Munchmuseet, MM N 3126

MM N 3126, Munchmuseet. Datert 1934. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3126 bl. 1r
    
    Kjære Thiis


    Takk for Dit lange og indgående brev
Du fortæller gribende om den annen
katastrofe Du i vinter blev udsat for –

    Jeg glemmer ikke den dag vi 3 venner
og Langa{ … }ard fæstet min 70 års dag –
14 dage efter kommer Din katastrofe og på samme
tid min gamle ven Høsts alvorlige svækkelse

    Det er en trøst at Du har overstået det
værste og gjør «fremskridt» – Hvad er hændt
Dig kan og kan ikke sammenlignes med hva
jeg fik af påkjennin{ger}\g/ for 30 år siden da min
søster-hånd, den venstre, fik to af de mellemste
fingre knuste – Så da jeg for 4 år siden { … }fik
skade på det hø{ … }\ir/e øie, der var det øie jeg
altid har brugt, da det venstre var svagt

    Mit bedste øie der gav mig visionerne
kan blot bruges som hjælp – \Det blir aldrig godt/

    Jeg blev rammet i mine vigtigste arbeidsmidler
og det er hændte med hånden var mi{t}\dt/
i mine bedste arbeidsår –

    Du har Dit hode bryst og hjerte i orden og
dette kan ikke sies om mig

    Jeg har ikke kunnet k …  holde en palet et kvarter i hånden
så smerter den og penslerne falder ned – Bruger jeg den formeget har jeg
smerter i den hele natten og jeg må jo ofte gå med handske på hånden

 

Munchmuseet N 3126 bl. 1v

    Du kan osså nu trøste Dig med som jeg at {V}vi er
i den ytterste skyttergrav. {s}Sårede og faldne er
den fyldt af – Ja næsten alle mine venner
er væk og blot Nørregård er helt frisk.

    Jeg får gi en rapport over den danske
expedition der under Din beskyttelse trængte
ned i det vanskelige vildnis der omgiver
Nedre Ramme –

    En dag står en mand i min stue
med et papir i hånden – En beskrivelse af Dig
over Anton Hansens mange herlige egenskaber –

    Anton Hansen ja! Da vi havde udstilling
i Kjøbenhavn og Sørensen først optrådte som udstillingens
og den norske kunsts leder kom han med t{ … }o
underjordiske mænd med mapper – Den ene skrev og
den annen tegnet – Jeg har altid været overbevist
om at Sørensen forestilte den ene han som Anton Hansen

    3 timer efter står på forsiden af extra-
bladet
et forbryderhode af mig under h vælde
noen nidord med vældige bokstaver –

    Jeg har kanske tat feil tænkte jeg og holdt
følgende tale til Anton Hansen med e{n}t kjærligt
smil{–}\:/ Jeg har tat feil af Dem og en annen \sa jeg/
og jeg skjønner at De ikke har tegnet nidtegningen dengang
Han mumlet noget som jeg ikke hørte på og
så spiste vi æggedosis og jeg  …  { … }\bedøvede/ ham

    Hva betyr egentli de besynderlige
uglelyder danskerne udstøder ofte – Uh hu
hu ha – De udstødte denne lyd oftere hos mig
Er det glædeshyle?

    Hva betyr