til { … }U … hvor deD’s og U’s venskab antydes –»
Munchmuseet, MM N 649.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Efter mange stridigheter  …  hvor Obstlegg beskyldes at have bragt uenighed imellem – U. og D. – skriver et forklarende brev til { … }U … hvor deD’s og U’s venskab antydes –»
Munchmuseet, MM N 649.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Efter mange stridigheter  …  hvor Obstlegg beskyldes at have bragt uenighed imellem – U. og D. – skriver et forklarende brev til { … }U … hvor deD’s og U’s venskab antydes –»
Munchmuseet, MM N 649.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Penge og Fr. – B. og Fr – U. gjør kur til { … }fru PryD til fru Be{c}kstrøm – { … }D vil flygte – { … }med fru Beck»
Munchmuseet, MM N 649.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«–  … Ud. og D har i Paris –»
Munchmuseet, MM N 649.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Af raseri på D der har forspildt forholdet til frøken J.{gjør}blir Udgren tre dage væk – b … »
Munchmuseet, MM N 649.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«D. fortvivlelsen nær – D. lå sommeren efter på – bleg – D. viser sine øine der er blodsprængte af gråd – fortæller han har havt næseblødning af angest – – Udgren taler om at han har elsket kvinder – – Da ‹bebreider› han halvt  …  at han har bortsølet pengene    at han vil skrive sine digt i solen og { … }på kvindekjød»
Munchmuseet, MM N 649.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 3
«frøken J kommer – D for forsones med Udgren D. fortvivlet – griber det sidste middel – for løber bort med fr. J. – og gifter sig –»
Munchmuseet, MM N 649.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 3
«Udgren ra{ … }sende – d …  fortæller at D. ikke har evne at elske andre kvinder en de han elsker og at»