Anton Hansen

Anton Christian Vilhelm Hansen (1891–1960)
Dansk tegner, utdannet maler. Tegner i Ekstra Bladet 1909-18. Bosatt i Kristiania fra 1919-1924. Tegnet for flere norske og danske aviser, samt det tyske Simplicissimus. Tegnet et karikert portrett av Munch trykket i Ekstra Bladet i 1934?. Besøkte senere på 30-tallet Munch på Ekely.

Les mer

Anton Hansen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1165.   Brev fra Jens Thiis. Datert 12.08.1934. Se s. 1
«Men idag er det en annen ting det gjelder. Jeg har hatt be- søk av min gamle venn, den utmerkede tegner Anton Hansen som av den danske regjering er sendt herop sammen med et par fremragende skolemænd for å arbeide med en stor sak, ungdommens opdragelse til kunstforståelse helt fra de tidlige skoledager. Og han vil at denne kunstopdragelse skal ikke gjelde bare dansk kunst, men kunst fra alle tre skandi- naviske land. Han vil selv gjerne treffe dig, og du kjenner ham jo fra før, han vil da nærmere kunne forklare dig sitt program og de hensikter som man tænker å opnå.»
Munchmuseet, MM N 693.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 2r
«Kommer Du må Du minde mig om at fortælle en lystig historie om tegneren Hansens besøg sammen med noen danske lærere – Det var Du der sen{t}dte Dem til mig – og det blev  …  noget tragisk komisk over det hele»
Munchmuseet, MM N 2070.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1934 . Se bl. 1r
«Anton Hansen»
Munchmuseet, MM N 2070.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1934 . Se bl. 1r
«Jeg blev ikke sint på Anton Hansen – Så sa jeg mig da der ingen virkning er så er der heller ingen årsag – altså har denne Hansen»
Munchmuseet, MM N 2070.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1934 . Se bl. 1r
«Jeg blev ikke sint på Anton Hansen – Så sa jeg mig da der ingen virkning er så er der heller ingen årsag – altså har denne Hansen»
Munchmuseet, MM N 2070.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1934 . Se bl. 1v
«Tak for god modtagelse ropte de danske – Jeg gik hjem men atter dukket op billedet af den underjordiske i Kjøbenhavn og jeg syntes det passet på denne Hansen aligevel – Men situationen var reddet – og ikke krig med Danmark»
Munchmuseet, MM N 2095.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1934. Se bl. 1v
«Jeg skal fortælle om møtet med Anton Hansen som, hvis der ikke er to af lignende navn, jeg havde truffet på udstillingen vor i Kjøbenhavn1915 – Da tegnet han  …  en forbrytertegning af mig – Den De{ … }n stod i Extrabladet 3 timer efter med et nidord til overskrift –»
Munchmuseet, MM N 2122.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939. Se bl. 2r
«Mens jeg nyder idyllen en dag i mit hus melder hushjælpen: En herre\maler/ Anton Hansen, anbefaling Thiiser her»
Munchmuseet, MM N 2122.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939. Se bl. 2r
«Jeg studset, ransaget min hukommelse – Anton Hansen? Azor Hansen? Harald Hansen?»
Munchmuseet, MM N 2122.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939. Se bl. 2r
«{ … }‹En› dag jeg var oppe i den norske udstilling i Kjøbenhavn, det var vist 1915 kommer den allestedsnærværende Henrik Sørensen bort til mig og sier: Tegneren Anton Hansen og journalist N. i Extrabladet vil tale og tegne mig – Jeg svor nei – Sørensen svor jo og dr drog nogle underjordiske små mænd *)Vi har osså en underjordiske i Revold med svære hatter uredt hår bort til mig – Endelig lod jeg Anton Hansen tegne mig men nægtet journalisten svar –»
Munchmuseet, MM N 2122.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939. Se bl. 2r
«{ … }‹En› dag jeg var oppe i den norske udstilling i Kjøbenhavn, det var vist 1915 kommer den allestedsnærværende Henrik Sørensen bort til mig og sier: Tegneren Anton Hansen og journalist N. i Extrabladet vil tale og tegne mig – Jeg svor nei – Sørensen svor jo og dr drog nogle underjordiske små mænd *)Vi har osså en underjordiske i Revold med svære hatter uredt hår bort til mig – Endelig lod jeg Anton Hansen tegne mig men nægtet journalisten svar –»
