Munchmuseet, MM N 2107

MM N 2107, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2107 bl. 1r

    Da var det Kamarillaen Kommentar som var ute –
    Den har osså været ute i de sidste 10 år
herute på Ekely og det blev en ligeså slem tid –

    Nu blev brugt mer moderne våben giftgas
De første 8 år var det ikke lykkedes at knække
min arbeidskraft – De sidste år fik man s{ … }vækket den stygt

    Jeg har ofte tænkt på en dag i 1905 ute hos
Georg Stang den gangNørregaard og frue var osså
med – Han Stang viste os sine kjæledægger kanonerne

    Jeg ærgrer mig ofte over at jeg dengang
ikke fik malt ham –

    Georg og Thorvald var enestående.