Munchmuseet, MM T 2800

MM T 2800, Munchmuseet. Datert 1908. Skissebok.
Filologisk kommentar: På side 170 er det tekst opp ned.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T2800-00-R
      
Munchmuseet T 2800, s. 1

    Til Blomqvist sendt {2}6-4-08
  • Van de Velde            35 Kr
  • Frau Schwarz            〃
  • Kind Schwarz            〃
  • Kind Chemnitz            〃
  • Salome — — — — —       〃

 

Munchmuseet T 2800, s. 3

    Et Hyl reistes da
Clavenæs efter sin
overbevisning advaret
Mod Bokken og { … }Drachmans
‹mange› Samliv –

    Et Hyl reistes af de
samme fordi jeg som
Sygepleier re{ … }iste med
F L. to gange til Italien
forat rædde hendes { … }‹Liv›
Ikke alene det jeg blev
æreskjændet som Bedrager
og lagt Fælde så jeg miste
Hånden

 

Munchmuseet T 2800, s. 4


[Red.:
    Gjennomslag fra No-MM_T2800-005.]


 

Munchmuseet T 2800, s. 5

    Det er forgalt at se p{ … }å
al den Elskov sa H – nu
i Våren og alle de deilige Pigerne
som går omkring her –

    Ja sa jeg kunde man
ikke se til af disse – der allerede
er erfarne i Livet – eller er snart
gamle uden at have elsket –

    Vi to kunde vi ikke hjælpe
hverandre – den store herlige
Kjærlighed – der brænder i en
stor Flamme – møder os ikke
– Vi går og ser på andres Lykke
– vi ser på Fuglene der parres
og Blomsterne der udfoldes –

 

Munchmuseet T 2800, s. 7

kan vi ikke som Venner mødes
og Hjælpe hverandre i vor ensomme
 …  Tørste –

    Ja sier Hauge hva skal vi
gjøre vi Mandfolk – når vi ingen
møder – Sk\j/øger det er da ækelt
og vi blir syge –

    Med gifte Fruer er da osså ækkelt
altid lyve og bedrage –

    – Ja sier jeg – for nogle år siden
kom en Kvinde til mig – Frøken
af god Familie – det var på
Landet – og sa –

    Om vi var naturlige og gode –
så kunde man reise ud på
en liden Ø – to Stykker – en yndi
Ø – med små {b}Blomster – og småt
Buskads – og blåt Vand og grønne Enge
og være der to Mennesker

 

Munchmuseet T 2800, s. 9

    – Hvorfor skulde man ikke kunne
det?

    Det var osså Foraar – og jeg syns hun
var vakker –

    Ja jeg syns det osså sa jeg – og
så gik vi ind i en liden Løvskov
– hvor Solen var skinnede mellem
Træerne og hvor der var grønne Enge og
små Blomster –

    Der var i{ … }ngen stor mørk Granskov
med onde Dyr og Slanger –

    – Efter en Tid kom hun til
mig og sa – Jeg elsker Dig –

    – Jeg svaret ikke –
    Jeg er Din Ven sa jeg –
Hun gik –
Den næste Dag vilde jeg k kom
hun igjen – Jeg vil kysse Dig sa

 

Munchmuseet T 2800, s. 11

jeg –
    Nei sa hun –
Jeg svarte ikke og sad taus – og hun
gik –

    Hun kom igjen den tredie Dag –
vil Du have denne Ring sa
han –

    Ja mange Tak sa jeg –
Vil Du have denne sa jeg –
Ja det vil jeg så inderlig gjerne sa
hun og sat den på sin Finger –

    Vi såes ikke mer –
– Vi drak S{ … }hjerri –Det var i Grunden vakkert sa jeg
Uf der kommer Ch – og vil
få os til at spille sa Hauge
– Han søger os blot når
han vil vinde Penger –

    Vi har ingen sa jeg da han
kom –

 

Munchmuseet T 2800, s. 13

    Der hørtes Spektakel i Hjørnet
Jappe h{ … }avde faldt af Stolen der
han sad med Kr –

    – Ja jeg så det sa Hauge – de
Deliriumsøinene fik han da
Fr. K. forlod ham –

    Jeg begynner at bli fuld –
Ska vi gå –

    Ja vel –
    Hvor skal vi få Penge til Middag –
– { … }Jeg må  …  { … }hæve Penger
i Banken sa Hauge – jeg har inviteret
Drachman og L – til Champagne –

