Munchmuseet, MM N 3100

MM N 3100, Munchmuseet. Datert 1927. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3100, s. 1
    
    Kjære Thiis


    Jeg havde tænkt mig en
tur til syden forat komme væk
fra alt og få ro efter udstillin{ … }gs-
strabadserne – men det viser sig
at reise osså trætter mig især
da den fortvilede Gutbier lige til
det sidste har maset med min
udstilling h …  hos ham – Dette er da
nu ordnet – Jeg hvi{ … }ler mig nu her
og reiser snart hjem for a fuldstændi
at isolere mig { … }på Ekely hva jeg
høili trænger – Dog vilde jeg gjerne

    
    Note
    Viele herzliche Grüsse
    Curt Glaser

    Justi med undersåtter
hilser

    

 

Munchmuseet N 3100, s. 2

se at få ordnet med det lovede
billede. Det er muli at { … }Jacobson
som du sier er det beste – Jeg
vil bringe det ned og prøve det –

    Men i tilfælde må betingelsen
være at jeg får billedet udlaant
– det vil naturligvis ikke blive
ofte da jeg er helt træt af
udstillinger – Så { … }vilde jeg gjerne
betinge mig en annen f{ … }arve
Jeg tror enten hvid eller en violet
mulig i lighed med den franske –
– Den nuværende grågule farve slår
billederne ihjæl – Det er formegen
lighed med gule farver i flere
billeder –

    Kanske noget lignende var heldi
for flere salers vedkommende
Hvor midtdøren blev tildækket

 

Munchmuseet N 3100, s. 3

    Hvad sier Du f om følgende
forslag? – Jeg tænkte mig at
en dør kunde stænges i min
sal – eller hels

    Enten den st{ … }ore dør der
forbinder de to sale eller begge
de to øvrige døre – Da vil
undgåes følelsen af gjennemgangssale
og der vil vindes plads –

    Hvis den stor midtdør
      blev Dækket –

 

 

Munchmuseet N 3100, s. 4

{V}vilde i begge sale to glimrende endevægge
vindes –

    – Jeg så udstillingen i Hamburg og så
noen osså kunst i Paris – Jeg Mine 5 billeder
hang midt i den store ex tyske expresionistsal
med et svært portræt av Corinth imellem sig –
– Jeg synes nok det blev lidt barokt –
Begge steder så jeg Picasso – han blir trods
alt tynd, og jeg ved ikke om han kan
lang tid fortsætte at interessere – De øvrige
norske billeder hævdet sin plads –

    
    Med venligst hilsen til Dig
og Dine      
 Din Edvard Munch