Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 733)

Brevs. 604 (PN 733), Nasjonalbiblioteket. Datert 1.2.1910. Brev til Jappe Nilssen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_57262A00004

    
    Forfatteren Jappe Nilssen
    Adr. Maleren {Thorolf}T. Holmboe
    Olaf Kyrresgd 11

    Kristiania

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57262A00005
      
© Nasjonalbiblioteket, NB_57262A00001

    
    Kjære Jappe!


    Jeg sender nogle Kritikker til
Avisen – Det er utroli hvor Aften
posten
og Nyhedsbladets
gemene Nedrakninger er trængt
ind blandt Folk – Det er og blir
bare en mindre Del af Kristiania
publikumet som har noen
Respekt for mig –

    Du ser det er Alfa og Omega
som har gjort enestaaende Lykke –
– Du ser Kunstbladet mener

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57262A00002

at Alfa og Omega er det
bedste på Charlottenburgudstillingen
– hvor Vigeland osså udstilte –
Jeg har i Tyskland fået to
Bestillinger på Værket –

    Det Jeg skammer mig lidt ved
at sende ind til Blade men
sålænge Folk er så umulige
får jeg gjøre det –

    Det er vel den utrolige ‹v›ederheftige
Lund der farer og sladrer til Hans
Jæger
– Jeg har naturligvis kritiseret
Hans Jæger hvis Livsanskuelse jeg
aldrig har delt – og jeg har trukket tat
fuld Afstand fra Bohemklikken i
Kristiania – men store Egenskaber
– hans Villighed til at ta Følgen
af sine Gjerninger  …  og ‹sin› ‹«›Martyr-
villighed har jeg altid sat høit
og jeg har altid sagt at han var

{ … }af de mest sympatiske Menesker – I Kunst og Künstler

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57262A00003

ser Du Omtalen i «Zeichnende
Kunste» –

    Jeg har osså sendt med
Münchener kritik af Gespenster
der stadig er på Repertoiret
hos ReinhardtDeutsches Theater

    – Ennu engang! Pas godt
på Kritikerne. De skal i
Katalogen og i en Su{ … }bskriptions-
indbydelse til mine Gravurer

    – Jeg gruer til Indpakningen
af de store Billeder –

    
    Mange hilsener
    Din hengivne
    Edv Mun{ … }ch