    {Ja}Aa { … }jeg ‹lo› da vi skiltes –

 

Munchmuseet T 2800, s. 15

    {Br}Jeg begyndte på et {N}nyt Billede
Livets Dans –

    I Midten på en lys Eng en
lys Sommernat danser en  … 
ung Præst med e{t}n Kvinde med
udslået Hår – De ser hinanden
ind i Øinene – og hennes Hår
omslynger hans Hoved –

    Bag hvirvlers sig  … g en vild
Menneskemass Kommentare – fede Mænd
bidende Kvinder i Nakken –
Karikaturer og stærke Mænd
omslyngende Kvinderne –

    (Til venstre kommer en Kvinde
med blomstret Kjole og griber efter
en Blomst –

    Til h) første sene –

 

Munchmuseet T 2800, s. 17

    Brandt Kommentar dillet ud – Bare han
nu fik solgt det store Billede til
Galleriet – Nu havde han
i årevis gå{ … }et og spilt sine
Kræfter på Gaden og Caffeer – og
havde ikke kunnet ordentlig
fået arbeide – og alt han
vilde male –

    Den store Fries Livets Fries
som han havde begyndt på
for mange År siden – som skulde
skildre Livets Rundgang –
den begyndende Elskov – Livets
Dans – eller Livet Elskoven
på sin Høide og dens Hendøen
og så Døden –

 

Munchmuseet T 2800, s. 19

    – Han slet sine Kræfter ud
på at skaffe de få Penger til
Mad og Fa\r/ver –

    Brandt Kommentar traf efterhånden snart
den ene og snart den annen af
sine Venner – drak et Glas overalt
– Ved 1{ … }2 Tiden sad han
beruset ved et Glas Pjolter –
til Salen lukkede – og han
gik hjem og lagde sig på
sin Madras –

    Efter en Tid vækkes han
op –

    Ind {så}I Døren står Hauge
Smilende – ophedet af Vin – Undskyld

 

Munchmuseet T 2800, s. 21

jeg forstyrrer Dig nok – men
jeg kommer med nogle Venner –
– Han { … }havde gået op  … 
Hovedtrappen – og måtte gjennem
mit Værelse til si{n}t –

    – Han Vær så go sa jeg – jeg
og { … }gjennem mit Værelse skred
me Hauge i Spidsen en {r}Række
af Mænd –

    Det var omtren 30 Stykker
– Jeg gik op og ind til
Hauge

    Må jeg forestille – Postbuds
foreningen har holdt Fest { … }jeg
har { … }inviteret dem –

    Og Hauge begyndte med
glasset i Hånd en længere Tale

 

Munchmuseet T 2800, s. 23

{J}Vi var {al}ganske dø
    Jeg la mig dødstræt og døddruken
på Morgenkvisten og våg i ‹en› kvalm Lu


    { … }Jeg talte med Frøken L – om den
fri kjærlighed –

    Hvorfor skulde  …  to voxne Menneske
elske hverandre sa jeg –

    – Ja { … }hvorfor { … }ikke sa hun –
    – Jeg tænkte mon jeg skulde kysse
hende –

    Hun stod stiv og stille –
Så gik jeg ind i Sideværelse – og
sat mig på Madrasen –

    – Hun gik bort til mig

 

Munchmuseet T 2800, s. 25

og så mig ind i Øinene – hun havde
små brune noget stikkende Øine –

    – Hva t
    Nu skal jeg gjøre noget rart
sa hun –

    Hun gned mig med sine Hænder
over Panden –

    Hva gjør de sa jeg?
Hy{n}pnotiserer De mig –
– Strax efter stod hun i Døren
til Atelieret –

    Høi – magert Ansikt – og stikkende
Øine – omgivet af et guldhår som
en Glorie – Et besynderligt Smil – gjennem de
stramt truktne Læber – Noget af et Medusa hoved

    – En uforklarig Angestfølelse kom
over mig –

    En {g}Gysen – Et Medu

 

Munchmuseet T 2800, s. 27

    Så gik hun – og jeg begyndte
på Livets Dans –

    Om Aften drømte jeg at
kysset Lig og for op i Angest
– Et Ligs blege Smilende læber
havde jeg kysset –

    et koldt klamt Kys –
Og {L}det var Fr. L. Ansikt –


    En Dag sier jeg til Fr. L. hva skal
en stakkels Mand gjøre som ikke
kan el{ … }ske den store Kjærlighed – som
ikke kan gifte sig – først hindrer
Ægteskabet Kunsten – { … }og den som
der allerede er brændt af Kjærligheden
ikke kan elske på nyt –

