Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 52 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1889, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM N 4. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«farbe farvel da sa jeg og tog dem i Hånden.»
MM N 5. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«God dag { … }God dag – jeg vilde gå bort til mit arbeide – Du Munch – ja»
MM N 6. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Det er nok noget galt hjemme hos dig –»
MM N 7. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«øinene – Opvarterne så bort { … }mod mig –»
MM N 8. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«med den ene hånd over maven.»
MM N 9. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«på disse linjer jeg ved ikke hvorlænge det så så mærkværdigt engelt enkelt og naturligt ud – som det skulde så være.»
MM N 10. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Jeg var atter på mit værelse –»
MM N 11. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«J så på»
MM N 12. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Den Jæger – du han var hard – ved du hva han sa»
MM N 13. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«se v hvor alle de rare hoderne som kikker fra samme kant –»
MM N 14. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Ja gjør det vel da sa {h}Hertzberg Men jeg hadde allerede»
MM N 15. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
« … »
MM N 16. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Det var så mange småting – som dukket op – små begivenheder som naget mig – Ord som hadde såret – jeg hadde været kold – is – når han var blød og vilde ha forsoning – \Og han var så blød.
MM N 18. Munchmuseet
Notat. Datert 1889
«{ … }Jeg sidder alle alene m til jeg ikke holder længer ud. Så går jeg ud for at træffe venner.»
MM N 39. Munchmuseet
Notat. Datert 1889
«De yngste»
MM N 95. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
« trist – hun kulde jo komme  …  hvorfor var han da ikke gla – som han var gla når den andre kommer –»
MM N 96. Munchmuseet
Notat. Datert 1888–1889
«Der lå han midt med hode midt i { … }puden og dybt ind i den. Armene tunge og trætte nede i dynen. { … }Det var noget fremmed over ansigtet –  …  det var mindre og ligesom rødsminket –»
MM N 97. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Jeg liker ikke lyset – jeg synes best om månen når den er slig bag skyerne – det er så deili hemmelighedsfuldt og {l}Lyset er så indiskret.»
MM N 98. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Vi havde været sammen næsten hele formiddagen – { … }Hun havde vist ham alle de vakreste partier. Hunhusk›»
MM N 99. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«De var på hjemveien De gik forbi hytter med {f}gjerder haver foran – og frugtræer og gjærder. Man ska Man skvat lidt hva var det – og så kikket man lige ind i hodet på en gammel kjærring der stod og stille i døren og så på dem med en klud i hånden. Hvor hun vak Fru Der var et ba par bitte bitte små stul støvler sat op på {h}gjærdet med sålerne op – dyvåde og ful med huller og lapper. – Så skvat Fru P Kommentar – det var en kat svart kat som smøg sig om benene hendes – Higstet Åå rør den ikke. – Hvor søt den er – hvor den er yndig – der var nok en kat og der en – de for til sk{ … }ovs.»
MM N 106. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Hvad hun vilde { … }have sagt – Han tænkte på om hun ikke syntes han var en dumrian som ikke havde gjort det – og at hun lo af ham derfor»
MM N 111. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«{ … }Han var på veien forat  …  og ta det sidste farvel før reisen –  …  var hun hans – Han kom altfor tidlig til mødestedet – så ga han sig til at spadsere op og ned.»
MM N 112. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Der var gået 8 dage siden han tog farvel med hende under i skoven { … }ved grønlien»
MM N 115. Munchmuseet
Notat. Datert 1888–1889
«Gamle  …  skulde dø Kjølstaden Kommentar skulde dø.»
MM N 116. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1892
«Frøken            og Mo»
MM N 121. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Man reiste sig fra det store bor.»
MM N 125. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Hun k { … }gik nedover Karl Johan derden side på den anden side af fortovet. Den sorte kjole sluttet hæn om Krop hendes { … }på { … }fyldige skul»
MM N 174. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1888–1889
« …  {D}Nu må du»
MM N 289. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«E –»
MM N 463. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Så langt tilbage jeg husker var han over 70 år – liden og tør og indskrumpet – men altid»
MM N 464. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Rosenkrantz sa han vilde gå. tog på sig frakken han vilde gå.»