Munchmuseet, MM N 2122.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939. Se bl. 3r
«Ja hva tænkte jeg da jeg så det? – Man kan overhodet ikke tænke – N Det skulde lignet S. at h{ … }a sagt til {Azor}\Anton/ Hansen: nu skal vi tegne det norske svin Munch»
Munchmuseet, MM N 2122.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939. Se bl. 3r
«Dette løb run{ … }dt i mit hode da Anton Hansen stod for mig. I al verden! Jeg må ha tat feil af nav{ … }\n/ – Azor Hansen, Anton Hansen Harald Hansen!»
Munchmuseet, MM N 2122.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939. Se bl. 3r
«Dette løb run{ … }dt i mit hode da Anton Hansen stod for mig. I al verden! Jeg må ha tat feil af nav{ … }\n/ – Azor Hansen, Anton Hansen Harald Hansen!»
Munchmuseet, MM N 2122.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939. Se bl. 3r
«Sid ned sa jeg venlig som den fine mand jeg er – Det har glædet mig meget sa jeg at jeg ser at jeg har ta gjort { … }\d/em uret    De den flinke kunstner Anton Hansen! – Jeg forstår det var en annen Hansen som i anno»
Munchmuseet, MM N 2122.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939. Se bl. 5r
« Tak for god modtagelse sa Anton Hansen svagt»
Munchmuseet, MM N 2122.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939. Se bl. 5r
«Det var dog ham Anton Hansen tegneren i Extrabladet1915\! Henrik Sørensens bedste ven og staldbror/»
Munchmuseet, MM N 2161.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Du får hvis Du kommer minde mig om e{n}t tragikomisk møde med tegneren Anton Hansen i Hvitsten – som Du sendte til mig –»
Munchmuseet, MM N 2958.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1938. Se bl. 3r
«Når Du kommer må Du minde mig om at jeg fortæller Dig en lystig historie om tegneren Hansens besøg hos mig i Hvitsten med 3 danske skolelærere – Du havde sendt ham ned til mig –»
Munchmuseet, MM N 2964.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939. Se bl. 1r
«Mind mig om at jeg skal fortælle en morsom historie om Anton Hansens besøg i Hvitsten. Du sendte { … }ham til mig engang»
Munchmuseet, MM N 3126.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1934. Se bl. 1v
«En dag står en mand i min stue med et papir i hånden – En beskrivelse af Dig over Anton Hansens mange herlige egenskaber –»
Munchmuseet, MM N 3126.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1934. Se bl. 1v
«Anton Hansen ja! Da vi havde udstilling i Kjøbenhavn og Sørensen først optrådte som udstillingens og den norske kunsts leder kom han med t{ … }o underjordiske mænd med mapper – Den ene skrev og den annen tegnet – Jeg har altid været overbevist om at Sørensen forestilte den enehan som Anton Hansen»
Munchmuseet, MM N 3126.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1934. Se bl. 1v
«Anton Hansen ja! Da vi havde udstilling i Kjøbenhavn og Sørensen først optrådte som udstillingens og den norske kunsts leder kom han med t{ … }o underjordiske mænd med mapper – Den ene skrev og den annen tegnet – Jeg har altid været overbevist om at Sørensen forestilte den enehan som Anton Hansen»
Munchmuseet, MM N 3126.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1934. Se bl. 1v
«Jeg har kanske tat feil tænkte jeg og holdt følgende tale til Anton Hansen med e{n}t kjærligt smil{–}\:/ Jeg har tat feil af Dem og en annen \sa jeg/ og jeg skjønner at De ikke har tegnet nidtegningen dengang Han mumlet noget som jeg ikke hørte på og så spiste vi æggedosis og jeg  … { … }\bedøvede/ ham»
Munchmuseet, MM N 3277.   Brev fra Edvard Munch til Johan Langaard. Datert 2.2.1934. Se bl. 1r
«Da den store norske udstilling Kjøbenhavn blev holdt i Kjøbenhavn ‹kom›Sørensen op til mig da jeg hængte ‹op› med den bekjendte danske tegner Anton Hansen og en journalist fra Extrabladet der vilde interviewe mig»
Munchmuseet, MM N 3277.   Brev fra Edvard Munch til Johan Langaard. Datert 2.2.1934. Se bl. 1r
«Jeg nægtet dette men lot Hansen tegne»