Munchmuseet, MM N 2870

MM N 2870, Munchmuseet. Datert 10.4.1909. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2870 bl. 1r

    
    Hr Maleren Ludvig Ravensberg
    Stensgd 1
    Kristiania

 

Munchmuseet N 2870, s. 1
    
    Kjære Frænde!
 Det stunder
nu til at mine Så{ … }r
såvidt leges at jeg kan
drage { … }op til Kamppladsen
– Rigtignok vil jeg ikke
kunne komme midt
i Kamptummelen i Kristiania
men vil vel søge mig
et befæstet Sted ved
Kysten – Jeg håber der
indenfor Fæstningens ‹Mirre›
– { … }i Slotshaven at kunne
modtage { … }den tapre
Krigeren og henslængt {på}i

 

Munchmuseet N 2870, s. 2

det grønne – tale om
de Begivenheder der er
passeret og om fremtidige
Planer – Ved det luxuriøse
Bord tilberedt af Petra
No 2 skal Viddet og
Glæden herske –

    – Det har været mig en
stor Glæde at se Kommandant
Thiis’s Feltherreegenskaber
– Foruden hans fyrrige
Mod har han jo vist
en Evne til at omgå s{ … }ine
Fiender således at deres
Anslag mislykkedes – en
Diplomatisk Kløgt  … , en
ævne til at forbløffe – vildlede

 

Munchmuseet N 2870, s. 3

sine Fiender der er enestående
– og den slu gamle
Ræv Krohg er sku ikke
let at overliste –

    – Jeg ærgrer mig over
at så meget herligt
Krigsudbytte gik til
Vasteson – men hva
mener Du om atter
at et Hovedslag
føres p mod Vikværingerne
til Høsten – { … }Burde ikke
‹nu› fuldstændi de{nn}tte
‹Råde› for så mange –
fiendtlige Flokker knuse{ … }s
– Jeg har ennu en
stor Hær at opstille – det er

 

Munchmuseet N 2870, s. 4

den svære Hær der ligge her indkvarteret
og som efter Felttoget i Tydskland
hviler ud – udrustes pånyt o.s.v –
dertil kommer et lidet Elitekorps
der er i Bremen – det kaldes de udødelige
og minder om Gustav Adolfs uovervindel‹ige›
Hær – Det kan blive omtrent 1{3}50 nye
friske Kompagnier hvoraf en 30 ikke
tidligere { … }har vist sig i Kristiania

    – Hva mener Du herom – så snød
vi Vasteson for Sold –

 

Munchmuseet N 2870 bl. 3v

    Jeg må nu i Løpet af
en 14 Dage drage herfra –
jeg mener at åpent
Hav er det beste for mig
– og jeg tænker på en Ø,
eller et Sted i Nærheden
af Kragerø eller Fredriksværn
– {s}Så sees vi der og jeg
kan personlig takke Dig
for Di{t}n elskværdige og
fortrinlige Hjælp –

    Tænk altså på
Hovedslaget til Høsten –
– Fienden blir vild
af Raseri men det

    Ved Du noget Sted i Nærheden af Larvik

 

Munchmuseet N 2870 bl. 3r

får være – { … }Sandsynligheden
er f jo for at jeg kan
få solgt – og Du skjønner
jeg må have Penge nu
jeg mindst i et År må
ligge i Hie – og skjøtte
min Helbred –

    Dioramalokalet har bedre
Lys end Blomquist

    Jeg har lavet nogle
fortrinlige Bombe-karikaturer
der slynges de trædske Fiender
Worm-Müller – og Krohg
og andre i Ansiktet – jeg
sender Dig et Par deraf

    
    – Med hjerteli Hilsen
og på snarli Gjensyn    
 Din heng. E Munch