 

Munchmuseet T 2800, s. 29

    På Gangen sa jeg {–}da hun
gik nedover Tra{ … }ppen – jeg havde
nær kysset {d}Dem –

    Hun stanset op –
    – Ja Prøv i Morgen da sa hun –
    – Den næste Dag malte jeg
hende u{ … }den at si noget –

    – {H}Jeg Billedet begyndte at
kjede mig – jeg ønskede at
slutte – det hele – Hun gjorde
i grund{ … }en ikke noget Indtryk på
mig –

    Jeg skrev til hende samme
Dag – Frøken    Jeg takker Dem for

 

Munchmuseet T 2800, s. 31

at De har stått – Billedet er omtrent
egentlig færdigt – men jeg skriver
til Dem når det skal fuldføres –

    Jeg tænkte ikke at skrive og
hun var snart ikke i mine
Tanker –

    Tiden går som før – Men
Svækkelsen tiltog    Anfaldene {v}blev
stærkere om Formiddagen og jeg
venter stadig på Salget af
mine Billeder

    – Endelig hørte jeg at jeg kunde
vente Salg –

    Ud til Paris – få mi{t}n Fries
færdig tilbage til mine gode Venner
i Paris – de gamle Steder at se igjen

 

Munchmuseet T 2800, s. 33

og så måtte jeg spendere på
mine Venner – Drikken blev stærkere
Anfaldene hyppigere –

    Jeg fik osså nogl af o{ … }g til
Anfald af Heftighed – Der hændte
at jeg kom i Slagsmaal med
en og annen

    – Det hændte at jeg blødende
bragtes op på Værelset

    – Når jeg nu fik Pengerne
udbetalt vilde jeg reise til
Paris –

    Om M Formiddagen malte
jeg på Livets Dans –

    Jeg holdt nu mest på
dekorative Billeder, jeg vilde

 

Munchmuseet T 2800, s. 35

fortælle noget – det der lå på mit
Hjærte –

    – At kopiere { … }Naturen –
Vi kunde jo ikke nå Naturen
alligevel – bedre da give Følelsen
– hos en selv –

    Hvordan skulde man efter Naturen
male den virkelige Graad – Som den
var da en virkelig var opløst i sit
Inderste    slig den Kone gråd jeg
sp så på Hospitalet for veneriske
Syge – med det gustent bleke
Ba nøgne Barn på Armen. Hun som
nu havde fået at vide – at hennes
Barn fra F{ … }ødselen var dødsdømt –

    – De{nn}tte fordreiete Ansikt – svulne

 

Munchmuseet T 2800, s. 37

Læber – { … }karmosinrødt ops{ … }vulmet
Kind – Øinene blot strege hvorfra
Tårevand randt – og en {b}purpurød
Næse –

    – Dette af Fortvilese fordreiete Ansikt
måtte males slik det jeg dengang
så det mod den kalkgr grønne
Hospitalsvæg –

    Og de spørgende – lidende Barne-
{ … }øine måtte jeg male slig de den-
gang stirret ud af det gul gustent
gule Barnelegeme – hvidt som det
hvide Lagen det lå på –

    Så måtte jeg give { … }Afkald på
meget annet –

    Sandhed i Forholde – og rigtige

 

Munchmuseet T 2800, s. 39

Lysvirkninger –
    – Sty …  Store Dele af Billedet blev
plakatmæssigt – bredt – og tomt –
men de fineste Partier – hvor
der skulde udtrykke Billedets
Smerte og Mening – håbet jeg
at få endmere sublimt –

    – Og  …  nu Publikum – alle
lo over Billedet – og man
fandt det raat umoralsk –
{Jeg}og jeg skulde atter stenes – lees
af –  … 

    Og jeg vi{ … }dste at Anklagen for
Umoralskhed vilde pine mig
selv om jeg mente det var
tværtimod Moralsk – s
Og jeg vilde få Forbrydermærket
på min Pande –

 

Munchmuseet T 2800, s. 41

    Jeg gik { … }tog min Hat {og}forat
gå min vante Tur { … }på Gaden
– { … }På Trappen møder jeg Fr L
der kommer styrtende op

    – Åh – Godda – jeg kommer
– blot – sier hun stakåndet forat
bede Dem på en Tour med til
Holmenkollen – {D … }Forskjellige af
deres Venner er med –

