Munchmuseet, MM N 314

MM N 314, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 314, s. 1

    Høst skaffer Strindbergs artikkel i
revue blanche

    Det var efter min første udstilling
i Berlin – (da mine billeder blev
udkastet af Berliner Kunstlerverein
med den følge at fo kunstnerne
delte sig i to leire – og den ene
med Liebermann i spisen dannet
en fri udstilling)

    Jeg havde en hilsen fra Dr Elias
til {h}Henrik Ibsen – Jeg leverte ham
gik op til ham da han ikke var
hjemme leverte jeg ham et kort –
og gik – Jeg hade lige i forveien sid truffet set ham i
hotellets
læseværelse

    Det var Nogle dage senere sidder
jeg på Grand med flere venner –
Det var vår – alle vinduer og de
de store glas deri var åbnet til
Karl Johansgd – der solfyldt var fuld af
folk – { … }Der er Ibsen sa vi – Vi så

 

Munchmuseet N 314, s. 2

ham «seile» indom som en bred
skute – Men hvor forbauset blev
vi ikke da han svinget og seilet
ind blandt den tætpakkede Grand
Ibsen i Cafeen – ‹umuli› – aldri
før forekommet –

    og han seilet krysset – in mellem gjæstene
– og mod os! – Almen Voksende
forbauselse – Godag er det ikke Hr Munch
– og der sad han midt i blandt
{ … }os med sin lille tætte fi{k}gur –
– Han sa noget – almindeli
høfligheder – og gik –

    – Vi sat der alle  … 
 …  – sa Ibsen ved vort bord!

    Siden talte jeg med ham
aften på Grand i de{n}t lille læseværelse
Grand

    – Det var i 1894 – Jeg havde
udstilling hos Blomquist
Der var en række af mine senere
billeder – Sk der tilhørede livsfrisen

 

Munchmuseet N 314, s. 3

    Skrig – Jalousi – Dødsværelset – Dødskamp –
Elskende kvinne – Kys – Kvinne og mand mellem skovens stammer–

    – De tre kvinder – {og  … }Vampyr
Almindelig forargelse – ‹rad› på politi –
opfordring til Boycotting af Blomquists
lokale –

    En dag træffer jeg Ibsen på udstillingen
Kan de – vi ser på billederne sammen
– et for et – studerte han nøie –

    I{ … }sær interesserte ham de tre kvinner –
– Jeg sa – Jeg mener de Den mørke
der står mellem stammerne ved den
nakne kvinnen – er nonnen – lissom
– kvinnens skygge – – ved s sorgen – og dødenden nakne er
livslystens kvinne –

    Ved siden af dem igjen – den lyse
kvinnen der går ud mot havet
– mot uendeligheten – Det er længselens
kvinne –

    Mellem stammerne lengst til høire
– står mannen – i smerte og uten
at fatte –

 

Munchmuseet N 314, s. 4

– han interesserte sig osså for den
mannen som sidder ved havet
bøiet – og knuget –

    – Jeg har ( Det moret ham at se
en socialist fører – jeg havde malt
mot rød bakgrunn – og en del karikert
– Mot rødt! sa han – og svært karikert

    Han spurte efter et Dameportræt jeg
havde netop tat bort fra u‹dst›illingen –

    – Jeg fortalte ham at hennes f udmærkede
‹brave› far havde så br …  bedt om at
jeg skulde fj{ … }ærne det at jeg havde gjort det
– antog dette havde interesseret ham –)

    – Jeg fortalte ham at de ovennævnte
billeder var tænkt som en sammenhængende
stor fris – livsfrisen – –

    Noen år efter skriver Ibsen «Naar
de døde vågner Kommentar» – Historien om en
billedhugger – hvis hovedværk – opstandelsens livsværk
– splittes – og og hvis eget liv forspildes og delvis forsvinner i Tyskland –
– Man vil her se igjen i billeder – en
en række billeder – delvis som tableauxer
– livsfrisen – De tre kvinner – Irene Kommentar – livslystens
kvinne – Maja Kommentar – og Sygepleiersken – De finnes – de tre
samlet som i mit billede – En nat har vær direktøren
seet Irene som naken ved siden af sykepleiersken – og mange slike

    Jeg vil si dem sa Ibsen – Det går dem som mig – Jo flere Fiender
de får jo flere venner får de

    Man finner den gaml mannen der sider på stenen og tænker på
si{n}t forspildte liv

    Man finner portrætter  …   …   … hoder