Carl Lassen

Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. Drev et spedisjonsfirma.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Carl Lassen

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1797.    Brevutkast. Datert 21.9.1914.
« Fordel heraf»

Carl Lassen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4374.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1890. Se s. 2
«{‹D›}\T/{e}\a/ulow Billede «den blaa Pige er sendt til Lassens, – der kom en Seddel herud og Inger gik {til}\og/ fik greit det; – det er længe siden nu. –»
Munchmuseet, MM K 4403.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.12.1891. Se s. 3
«– – Inger har hørt efter Billedet, nu troer de dernede paa Expeditionen at Billedet Kassen med Billedet sikkert er kommen til Lassen, men at det er bleven hensat paa et Loft eller Kjelder, – (Kassen var styg) – af en af Pigerne,»
Munchmuseet, MM K 5139.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].02.1892. Se s. 3
«maleriet frem. Eilif P. skal gjøre alt muligt for at finde nummeret, men han syntes det var saa underligt, at de dernede kunde skaffe billedet frem ved at faa nummeret. Expeditøren huskede godt mig igjen og at han havde lovet mig at sende billede til Lassen. Han maa natur- ligvis erstatte det.»
Munchmuseet, MM N 710.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
«Faar Anmoder Legationen i Kristiania (8{ … }de) at anmode Konsulatet i Berlin at assistere med Forsendelse af Pladerne – – Omkring 12te anmoder jeg Legationen i Kristiania {at}og samtidig at benytte Carl Lassen i Berlin – Samtidig opfordrer jeg Filialen her at anmode Carl Lassen at sørge for Sagernes Forsendelse – Samtidig sender jeg min Hj …  med skriftlig Forklarin af mine Ønsker til Carl Lassen»
Munchmuseet, MM N 710.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
«Faar Anmoder Legationen i Kristiania (8{ … }de) at anmode Konsulatet i Berlin at assistere med Forsendelse af Pladerne – – Omkring 12te anmoder jeg Legationen i Kristiania {at}og samtidig at benytte Carl Lassen i Berlin – Samtidig opfordrer jeg Filialen her at anmode Carl Lassen at sørge for Sagernes Forsendelse – Samtidig sender jeg min Hj …  med skriftlig Forklarin af mine Ønsker til Carl Lassen»
Munchmuseet, MM N 710.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
«Faar Anmoder Legationen i Kristiania (8{ … }de) at anmode Konsulatet i Berlin at assistere med Forsendelse af Pladerne – – Omkring 12te anmoder jeg Legationen i Kristiania {at}og samtidig at benytte Carl Lassen i Berlin – Samtidig opfordrer jeg Filialen her at anmode Carl Lassen at sørge for Sagernes Forsendelse – Samtidig sender jeg min Hj …  med skriftlig Forklarin af mine Ønsker til Carl Lassen»
Munchmuseet, MM N 710.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1v
«Smithsig siger det er unødvendig – men skal efter Stossels Sigende have gået med ‹derpaa› – – To Dage før (15de) Afreisen faar {Sto}han Beskjed om at reise – I al denne Tid Afreisen var den 1{ … }6de 17de? blev der udv …  udvekslet Telegrammer mellem Lassen, Berlin og Konsultatet i Kristiania og mig om meget mer uvæsentlige Ting)»
Munchmuseet, MM N 1797.   Brevutkast fra Edvard Munch til Carl Lassen. Datert 21.9.1914. Se bl. 1r
«Da Kristiania Filiale g{ … }av ordre til Forsendelsen samtidig med herv Konsulatets fik Beskjed – samt fordi jeg havde sendt en Udsending maatte Carl Lassen vide at Konsulatet ikke var enebestemmende –»
Munchmuseet, MM N 1797.   Brevutkast fra Edvard Munch til Carl Lassen. Datert 21.9.1914. Se bl. 1r
«Consulatet har desuden ligeoverfor Carl Lassen{ … }ytret sin Tvil Modstand mod Assurancen – men efter ‹PågaaenhedLassens Overtalelse vil givet  …  …  – Consulatet har ikke { … }givet Beskjed om Assurancens Størrelse – { … }Da Meningen om Værdien varierte mellem 1 Milion Kr og 100,000 kr var en ikke Henvendelse til mig ganske meningsløst»
Munchmuseet, MM N 1797.   Brevutkast fra Edvard Munch til Carl Lassen. Datert 21.9.1914. Se bl. 1r
«Consulatet har desuden ligeoverfor Carl Lassen{ … }ytret sin Tvil Modstand mod Assurancen – men efter ‹PågaaenhedLassens Overtalelse vil givet  …  …  – Consulatet har ikke { … }givet Beskjed om Assurancens Størrelse – { … }Da Meningen om Værdien varierte mellem 1 Milion Kr og 100,000 kr var en ikke Henvendelse til mig ganske meningsløst»
Munchmuseet, MM T 208.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 27r
« Besten Danke fur Ihr freundliches Brief Es wird mich sehr freuen im Berlin einmal wieder auszustellen um so mehr als ich hore ich dadurch meine Freunde in Berlin entgegenkommen {ve}\w/erde – – Wenn die Verhaltnissen immer so gut sich entwickelt werden wir in April ein Ausstellung machen konnen – aber {‹v›}\a/ls es doch {z … }\ektr/aordinaire Zeiten worin wir leben und als es sich im Arbeiten wh{ … }\el/che fur meine kunstlerische Entwickelung unentbehrlich ich musz ich doch musz ich doch die Bedingung stellensetsen dasz die Zeiten sich nicht schlimmer entwickelt und das {es}\k/eine politische Unruhen in Voraussicht ist –      Sonst werden die Bedingungen whelche Sie mit Hrr Expediteur Carl Lassen ubereins {i}\s/ind: Danach wer{den}\d/ Carl Lass{o}\e/n dafur sorgen das {‹ein›}\die/ Sendung mit ein »