Marit Blehr Schlytter

Født 1877. Dødsår ukjent
Norsk. Datter av Otto Blehr. Student 1897. Besøkte Munch på Ekely i 1928, takker i brevet for at Munch tok i mot dem og for hans portrett av faren som hun håper vi få plass i Stortinget i fremtiden. Takker også for et morsomt litografi som Munch har forært dem. Besøkte også Munch på Ekely, sommeren 1931.

Brev fra Marit Blehr Schlytter til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 3 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1011.   Brev. Datert 22.08.1928.  
Munchmuseet, MM K 1012.   Brev. Datert 28.12.1931.  
Munchmuseet, MM K 1013.   Brev. Ikke datert.  

Marit Blehr Schlytter er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 1984.   Brevutkast fra Edvard Munch til Arnold Ræstad. Datert 3.7.1934. Se bl. 1r
«Jeg er enig med Dem i at kunstnerisk er det første billede det bedste – Det annet har jeg malt som stortingsmanden og som sådan syns jeg de{ … }t er bedst – Det annet er «kameratportræt» – Grevenor og flere fandt { … }dette billede godt ligeså fru Schlytter – I våres har jeg malt meget på det – Jeg syns det bør overtænkes –»
Munchmuseet, MM N 1984.   Brevutkast fra Edvard Munch til Arnold Ræstad. Datert 3.7.1934. Se bl. 1v
«Det er ikke godt at si – når jeg blir så bra at jeg kan vise Mowinckel og fru Schlytter billederne»
Munchmuseet, MM T 2785.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 94
«Heibergs Virksomhed i Paris (Schlytter)»