Munchmuseet, MM N 415

MM N 415, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 415 bl. 1r
Ibsen og livsfrisen!

    Jeg reiser våren 1{9}893 fra Berlin
hjem til Norge – Det var efter
de{t}n bevægede høst og vinter – hvor \da/
den store kunstnerstrid efter min
udstilling 1 …  i arkitektenhaus  … 
høsten 1{9}892 havde raset –

    – Jeg havde en hilsen til ham fra en Dr. Elias
og andre af hans venner i Berlin
– Det var i Freie Bühnes tid og
– i begynnelsen af den Ibsenkultussen –
– Jeg leverte mit kort gik op til
hans bolig i Arbinsgd – med et
kort i lommen – Jeg { … }kjendte Ibsens
tilbaketrukkenhed og var i Grund
glad over at han ikke var hjemme
– og Jeg afleverte mit kort og
trodde dermed sagen for færdi –
– { … }En d dag på Karl Johan – lit senere
Middagstiden – jeg tror det var hos

 

Munchmuseet N 415 bl. 1v

studer går jeg på Grand Karl Johan
der var ful af mennesker –
– Jeg får den ide at gå ind på
læsesalen på Grand – Der var uten-
landske – og tyske aviser – Der i Hjørnet
ved vinduet til Karl Johan halvt
i skyggen sidder Ibsen bak sin
avis – hvorpå h han ti{ … }tter
af og til med sit store blinkende
øie bak { … }brillerne omkring i værelset –
– Her holdt han han til hver
dag ved middagstider og læste aviser
og tok sin pjolter – Her havde han
en liten forbindelse med det {a}Europa
han havde forladt –

    – Jeg {gå}læser et par tyske
aviser – og går så ut i menneske
vrimmelen – jeg går mot Cafeen
– Jeg vender mig om idet jeg vil
gå in – Hva Der var jo Ibsen
osså på gaden – han var gåt
osså gåt ut – Jeg går in i
Caffeen – ved et bord sidder noen
venner blandt annet {s}Sigurd Høst
Jeg sætter mig ned

 

Munchmuseet N 415 bl. 2r

    – Der er jo I{s}bsen sier noen –
– og der g ser man vi hans
brede lille men udfyldend skikkelse
i døråbningen –  …  og in på Grand

    Det var aldri tidigere seet –
– Der seiler han som et bred
skute gjennem de siddende gjæster
– og kursen er mot os –
– God Dag er det ikke Hr. Munch
– Jeg takker for visitten – og der
sat han –

    Han spurte om sine venner –
– vi kunde næsten ikke snakke
bare af bevægelse –

    – Så { … }gik han – han havde
gjort gjenvisit –

 

Munchmuseet N 415 bl. 3v

    Ibsen vinduet – portrættet –
– { … }Lugne PoeNathansen og frue
Herman BangIbsen holdende
mig i knappen – Han var i det
rette hjørne – det var en liten djævel i
øinene – Jeg holder på med noe nyt
sa han – Ja der blir noe djævelskab
med i dette osså. Ja det må nu til –
Ja, ja – man skjønner det vel ikke
– De skjønner ennu ikke Per Gynt –
– Jeg mente her – den hele nation


    Det var i 19{ … }95Striden
Jeg havde udstilling om høsten
hos Blomqvist – Striden gik
voldsomt om billederne – Der roptes
på boycotting af lokalet – politi –
Ibsen En dag tr{ … }æffer jeg Ibsen
dernede – Han g …  gik bort til
mig – det interesserer mig meget
sa han – Tro mig – det vil
gå dem som mig – jo flere
fiender jo flere venner –

    Jeg måtte gå med ham stykke
for stykke og han måtte se på hvert billede Der var en hel del

 

Munchmuseet N 415 bl. 3r

af livsfrisen utstillet –
    Den melancholske unge mand
ved stranden – Madonna – skrik
– Angest – Jalous – De tre kvinder – (eller
kvinnen i tre stadier)

    Især intresserte han sig for –
Kvinnen i tre stadier – Jeg {fo}måtte forklare ham
det
– Det er den idealistiske kvinne –
– den livslystne kvinne – og
den kvinnen som Nonne – hun
der st{ … }år blek { … }bak { … }trærne –

    – Så  …  morrede han sig over
mine portrætter – som hvor jeg
 …  havde udhævet det karakteristiske
– så det streifet karikaturen –

    – noen år { … }Et Par år efter skrev Ibsen
når de døde vågner Kommentar
– Billedhuggerens værk der
ikke blir udført – men forsvandt
i utlannet – {H}Jeg fandt igjen
flere motiver der lignet
mine billeder i livsfrisen –
– { … }Manden der sidder bøiet
mellem { … }stene – i melancholi

 

Munchmuseet N 415 bl. 4r

Men især
    Jal{ … }ousi – Manden Den polske mand som lå med
en kugle i hovedet –

