Munchmuseet, MM N 3277

MM N 3277, Munchmuseet. Datert 2.2.1934. Brev til Johan Langaard

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3277 bl. 1r
                      
1934    Kjære hr Langaard


    Jeg se{ … }nder dette der nok bør sendes
efter udstillingen – Det forklarer i allefald
min mistro til danskerne. Dette kan
De jo vise både Thiis og Rolfsen

    Da den store norske udstilling
Kjøbenhavn blev holdt i Kjøbenhavn
‹kom› Sørensen op til mig da jeg hængte
‹op› med den bekjendte danske tegner
Anton Hansen og en journalist fra
Extrabladet der vilde interviewe mig

    Jeg nægtet dette men lot Hansen tegne
    Senere på dagen ser jeg Extrabladet
prange på forsiden med et forbryderportræt
af mig og over stod med tommehøie
bokstaver: Det norske svin Edvard Munch


    For 7 år siden fik jeg inbydelse fra
{e}Efteraarsudstillingens kunstnere om
at udstille i Den Fries Udstillings store
rundsal – Jeg sendte  …  en række af
mine bedste billeder. Jeg blev strax

    
    P.S. Jeg vil nu helst lægge hele
denne sag væk og jeg er overbevist at intet
resultat kommer af at snakke om det med Rolfsen
Han kjenner ikke alle de tidligere foreteelser

 

Munchmuseet N 3277 bl. 1v

modtat med grin og uelskværdighed fordi de fant at 400 kr
i fragt (med assurance) var så meget
Udstillingen blev ikke fuldstændig tiet
ihjæl af samtlige blades kunstanmeldere
Udstillingen blev altså en fiaskoudstilling
– Billederne blev mig mot al sædvane
sendt tilbage med efterkrav af fragt
og assurance tilbage med 400 kr


    Så kom dette sidste der i allefald
af hvert menneske der ser det vil
øieblikkeli tro er rettet mot mig –

    Man vil osså senere tænke på
Willumsen – Men først og fremst på
mig – Desuten er jo både katalogen
og samleren spækket med små hit til mig

    
    Ærbødigst
    Deres Edvard Munch

2-2-34 Skøien

    P.S. Jeg er jo på mange hånd
bleven vist megen elskværdighed i Kjøbenhavn
Således er  …  jo flere billeder kjøbt til musæet
og Ligeledes er jo blit medlem af kunstakademiet
De få venner jeg har er gode og trofaste – De ovennævnte
udslag er fra visse kres{ … }de der har været under forskjellige inflydelser