Munchmuseet, MM N 1714

MM N 1714, Munchmuseet. Datert 1933–1935. Brevutkast til Christian Gierløff.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1714 bl. 1r

    
    Kjære Gierløff


    Som jeg sa i telefon undrer det
mig at jeg ikke da vi så ofte
var sammen talte om 1905 tiden
og de fantastiske begivenheder – i Aasgaardstrand.

    Jeg har ved at læse breve og i anledning
bøkerne om mig atter beskjæftiget mig med disse tat det op igjen

    Jeg er kommen til at finde ut
de hovedkilderne til dette enestående
og sjofle overfald på mig dengang. rigtignok
havde jeg siden 1902 da tyskerne begyndte at hjælpe mig hvert år blit overfaldt
i hjemlannet

På grunn af forskjellige små
skumlerier forstår jeg at der ligger ennu
og ulmer om ondskabefulde udlægninger
af begivenhederne – Direkte overfald som
tidligere vover man ikke, heller ikke
tør man angribe min kunst    Det
er mit indre og min karakter der

 

Munchmuseet N 1714 bl. 1v

skal tilsmudses – Nu ja! det er jo
så det kommer at an på sin egen
bevidsthed – Men det har og er
skumlerier der direkte skader mig – Jeg
har derfor opgivet Oslo – atter for
tredie gang og flyttet til Hvidsten

    Jeg håber at kunne ta en tur
til Trondhjem og snakke om dette –
Kanske Du kommer til Oslo?

    I sig selv var det hele enkelt
nok – Jeg måtte reise fra Hamburg \Marts 1905/
efter 3 svære nerveanfald for ikke
at risikere inlæggelse på nerveanstalt

    Jeg tenkte at Alt hva var hændt
mig hjemme af overfald på mig og
min kunst i Norge kunde vel forklare
min sygdom – Hauklands blodige Overfald
et halvt år før havde ikke gjort godt heller
– Jeg reiste til Kristiandsand – { … }Unionsopløsningen
begyn{ … }dte og det var ikke netop sanatorieluft –
heller ikke i Aasgaardstrand sammen med
Karsten, skuespiller Worm-Müller og diverse
kvinder – Hos I min lille stue levet de
alle på min bekostning – og faldt mig alle
pludseli i ryggen

 

Munchmuseet N 1714 bl. 2r

Pludselig begyndte jorden at svigte
under mine fødder og jeg følte jeg
blev presset af usynlige skjolde og spyd –

    Jeg ante ikke hvorfor – Ikke
kunde jeg ialfald tænke at en ubehersket
optræden mot en dame der forøvrig havde
selv forskyldt den – kunde skulde kunne
blive hævnet på en så gemen måte –

    Nu som sagt har jeg noenlunde greie
på sagerne –

    Jeg forlod Aasgaardstrand hvor jeg selv-
følgeli ikke kunde bo – Jeg ranglet i
Oslo og tog mig en rekreationstur til
Kjøbenhavn forat få læget min knuste
venstre hånd (efter episoden med { … }maleren K)
Ud på høsten fik jeg bestilling på
et portræt i Weimar hvor jeg jo var
at på en måde gjæst – Jeg måtte
osså ordne med mine malerier hele
min samling var jo i Tyskland hvor
jeg bodde –

    Dette blev naturligvis udlagt som «flugt»

 

Munchmuseet N 1714 bl. 2v

    Jeg havde tidligere osså tat en tur til
Tyskland hvor jeg havde vigtige ting
at besørge – { … }Ligeså en tur til Kjøbenhavn

    Tror noen at selv om man …  tænkte så
sjofelt at jeg vilde flygte for krigen
k måtte man vel forstå at
jeg ikke vilde la min tante og søstre
være alene – Skulde det være noen jeg kunde flygte
for var det mine landsmænd der jo vilde mig tillivs

    Eller tror man at Tysklands første
mænd der havde tat sig af mig
og som kjendte ut og ind alt hva
i den tid hændte mig vilde ha
med en gemen rømling at gjøre –

    Tror noen a{f}t Dr Linde der kjendte
best alt og som jeg m som gjæst
kom til ef med knust hånd fra
Oslo vilde ta mot en rømling?

    Han så mig med knust hånd male
portrættet af børnene og udf{ … }øre det store
Linde værk – Tror man at Lübeck vilde
la indrette et eget værelse i sit musæum
for mine billeder  …  og la opkalde
en gade efter mig hvis der havde været
en slig plet på min karakter?

 

Munchmuseet N 1714 bl. 3r

    De udslag af mine ødelagte nerver
i Ha der hændte i Hamburg og
som bragte mig til at reise til
Norge var bare begyndelsen af til
den sygdom der i Tyskland efter reisen
did tvang mig til sanatorieophold i
Kösen og Elgersburg og efter to år bragte
mig til Klinikken i Kjøbenhavn


    Et er sikkert da jeg var reist
til Weimar til mit hjem i Tu Weimar
svor jeg at hvis der ikke blev krig og
krig var der ingen der alvorlig trodde på
da det først var kommet til forhandlinger –
så svor jeg ikke at vende tilbake til Norge –

    Det var blot en gam tid da
vi alle trodde krigen var sikker
og det var efte de dagene efter
7de Juni – Når ser man der
blir n krig når først forhandlinger er
kommet istand –