MM N 465. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1892
«En rædsel kom over ham – var han da alt gammel – han der endnu ikke havde levet»
MM N 467. Munchmuseet
Notat. Datert 1888–1890
«{ … }Goddag Bertrand er Du også ude idag fært den må vi ‹gagn ha› moro og finde på noget – og så gik de og drev op og og ned en stund og spøger skulde finde på noget. Snart k traf de ogs{ … }å Strøm gående med ludet og Hoved og hænderne i lommerne og så en Fruntimmer S …  må vi ha tag foreslog Nu tar vi  …  noen p{ene}iker med { … }os og så går vi ud på attelieret foreslog Nansen KommentarVi  … › Vi tar to ‹v›ogner og stapper  …   … t gjør vi sku og så  …  fuld alt { … }hvad tøiet kan»
MM N 469. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Det var lørdag – det s Brandt Kommentar drev omkring blek og maver. på Karl Johansgade – tynd og blek»
MM N 470. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Bran»
MM N 471. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Jeg skvat lidt op bøiet ned hovedet kom hun mod mig. Hun hu så mig ind i øinene    Jeg følte jeg var { … }distrait»
MM N 485. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«{ … }De stod alle og så på vandet udover –»
MM N 486. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Brandt Kommentar la mærke til at hendes blik så ofte faldt på ham – ofte når hun var midt i en samtale med {andre}Hertzberg Kommentar»
MM N 504. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Det var regnveir    han ventede og ventede ‹–› Drev op og ned ad veien han kunde ikke De hadde været sammen b så længe i skoven og moret sig fortræffelig – Han skjønte at hun hadde likt ham godt – Samtalen hadde faldt så let han hadde lat munden gå følte uden at { … }føle sig ikke generet – Han hadde ikke været kjedelig det skjønte han Hun var ikke så hoven enda – ogdei vakker for i grund fært pen da hun var meget penere sån end når hun gik ‹stri› på gaden skouen med { … }den høirøde {p}bebehat og de løse bånd og så den tynde lyseblå sommerkjole. – Hun { … }var ikke ræd for at vise benene si{ … }ne heller – ‹{sydde}Kjolen› kjolen var hadde ‹tafset› til en  …  kvist og så drog hun nokså høit op næsten helt op til knæet»
MM N 511. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Det var en mørk Februareftermidda  … og –  …  Grand var uhyggeli idag – man sad stille – og drak sin kaffe – noen spilte domino –»
MM N 513. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«‹La› os ta en burgunder mens vi venter –»
MM N 515. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Han tæn»
MM N 543. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Frøken    – sa han alv og så hende alvorlig indi øinene Jeg – jeg er imellem så ræd – jeg imellem tror – jeg ikke – – at at jeg kan holde h a noen mer – jeg har – ser de – – Engang – holdt { … }jeg a en dame  …   …  – å jeg tror ikke man kan holde a flere end engang –»
MM N 544. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Om vi nu – lige strax gik hen og giftet os – sa og han og lo – – Hun gik»
MM N 573. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Jeg»
MM N 608. Munchmuseet
Notat. Datert 1888–1889
«Han fik det noget af samme udtrykket som han havde på det fotografiet der han var så morsk.»
MM T 340. Munchmuseet
Notat. Datert 1885–1889
« …   …  sen  … ‹mmen›  …  aldri aldri komme igen  …  mer aldri aldri –  … tover landeveien  …   …  og hænderne  …  lomme …   … de  … er – ‹så kan hun›  … godt  …  var ydmyget – Han ble hed  …  tanke på det som var hændt  … g  … ‹endene› i ‹ørene› på ham  … tter gik han igjennem i tankerne  … sseret –  …   …  s …   …  dem latterlig –  …  – ‹Å› han hadde indbildt  … »
MM T 361. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Fru Heiberg kom bort til ham Hvor han hadede fru Heiberg Hun kom bort til ham Så kom fru Heiberg bort til ham – Hvor han hadede henne – Er de hed sa hun blødt – Hun slog op en vifte – og viftet ham – Hun så på ham nu i mørket med store ‹såre› sorte øine – Hun var vakker der i halvmørket – men han vilde aldrig ‹tilgi› hende – han hadede henne Jeg må gå sa han så Så tog han farvel og gik»
MM T 1265. Munchmuseet
Notat. Datert 1887–1889
«de langt { … }‹in›dover til P der skal Jeg også det var morsomt da må ‹du› komme og besøge mig.    Jo tak. { … }De satte sig ved siden af hverandre»
MM T 2178. Munchmuseet
Notat. Datert 1888–1889
«Bark Kristine af Stavanger – vrag i nordsøen      mandskabet forulykket –»
MM T 2761. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1889–1890
«Skal blot læses af mig»
MM T 2893. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1889–1891
«I Skal brændes gjennemgåes efter min død af forståelsesfulde  …  frisinnede mennesker»