Svenska Dagbladet

Avis. Stockholm, Sverige

Les mer

Svenska Dagbladet er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 1131.   Brev fra Jens Thiis.
«– Jeg fik forleden dag fra Tyskland forespørgsel om tilladelse til at oversætte min artikel om dig (fra Sv. Dagbl.) for et tysk Kunsttidsskrift. I tilfælde bør den jo illustre- res.»
Munchmuseet, MM K 1725.   Brev fra Ernest Thiel.
« Hjertligaste helsningar från min hustru. Tor Hedberg hade nylien en lång artikel om Er i Svenska Dagbl.»
Munchmuseet, MM K 4442.   Brev fra Karen Bjølstad.
«ligeoverfor sine Elever. – Men saa blev det da heldigvis stanset, da Frk Dr. Regine Stang raadet Inger til øieblikkelig at holde op. – Nu sparer hun Stemmen sin, saameget som mulig holder hun sig taus; – og derved blander hun sig ikke med Folk her. Vi holder os derfor udenfor Badetrafikken. – Fra Kjøkkenvinduerne seer vi flagrende Damer farende forbi. – Vi har det deiligt med Grønsager; – og lever meget paa Fisk. –      Nu har vi læst Tor Hedbergs Artikel, SamlagetLarsen sendte os den svenske Avis, hvor den staar. – Den er storartet, – hvor det maatte være godt for Dig – og at nettop at det Svenska Dagbladet, bragte Morgenbladet til at tage det op om ikke i sin Helhed, saa dog det vigtigste. –»
Munchmuseet, MM N 572.   Varia av Edvard Munch. Datert 1902 . Se bl. 1r
«I et Høstcauseri til «Sv. Dagb.» skriver den svenske Forfatter Vilhelm Eklund bl.a.:»
Munchmuseet, MM N 2295.   Brevutkast fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 1906–1907 . Se s. 4
«Svenska Dagbladet (Tor Hedberg ist der bekannteste schwedische Kunstkritiker) ein sehr lange und ausgezeichnete Kritik geschrieben – uber meine Ausstellung bei Schulte»
Munchmuseet, MM N 2526.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ernest Thiel. Datert 1906 . Se s. 1
«I al Hast sender jeg min Tak for de tilsendte 200 Mrks og for «Svenska Dagbladet»    Tor Hedbergs Artikel glædet mig meget {og}– Dennegang vilde jeg blot melde Dem at de Billeder sendes pr. Ilgods imorgen –»