    Ja tak sier – jeg skal komme –
og tar Afsked med hende –

    Jeg havde ikke seet eller tænkt
på hende i 14 Dage –

    Ja nu skulde ventet han
snart Penger fra Galleriet så skulde
vilde han reise ud – Lidt Selskab

 

Munchmuseet T 2800, s. 43

først – var ikke kunde han tage
med –


    Oppe i Spisesalen på Holmenkollen
var stort Selskab –

    {Fr}Jeg sad ved Siden af Fr. L
en ung Frue på den annen Side –

    Jeg likte ikke at hun udenvidere
havde plaseret mig ved {s}Siden af sig –
Så var der forskjellige Venner og {A}af mig
og enkelte af hedn hende –

    – Hun gjorde ikke noget videre
behageligt Indtryk på mig
Armerne for lange – og slængete
Bevægelser – Den lille Frue ved
Siden {v}likte jeg bedre –

 

Munchmuseet T 2800, s. 45

Man spiste og drak – og Humøret
kom –

    Langt borte i Hjørnet havde Fr L
plaseret Kandidat { … }K jeg vidste
at han længe havde været Slags
forlovet med hende –

    Han sk Jeg likte ikke dette –
skulde hun ærgre ham?

    – Se de to der sier lille Fru B
– De er lykkelige – nu

    – For et Par År siden var
hun gift med en annen der
ha{ … }vde Tæring en – mens han
ligger på det sidste får han
se hendes sin Kone er frugtsommelig –
– En forfærdelig {s}Smerte griber den
Døende – han jager hende bort –

 

Munchmuseet T 2800, s. 47

    Hun drager bort – til Glæde Kjærlighed
og Liv i Armene på sin Nuværende
– Den Annen går i ensom forfærdelig
Kamp ind i Dødsriket –

    Men {e}Et År efter står hun Fr. H
og {g}krøller si{n}t blonde Hår over
Spirituslampen –

    Da stiger den Dødes sorte Sjæl
op af Flammen Lampen –

    Den exploderer – og hun står i
et Flammehav – Manden styrter
ind og brænder sine Hænder –
– Folk st f kommer til Hjælp
Hu De reddes – men Fruen er
forbrændt over hele Ansikte og
lå for Døden på Hospitale

 

Munchmuseet T 2800, s. 49

Kom vi går ud på Verandaen
sier Fr L – Kom De og Fru { … }H.

    – Derude i den kjølige Luft under
Stjernehimlen – da fik Ansikterne
et underligt mystiskt Udtryk
og Stemmerne kom ligesom annetsteds
fra –

    Dans Fru H sa Fr L – og den lille
vævre Fru H. danset – og yndi –
og let – med det lille runde smilende
Hoved kastende frem og tilbage –

    – Nei – jamen danser hun ikke
Kankang Kommentar – slig som man danser
i Bullier

    Jeg var forbauset – men vakker
var hun – og gracieus –

 

Munchmuseet T 2800, s. 51

    Brandt Kommentar var ophidset af Champagne
og mer Vin bares ind –

    – Kom vi går ovenpå sier f{ … }r L
– D{et}e var i Damernes Påklædningsværelse
– Er hun ikke yndig Fru H –
– sier fr L – De kan tro hun
har pent Chemise –

    – Vil De se –
    Klæ af Overlivet da – sier fr. L.
– og hun knappe{n}t {d}op på den
lille buttede Fru – den buttede nøgne
Arm kom frem – og { … }det {k}gyldne
Br{u}yst lå der skjult i det hvide
– Silkelinned –

    –

 

Munchmuseet T 2800, s. 53

Bra
    Jeg var bleven stående med Fr H
i den mørke Trap –

    Jeg Vi så hinanden i Øinene –
Hendes blanke dybe store Øine
nærmed sig mit Ansikt
Vore Læber mødtes – i et langt
Kys – det vilde ikke varede
længe – længe –

    Du Du – sa vi og så hinanden
a{ … }tter i Øinene

    – I Salen havde man ventet
på os – Gjæsterne så på os

    – men jeg og Fruen fulgtes vilie-
løs sammen – og snart sad vi
på en Sofa i et Sideværelse –

 

Munchmuseet T 2800, s. 55

    Så kommer fr. L – og sætter sig på
den annen Side –

    Jeg var beruset – og jeg kyssede
atter Fru H – jeg ser op og møder
Frøken L’s små stikkende Øine –

