Munchmuseet, MM N 3084

MM N 3084, Munchmuseet. Datert 1905–1906. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3084 bl. 1r
    
Bad Elgersburg Thüringen    Kjære Thiis,
 jeg venter forgjæves på den Norske
Kunsthistorie som Du gjentagne Gange har lovet mig –
Du kan trygt sende den hid – da jeg vel blir her
omkring i længere Tid – Jeg har opgivet Norge – ialfald
for længere Tid – det er ikke Furtenhed à la Sinding
eller Amalie Skram – men de{n}t lumske An{k}greb
 …  i Ryggen (fuldt op jeg som jeg var med Fiendskab
fra alle andre Kanter) fra de vinædende Bohemer
– der frækt kaldte sig mine {v}Venner har gjort
at jeg rent mekaniskt talt ikke kan være
hjemme – da jeg simpelthen flyr i Flint af
Sinne – Her gaar alt storartet – Jeg bor i

 

Munchmuseet N 3084 bl. 1v

Thuringerwald der ligner Norges Natur uden
Gud ske Lov Nordmænd – og så har jeg Bestillinger
rundt omkring – Nylig Jeg kommer fra Chemnitz
hvor en rig Strømpefabrikant har opført et
stort Hus og indrettet det hele – alt efk af
Van de VeldeV Der har jeg malt hele Familien
Van de Velde var der osså – og bad at hilse { … }– Han
fortalte at Trondhjem var det første Sted et
mussæum havde bestilt hans Sager –

    { … }For Ernest Thiel maler jeg Fru Forster Nietzsche
og NietzscheNietzsche har jeg tenkt at male
i overnaturlig Størrelse – da der jo ikke kan være tale
om { … }Ilusion – Har Du seet Essw Herman Essweins
Bog om mig som netop er udkommet? Der er meget godt i
den – Altsaa venter jeg bestemt Bogen

    
    Din hengivne Edv. Munch

    Får jeg ikke Bogen blir jeg sint for alvor!