    Men især de tre kvinner –
– Irene Kommentar – den hvidklædte der
drømmer ut mot livet –
Den Maja Kommentar den livslystne –
den nøkne
– Sorgens kvinne – med sit stivnede
bleke hode mellem stammerne –
he Irenes skjæbne –
sykepleiersken –
– Disse tre kvinner dukker
i Ibsens drama op – som
på mit billede – \mange steder/
– En nat lys sommernat var de den
mørkklædte sorgens kvinne set
mod den lyse nakne skikkelse
i bad et slags badekostume –

    – Det lystne hvide legeme
mot sorgens sorte farver – alt
i { … }den lyse s … sommernats mystiske
lys – som på mit billede
Den lyse sommern{ … }at hvor livet og
døden, dagen og natten går hånd i hånd

 

Munchmuseet N 415 bl. 4v

Der var
    – Jeg sa  … 
    { … }I Ibsens drama – nævnes osså
billedhuggerens portrætter – de
var karikaturer – dyre hoder
som den bestillende fik at på –

    – Som i Ibsens døde vågner
– billedhuggerens opstandelses
værk – blev ‹splittet› – og
ufuldført – således gik det
osså mi{n}t værk –
– noen af billederne kom til
Bergen – noen i München
Den Det blev mig ikke forundt
nogen støtte – til værkets fuldendelse
– i den tid – jeg var mest optat
med det – Det blev knust af
{h … }af hån og motgang –

    – Først sene { … }sent har jeg
såvidt samlet – restene og ‹osså›
det blev nogenlunde som jeg
hav{ … }de det for 20 år siden –
– Det er blot blevet utg{ … }astet
et  … 
e{t}n torso

 

Munchmuseet N 415 bl. 5r

De{t}n var ment i st langt større målestok
og langt mer Jeg havde og mer udvidet
og udviklet – Jeg havde osså tænkt
mig glasmalerier dertil –

    Mot lyset –
    – Jeg indleverede til Aula
konkurancen Kommentar to udkast –
Det ene blev det der som
hænger i Aulaen Kommentar – { … }med solen
i bakgrunnen

    – Det annet { … }var mot lyset
m menneskenes higen mot
lyset – en menneske mængde
der tårner sig op som en søile
eller bjerg – mot solen –

    De øvrige billeder – fremstiller
menneskene i kamp – –

    De to største billeder er kampen
og regnbuen

    Det er forøvrig omtrent samme  … 
i de to forslag – Den h …  Serien mot lyset – med menneskebjerget
og menneskekamp og søgen arbeidet jeg på ute på Ekely

 

Munchmuseet N 415 bl. 6r

    Jeg
    Det var i realismens
tid og impressionismens tid –
Jeg gik i de forskjellige
sindsstemninger og
en opreven syg
sindsstemning – eller i en glad
stemning – og fandt et b
 … 
landskab – der jeg gjerne vilde
male – Jeg tog mit staffeli
stillet det op og malte { … }billedet
efter naturen –

    Det blev et godt billede –
men ikke det jeg vilde male –
– Jeg fik ikke det jeg så i
den oprevne syke stemning eller
– i den glade stemning –

    – Slik gik det ofte –
så begyndte jeg at kradse
billedet ut – og søkte i min
erindring – efter det første indtryk
– søkte at få det tilbake

 

Munchmuseet N 415 bl. 6v

    {Jeg}Da jeg så det syke barn Det ‹røe›
Hår – {g … }mod det  … bleke ansikt hode mod de{t}n hvite
pude – gav det mig et intryk
som under arbeidet forsvandt –

    – Billedet malte mangfoldig
gange om – i løbet af et
år kradset jeg det ud utallige
gange – Jeg vilde have det
første intryk – Det Jeg fik
i udtrykket meget af det
første intryk men – efterhånden
trættedes jeg ut så farvene { … }ble
grå – . Dette blev det første
syke barn – der nu er i
Adv Nørregårds eie – Først mange
år efter tog jeg atter billedet frem – og
malte da 3 nye billeder af syk pike – Der Her har man
opnået at få det første intryk – farven – her står det røde hår stærkt mot det
hvide ansikt og pud den hvide pude

    Jeg begynte senere at gå
direkte til det første intr{ … }yk
og malte da ofte bare efter
erindringen – gjorde en blyantstegning
hvorefter jeg malte –
la an billedet ute – og malte
det færdi inde

 

Munchmuseet N 415 bl. 7r

Jeg malte  …  billeder i livsfrisen
blot efter det billede – jeg i et bevæget
øieblik havde fåt i mit øie – og
og hvoraf jeg malte det jeg
ennu havde siddende – i min
nethinde –

    – Jeg malte da blot det
jeg erindret – og la intet til –
– Deraf den e Enkelthed –
– og ofte tilsyneladende tomhed
i flere billder –

    Jeg malte intryk fra barnetiden
– De utviskede farver fra den tid
Jeg malte

    Jeg malte de farver og de linier jeg
i en { … }bevæget stemning
havde set – derve derved { … }ævnet
jeg at atter at få den bevægede
stemning til at dirre frem –

    Slig opstod { … }billederne i
livsfrisen –