Munchmuseet, MM K 4920

MM K 4920, Munchmuseet. Datert 03.08.1941. Brev fra Inger Munch.