Munchmuseet, MM K 1131

MM K 1131, Munchmuseet. Datert 15.10.1902. Brev fra Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
15 okt. 1902.    Kjære Edv. Munch


    Jeg er netop stået op af min seng efter
adskillige dages gigt-lidelser – frygtede for gigt-
feber og tenkte på dig! – og skyndte mig
med at svare på dit brev.

    Så gjerne som jeg selv vilde se din ud-
stilling, se dine gamle bilder igjen og lære
dine nye at kjende, vil jeg dog for øie-
blikket fraråde en udstilling i Trondhjem
– NB. ifald det er økonomisk udbytte, du
dermed vil opnå.

    Af følgende grunde:
    For det første er det ikke muligt at op-
nå frit lokale noget sted. Jeg har talt med

 

      

forskjellige mensker om det – men de ved
intet at nævne mig. I det hele taget vil
det også for betaling være vanskeligt at
få et passende lokale her nu. «Hus-
nøden» er svær i denne stad og alle
butikker bortleiet. Her bygges nemlig
næsten ingen ting. De offentlige lo-
kaler som er til bortleie for koncerter,
bazarer etc. er kostbare og vilde
sluge det meste af entrepengene. Des-
uden er de vanskelige at få i  …  for
længere tid nu, da der er koncerter
anden hver dag heroppe.

    Vi har nemlig denne  …  høst været
oversvømmet af en strøm af reisende
musikere. Og da det tildels har været
udmærket musik har huset gang på
gang været fuldt. Men dette er gået slig
slag i slag, at nu orker ikke folk mere,

 

      

og har ikke råd til en krone eller to
mere. Derfor oplevde forleden dag den
udmærkede Brüsseler-kvartet, som havde
det fineste program og den ypperligste reklame
bare ynkeligt hus. Desuden har vi the-
ater her for øieblikket.

    Jeg er bange for, at også du vilde kom-
me til at mærke, at pengepungene er
blit lettet til «Kunst» i denne tid herope
– ifald du bestemmer dig for at holde en
udstilling her nu. Der vil ikke – selv med
den bedste  … reklame – komme så mange
mensker, at du kan tjene noget bare
på entrépengene.

    Men det fik nu altsammen være det
samme, om der bare var udsigt til at få
noget solgt – til Kunstforeningen. Til
private er \kan/ der neppe være tale om. Det
vilde være et rent træf, om det skulde
hænde.      For salg til Kunstforeningen

 

      

er ganske vist tiden efter oktober
den bedste – det er da vi får vort sam-
lagsbidrag af Samlaget. Men det er
iår for det første nedsat til det halve
– foreningen er ikke populær \under/ sin
nye styrelse – til kr. 1500.      Og
disse 1500 er forlængst disponeret
ved indkjøb af Vigelands broncebuste
af Ibsen, og pengene er for nogle dage
siden udbetalt. Dermed er Kunstforenin-
gens kasse (for det faste galleri) tom
indtil næste oktober. Kom igjen da!
da skal jeg gjøre alt, hvad der står i min
magt, for at sætte igjennem et kjøb til det
faste galleri; og men du forstår at når
der ingen penge er, er ethvert forslag om
kjøb unyttigt. – Indkjøb til udlodning er
der ikke tale om. Aldrig i verden vilde jeg
få en eneste stemme med på det!

 

      

    Af disse grunde tror jeg, at du heller
burde afstå fra planen om en udstilling i
T.hjem iår, men derimod komme igjen både i
T.hjem og i Bergen næste år. Der vil
det forhåbentligvis lykkes at styrke det
nuværende flertal og gi dig opreisning. Og
i mellemtiden vil også min norske kunst-
historie, hvor min afhandling om dig hører
med, være færdig og uddelt til 900 men-
nesker i Bergen og 400 i Trondhjem,
foruden hvad der kan gå ved salg. Ganske
uden virkning
tror jeg ikke en sådan
spredning af en «historiebog» , hvori du
tar har en af de fornemste pladse, vil
være – det er så rart med det som er trykt
i en bog – det er ligsom mægtigere end det
som står at læse i en das-avis !

    – Men vil du alligevel – uden hensyn
til det økonomiske udbytte udstille her nu,

 

      

så ved du jo, du kan regne på min bistand.
Du behøver ikke sende nogen herop, jeg skal
leie lokale for dig efter bedste skjøn og fore-
stå bildernes ophængning. Den nødvendige
hjælp og billetsælgerske kan du vel jo
få også her. Og hvad kritiken angår,
tror jeg at kunne svare for to aviser ialfald.
Men for den tredje og for alle mulige ind-
sendere kan jeg ikke borge.

    – Det var da en forskrækkelig historie
den med den pistolkuglen! Det var da
vel forhåbentligvis venstre hånd som blev
såret? Jeg blev meget forfærdet da jeg
hørte, at du havde skudt dig i hånden, men
så sagde man, at det var høist \et/ ubetydeligt
sår i venstre hånd, og så slog jeg mig
tilro med den tanke, at du var kommet
lidt tilskade under dine – formodentlig –

 

      

daglige øvelser med et et mordforsøg på
von Ditten for øiet!

    Men du har altså været alvorlig såret
og ligget på hospitalet og havt det vondt?

    La nu den revolveren ligge da, og la
von Ditten komme til at opleve det lange
og smertefulde dødsleie, som er ham af
skjæbnen tiltænkt, og som din revolver
jo \let/ vil kunne komme til at forspilde,
hvis han under dine skydeøvelser kommer
udenfor dine vinduer.

    – Sig mig, har du tilbudt Kunstin-
dustrimuseerne
i Hamburg og i Kjøbenhavn
af dine raderinger \og lithografier/? Og Nationalmuseet i
Stockholm – Kobberstiksamlingen?
Og Bøgh i Bergen da?

    – I min bog tar jeg dit selvportræt.
Tak for tilsendte album, som jeg sender

 

      

tilbage med det første. Desværre er fotografier-
ne her hverken \både ikke/ så gode, som de skulde være, og af-
trykkene er for slidte for reproduktion. Men
jeg må jo ha gjengivelser af andre ting end
«Det syge barn» som jeg rimeligvis kan
disponere over i cliché. Derfor ber jeg
dig indstændig – snarest mulig – idag! – på
et brevkort at underrette mig om, hvor nye
exemplarer af «Vår» og «Manden og den
hvide pige på stranden» kan bestilles –
hvem har pladerne?
Og er det ikke
muligt at få fotografi af «Stjernenat»?
hvem eier bildet?

    – Jeg fik forleden dag fra Tyskland
forespørgsel om tilladelse til at oversætte min
artikel om dig (fra Sv. Dagbl.) for et tysk
Kunsttidsskrift. I tilfælde bør den jo illustre-
res.

    
    Din ven
Jens Thiis

    Hvor blir du at finde, når du reiser fra Aasgårdstrand? Din faste adresse?