    – I overgivelse – tar jeg hende
om Livet og lægger min Mund
til hendes – jeg { … }kjendte to
smale klamme – kolde Læber mod
mine –

    Drømmen – Det va{ … }r Ligets Kys
fra hin Nat –

 

Munchmuseet T 2800, s. 57

    Fr L. – { … }Grosser H og Frue og Hauge
{ … }vi kjørte tilsammen – til Byen
– På Karl Johans Gd – Tog {Fru}Grosserer H
og Frue Afsked og kjørte til sit –

    Vi tre stod tilbage den sene Afte
sene Af{ … }ten – Vi gik langsomt henad
Gaden til vi stod ved Grand
Frøken L sa jeg, ja vi faar vel gå
hver til sit – skal jeg følge Dem –

    Hun stod urørlig –
    Jeg prøvet at gå videre – men
hun blev tilbage –

    Skal vi ta et Værelse på Grand og
snakke sammen sa Hauge

    – Ja la os de sa Fr. L
    – Der sad vi i det lille værelse
til Morgenen randt – og Inden vi
{k}gik kyssede jeg fr. L

 

Munchmuseet T 2800, s. 59

Men den næste Dag var mine Tanker hos Fru H
    – Vi traf hinanden ud de følgende
Dage på Grand Hotels Spises{ … }al
sammen med Grosserer H og Frue
Om Aftenen reiste Grosserer H
og Frue hjem og jeg fulgte Fr L
til sit Hjem – { … }Vi kyssede hver-
andre ved hendes Port til Afsked


    (Efter Aasgaardstrand

– Vi sad på Gran jeg og Fr L
– Når man ikke kan virkelig
elske for Livet eller ikke kan
gifte sig som jeg – for jeg har seet for meget
fra min mørke Barndom {til}af –
– så skulde man dog som Venner
kunne s lade hinanden

 

Munchmuseet T 2800, s. 61

føle noget af dette forunderlige
Mysterium –

    Ja sier hun men Farerne –
Sygdommene – og annet

    Ja sier jeg alt dette må man
jo netop da kunne undgå
– som Venner –

    En solblank Morgen sidder
jeg og Fr. L på en Kafe – Fugler
kvidrene Skjeren jaget over
den blå {l}Luft – Folk gik til
sit Arbeide –

    Vi havde { … }den hele Nat ligget
i {ve}hinandens Arme – og den
hele Nat tilhørt hinanden

 

Munchmuseet T 2800, s. 63

Jeg så hend
    Vi undgik at se hinanden
i Ansik{ … }tet

    To Fremmede Mennesker –

    Hauge havde jeg ikke seet
i det sidste –

    Om {a}Natten hørte jeg ham komme
{ … }op med forskjellige Kvinder –

    – Mine Hjerteanfald var nu
tiltaget stærkt – jeg måtte drikke
meget forat holde mig oppe –

    En Dag fik jeg Frost og Feber –
 …  måtte lægge mig ind på
et Hotel – jeg havde fået
Lungebetændelse –

 

Munchmuseet T 2800, s. 65

    Jeg lå i stærk Feber på det lille
Hotelværelse – Af og til kom Fr L op –
– {En}Jeg D havde lagt i 3 Dage
da J N. kommer op og ser til mig

    – Hør Du – Du må sk ha Doctor
jeg skal ringe op Koren

    Koren var Bohemernes Gratisdoctor –
– Det var en høi rødnæset Mand
der var blevet lidt religiøs og
Antialkoholist –

    – Ja Du må ha Feberstillende
Midler og {s}Sovedråber Du har stærk
Feber – Du har Lungebetændelse

    Da han var
    Noget senere kommer fr L op
– Nu har jeg fået Medicin og
Sovedråber sier jeg og så sover jeg

 

Munchmuseet T 2800, s. 67

ind til i Morgen og det skal hjælpe –
    – Efter en Tid sier hun Go{n}dnat
og går – og jeg sover ind –

    – Jeg vækkes pludselig op
Det banker på Døren – ind
kommer Fr L – Smilende strålende
med flagrende Haar – og efter Maleren
min Ven Skredsvig Maleren –

    Hvor mange er Klokken sier jeg
12 – ja da har har jeg sovet et Par
Timer sier jeg –

    – La os få Champagne sier – jeg
– {Ja}Champagnekorken smalt –
– Syng da Skredsvig sier fr L
– og Skredsvig sang – Se her sa Skredsvig
denne Naal har Fr L git
mig

