Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 186)

Brevs. 32 (PN 186), Nasjonalbiblioteket. Datert 7.2.1902. Brev til Andreas Aubert

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_55497A00001
    
    Berlin 7/2 1902

    Kjære Aubert.


    Menzel sidder foran mig og Maleren jeg
kan ikke undlade at notere det da når
han jeg skriver til en Kunsthistoriker.
Jeg { … }han skal netop betale
Opvarteren –

    Jeg har sendt 550 Kr til
Folkebanken efter at have
fået udbetalt Assurancesum-
men af Olaf Schou – Det
glæder mig at kunne fortælle
at Sommernat (de tre Småpiger

 

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_55497A00002

på Broen og som jeg altså
har stillet til Schous Disposition
gjør megen Lykke blandt Malerne
her – Og Jeg har allerede på
Atelieret afslået et Kjøb
foreslået af Wa Maleren Walter
Leistikow
Lib Liebermann
finder det er mit bedste Billede
og det er et Spørsmål om ikke
Galleriet skulde ha …  vovet at
tage noget af der repræsenterer
min Farvekunst – D …  Parken
med
Studenterlunden som
De husker med de elskende Par
en Tidligsommernat syntes
Liebermann også udmærket om –
og disse med en 10 andre Billeder
 …  er udtaget til en Kollektiv
udstilling i Berlinersecessionen … 

    Komiteen vil spørge National-
galleriet
om Udlån af Hans Jægers
Portrait
– Da dette blir et større
Slag jeg nu kommer til at slå
må jeg bede Dem støtte dette Forslags
imødegåelse. Vil De være så snil at
tage { … }vare på «Skrig». Det er mulig dette

osså må hid til Berlinersecessionen
     Hilsen  Deres E Munch