Otto Bugge

(1881–1955)
Norsk skogforvalter. Ansatt på Kongsberg 1935-1941. Hospitant ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt i 1907. Svoger til Herman Paulsen.

Otto Bugge er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 235.   Notat av Edvard Munch. Datert 1930–1933. Se bl. 1r
«Han har nu et år været umyndig Han har været vistnok for stolt til at henvende sig til venner  …  Over paaske skal dommen stadfæstes og hænges på korset – Bugge en svoger af ham kan nu ta sig af ham og han håber ved støtte af Dig og kunstnere at få dommen om{ … }gjort nu strax ved høiesteret –»
Munchmuseet, MM N 707.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg kan ikke  …  …  …  …  og Det er nødvendi at Du og kunstnerne tar ‹Dig› af saken strax – Den sidste instans er efter påskeugen – Bugge kommer en dag Det er sympatisk kjæk kar –»
Munchmuseet, MM N 1175.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1934. Se bl. 1r
«Skovforvalter O. Bugge i Kongsberg var hos mig og ba om noen udtalelser fra den frygtlige skjæbne at bli gjort umyndig – D{ … }et  …  er lige over påsken at denne dom endelig stadfæstes efter 1 års umyndigheds gjørelseumyndiggjørelse»
Munchmuseet, MM N 2135.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har bedt en hædersmand skov- forvalter BuggeKongsberg op til Dig i en sag der angår min ulykkelig ven O. PaulsenPaulsen er  …  fratat sin menneskefrihet og blit dømt under ‹værgeråd› – Alt hva ‹han› tiltrods for al elendighet  …  selv ved et klogt villakjøb og ‹senere›‹kaptains›‹pension› har man tat fra ham – Du bør læse indstillingen til hans domfældelse – Nu over påske kommer sagen frem»
Munchmuseet, MM N 2135.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«(Fortæl intet om hva jeg skriver) hvis Du fik læse indstillingen av Bugge vil ‹Du … ›‹undres›»
Munchmuseet, MM N 2975.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Så var den stakkels Paulsen – Ved de utroligste anstrængelser af hans prægtige svoger Bugge og så ved hjælp af mig og Dig dengang lykkedes det efter et å{ … }r at få ham fri – Han fik lov til at eie sit hus der osså er hans atelier – Udstillingen gjorde udslaget – 4 mot 3 stemmer for – Det var hans eneste  …  påskjønn{l}else i et langt»
Munchmuseet, MM T 248.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1942. Se bl. 72v
«Bugge hos Paulsen»