Munchmuseet, MM N 146

MM N 146, Munchmuseet. Datert 1933–1935. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 146 bl. 1r

    Først og fremst
    1) { … }På sidste side står « Ser rødt, farlig for sig og andre –»
må naturligvis strykes

Det kunde skade mig uberegnelig

    2) min Mor hedte Laura ikke Marie

    3) Den hvide dame ved stranden i
Rasmus Meiers samling var {min}Munchs
søster Inger


    4) Jensen Hjells portræt blev betalt
med en middag for 2 kr. på Grand
Jensen Hjell var formuende –
Frits Thaulow vilde kjøbe billedet
for 200 Kr – Det var omtrent en
aftalt sag at i lignende tilfælde
fik maleren lov at sælge det –
Jensen Hjell nægtet det – Hvorfor
betalte han selv {mig}Munch ikke 200 kr


    5) Det sorte ungdomsportræt af {min}Munchs
søster Inger fik slik kritik i
Aftenposten – Hva skal man gjøre
med et sligt ræds rædselsfuldt billede    Denne
Lou{ … }is Michel Kommentar (Det værste man kunde si
om en kvinde) Hvor skal det hænge – Der
regnes op alle rum i en leilighed
blot det sidste W.C. kunde bruges

 

Munchmuseet N 146 bl. 1v

    Jeg synes det virker lidt komisk
at fremhæve at jeg var så kjæk
at male i skjorteærmer trods bronchit –
Jeg har jeg jo ofte malt mig
nøgen ude og tar lange friluftsbad
nøgen om sommeren – Jeg tror den
lille spøk helst bør sløifes


    Min far var en slags
kunstnernatur meget impulsi{ … }v
og kunde være meget hefti – Var
helt opofrende for os og var
uudtømmeli i at fortælle spændende
eventyr der sat vort sind i bevægelse
Han fortalte os gutter stadi om
sagaen som han kunde utenat
Han var dybt religiøs og meget
nervøs –

    Kollmann