    Feberen hamret i mine Tindinger

 

Munchmuseet T 2800, s. 69

Øinene brandt og sved i Heden
– Mine Kinder glødet som Ild –

    – Foran Sengen knælet fr L.
Min Prin{ … }s – sa hun og la
sit guldlokkede Hoved til Sengkanten
– Du er så smuk i Feber

    Ja nu må Du sove sa hun
– adjø min Prins –

    Lyset slukkedes – og Feberen brandt
i mine Årer – Hjærtet begyn{ … }dte
at hamre – Jeg hørte dets Slag
heftigere og heftigere – jeg vendte mig
og reiste mig i Sengen – så ind
i Mørket – Angsten Alt blev
så stille blot Hj{ … }ærtets heftige
Slag – Frem og tilbage i Sengen

 

Munchmuseet T 2800, s. 71

    En frygtelig Angest – til  … 
Var det Døden – det suste i mine
Ører – mine Fødder var iskolde –

    – Der blev
    Dagen efter blev der ringt op
til Doctoren –

    Svær Feber – Du må til Hospitalet –
    – Fr. L kom op mens jeg lå
der i det næste Dag –

    Jeg angrer næsten på jeg kom så
sent op til Dig sa hun –

    Ja sa jeg og så på hende –
E

 

Munchmuseet T 2800, s. 73

    Det var dog rart tænkte jeg – snurrig er
hun – \– Elskov er det vel/

    For {l}nogle Dage siden fulgte jeg hende
hjem – på Veien fik jeg et
Anfald – alt forsvandt – jeg kunde
ikke tænke – ik ikke samle mig
hid og did sjanglet jeg – ventet at
falde – indtil jeg fik sagt Frøken L
Jeg tror bedst jeg forlader Dem –  … 
ellers tror jeg jeg falder

    – Ja gjør det da sa hun – det
er så ækkelt at se Lik

    – Jeg blev liggende længe
Frøken L kom jævnlig op
– En dag fortalte hun en uanstændig

 

Munchmuseet T 2800, s. 75

Historie –
    Jeg be{k}griber ikke Du kan få sligt
over Dine Læber sa jeg –

    – Hun så ligegyldigt ud i Veiret –
{J}Da jeg begyndte at gå ude –
men { … }det tog langsomt med
Kræfterne –

    Så gik jeg op til Doctoren og
sa hva mener Du – det drar
så langt ud og og jeg havde
tænkt at reise til Paris –

    Ja kanske sydligere Luft vil hjælpe
sa han –

    Jeg havde fået Bronchit –
Så bestemte jeg mig til at reise
og sa til Fr L – Jeg reiser til
Paris –

 

Munchmuseet T 2800, s. 77

    Ja jeg har osså tænkt at reise
sa hun –

    Ja så sier vi det da sa jeg –
Jeg reiser først til Berlin –
– Hvor bor Du i Berlin da sa
hun –

    {J}Hotel Jansonså ved
– Jeg reiser i morgen sa hun –
Jeg om nogle Dage sa jeg –

    Fra Hotel Janson fik jeg så det
første Brev – Hun havde tat ind
der –

    – Jeg fik Brev fra Hauge
han lå på en Klinik – han
bad mig komme –

    Jeg gik op til ham – ja nu er

 

Munchmuseet T 2800, s. 79

syg begge sa han –
    Jeg fik noget slemt af en
Pige og er opereret –

    Brandt Kommentar fik et {g}Brev fra Berlin
– Brevet var fuldt af Elskovsudlegg
– Jeg venter Dig med Længsel –
Brandt Kommentar skrev tilbage så nogenlunde
{ … }vakkert han kunde –

    Han tænkte på hendes sm{ … }ukke
Ansikt – hennes skjønne Hår –
 …  undgik at alle Elskovsudtryk

    Han vilde forhindre at hun skulde
tro på  …  en stærk Kjærlighed –

    Hva han tænkte og mente –
om Forholdet – Hun var jo underlig

 

Munchmuseet T 2800, s. 81

synes han –
    Men hvis han blev frisk – kom
i Arbeide i Paris –

    { … }Og så det de traf hinanden \af og til/
– lærte hinanden mer at kjende

 

Munchmuseet T 2800, s. 170
  • 56 { … }Snipper
  • 12 Par Manchetter

 

No-MM_T2800-998-Vi
      
No-MM_T2800-999-V