Munchmuseet, MM N 2405

MM N 2405, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Alfred Rütschi.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2405 bl. 1r
    
    Commandore Rutschi
Zurich


    Herzliche Gruzse an I{ … }hnen Wartmann
und Zurich – Hoffe sehr ob moglich Ihnen
in September zu treffen –  …  Schreibe baldigst


    Edvard Munch
    
    Gutbier Kunstsalon Arnold


    Leider unmoglich Grafik schiecken
    Gruzs       Edvard Munch
    
    Kestner-Gesellschaft Hannover Konigstr. 8


    Bilder Dresden und Kiel unmoglich – Werde
versuchen Ihnen einiges sonst schiecken
Schreibe baldigst

    
    Edvard Munch    
    Dornhofer Staatliche Kunstgalleri Munchen


    Wann kann ich meine Gemälden warten
    
    Edvard Munch