Munchmuseet, MM T 133

MM T 133, Munchmuseet. Ikke datert. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T0133-00-R

 

      
No-MM_T0133-00-Ri

    9m 30
7m 50
1m 86 über der Thur
3m Breite der ‹Thurs›

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 2v

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 6r

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 6v

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 7r

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 7v

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 8r

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 8v

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 9r

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 9v

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 10v

    Montparnasze
{55}\146/

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 12r

    Dr. Leichtentritt
Kaiser und Kaiserin
Friedrick Kinderkran-
kenhaus

Berlin.
Reinickendorfer Str
35.

[Red.: Ikke Munchs håndskrift.]

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 12v

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 14r

    Emanuel Nauenberg
Berlin W.
6 Dörnbergstr.

 


[Red.: Ikke Munchs håndskrift.]
      
Munchmuseet T 133 bl. 15v

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 16r

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 16v

    2m

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 18r

    Edvard Munch
Nordstrand

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 18v

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 20r

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 20v

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 21r

 

      
Munchmuseet T 133, s. 21

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 22v

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 23r

    { … }\M/etermas
Lineal
Papir. Stiften. Leinwand

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 23v

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 24r

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 24v

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 25v

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 26r

    Delaye & Co
74 rue Amelot
Paris

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 26v
 • Syg Pige
 • Strindberg
 • Selvportræt
 • Badende Piger
 • tre hoveder
 • Piger i Skoven

    ‹Papir›
Rue Martin 108
Litho Rue Amelot 74
Leopold-Robert 4
      Parterre
Sequier 14
Franquet Hafenplatz 10
Lemaire, Sequier 14
187, Salomon rue st Jacques

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 27r
 • Leinwand –
 • Leistikow
 • Kös …  25 Sch
 • Bank –
 • Cafe Haus
 • Cognac
 • Bier –

 

      
Munchmuseet T 133 bl. 27v

    11 Sovoye
Clot
Pap
Perls
Raderer
 • Syg Pige
 • Strindberg
 • Selvportræt

    9–2
6–7.

 

      
No-MM_T0133-98-Vi

    Sternhagen
Seinmetzstr. 36a
Akt ‹zung›

 

      
No-MM_T0133-99-V