Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 742)

Brevs. 604 (PN 742), Nasjonalbiblioteket. Datert 13.6.1926. Brev til Jappe Nilssen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_57272A00004

    
    Forfatteren Jappe Nilssen
    Adr. Maleren Th. Holmboe
    Olaf Kyrresgade 11
    Oslo
    Norwege

    

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57272A00005


[Red.:
    Ikke Munchs håndskrift.]


 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0742_1_57272A00001

    
    Kjære Jappe!


    Jeg er nue i byen! – De{n}r er nu
ikke andre byer som den – Nu er
den grå – ingen vår – ligner mest
en sur octoberdag – men aligevel{–}! Der
kryr af liv og morsomme ting overalt –

    – Jeg har havt en vellykket reise –
– Venedig er osså noe ganske for sig selv –
– i sit slags enestående – over al forventning{–}!
Jeg må ut igjen til høsten – og da kanske
videre til Rom – Det var nok bra jeg
fik lidt andre syner – i denne tid –

    – Her I Italien var det ikke
stort billigere end hjemme tiltrods
for den lave valuta – Men her skulde

    Jeg så en stor udstilling
af Cezannes hos Bernheim
idag – Den var slet ophængt
og en stor skuffelse – Den
vil nedsætte priserne meget
Muli Kunsthandlerfif?

Karsten var med – men
han var så støiende at jeg ikke
forstår at han ikke blev kastet ut –

    

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0742_2_57272A00002

jeg påtage mig at leve for
4 kroner dagen hvis jeg havde lidt
Penger – Jeg har et stort { … }pent
værelse naturligvis i et mindre
hotel – for 4,50 kr – Men kan få bra
for 3 kr. dagen – Chokolade og
to horn på Regence koster 50 øre

    Jeg spiste idag en middag med
vin på ‹Leon› 4 retter og vin for
1 krone – Udmærket middag på
 …  koster med vin 4 kr –
En auto fra Regence til Lilas 50 Øre
Jeg En dress kan man få for 50 kr
– Men franskmænd liker sig
ikke og ser stygt på valutahyænerne

    – Det slemmeste for mig ved
en reise er min distraktion der
gjør mig mange pek –

    –  …  I München havde jeg
fåt 2 sale til mine malerier og
grafik – Det ble De blev framhævet som

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0742_3_57272A00002

det viktigste i Münchens  …  Secesion
ved siden af en sal af van Gogh

    – { … }Mine billeder var udmærket placeret –
Nu reiser jeg til Dresden hvor jeg
osså har en sal i den internationale
udstilling –

    Jeg har intet hørt fra Dig – håber
det betyder godt – som det jo pleier –
– Jeg håber Holmboe har vel overstået
operationen og gjort ham bedre

    Ja Jeg har sandelig havt meget
at stå i – det sidste – { … }Riktig hårde
dage
    Her sidder på Regence og
ser Place de Theatre Francais
skumre – Kan hilse fra Lilas –
og Versailles og Boulevard des Italiens
– og Pikene små –

    Du kan ikke tro hvor høstli
det er – Træerne er brune og trætte
som ved { … }‹Høsttiden› –

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0742_4_57272A00003

    Ja nu reiser jeg hjem til
det gamle og vante igjen –
det er ikke som i ungdommens
dage hjemreisen nu –

    Jeg  …  ønsker Dig og Dine alt
godt – og god bedring til Holmboe
    – Jeg er vel hjemme før Du
får svaret – men send et Par
ord til  Central hotel Friedrichstr.
Berlin – Det får jeg vel – kanske    Mange hilsener til alle
    Din Edvard Munch

Paris 13–6–1926

    Har truffet Carsten – og
Ciacelli. – den plagsomme

    – Jeg traf netop en slank dame
på boulevarden – en smuk dame
med gyldent hår –  …   … 
hun bad at hilse
Dig og Holmboes og si hun trivdes godt