Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 62 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1900, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 149. Munchmuseet
Brev fra Thorvald Ellingsen. Datert 20.08.1900
«Efter Aftale undlader jeg ikke at sende Dem nogle Ord efterat jeg har talt med Tulla
MM K 595. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Datert 02.01.1900
«vilde sende mig et par ord snart, kjære vennen min – gjør det.»
MM K 636. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Datert 19.05.1900
« Hvis Du har vært hos konsulen – Place de Jardin Public 7. – ved Du, at jeg ogsaa var der tidlig idag; og hvor vanskeligt alting er her ogsaa. Han tilbød at forhøre sig på «Maireriet» hva betingelserne var, – Skal jeg saa skrive efter attesterne fra Berlin, eller hva vil Du? –»
MM K 644. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Datert 01.07.1900
«om hvor godt de liker sig der – og om hvor udmærket Du har begyndt istandsættelsen af huset. Dit Især atelieret er hun saa begeistret over – Du kan ikke for, hvordan hun snakker om Dig –»
MM K 646. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Datert 21.08.1900
«Jeg hører, at penge udleveres ikke imorgen søndag, uden at Du selv gaar til posten og faar dem; kanske Du tænker at reise videre og gjerne vil ha dem. Jeg hadde ikke mere at sende end 50 – men haaber jeg faar mandag –»
MM K 647. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Datert 04.08.1900
« MonsieurEdvard Munch  \Brunen/ Hotel Molta  \Poste restante/ Wassen Airola  Suisse  Amsteg»
MM K 652. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Datert 22.08.1900
« Jeg ber Dig endnu engang om svar paa mine breve. Og om at Du vil la mig faa træffe Dig, naar Du reiser opover – Jeg blir her til første Sept; 1 times jernbanefart er det fra München, saa Du maa være saa snil og telegrafere i forveien. Du gjør mig dette sidste, det ber jeg Dig saa meget om.»
MM K 795. Munchmuseet
Brev fra Harald Nørregaard. Datert 31.07.1900
«mig, adresseret Viggiu, Como. Der lå den en obligationsblanket, som du bedes returnere i under- skreven stand. Pengene kan jeg i tilfælde lægge ud.»
MM K 862. Munchmuseet
Brev fra Harald Nørregaard. Datert 04.08.1900
«Ellingsen kan komme omkring 16de telegrafer om det passer»
MM K 863. Munchmuseet
Brev fra Harald Nørregaard. Datert 05.08.1900
«Ellingsen maa have besked i dag 16de »
MM K 1029. Munchmuseet
Brev fra Olaf Schou, Olaf Schou. Datert 02.01.1900
«hvilket beløp jeg helst faar et af hans arbei- der.»
MM K 1030. Munchmuseet
Brev fra Olaf Schou. Datert 08.10.1900
«at De snart kommer til kræfter igjen.»
MM K 1216. Munchmuseet
Brev fra Karl Wefring, Kristiania Folkebank. Datert 27.01.1900
«Af de i alt modtagne Kr. 122.00 – et hundrede og to og tyve – til Ordning af Hr. Munch’s Obligation i Kristiania Folkebank – stor – Kr. 100.00 + Omkost- ninger Kr. 121,64 – et hundrede en og tyve, fire og sexti, sendes hermed Rest- en Kr. 0,36 – sex og tredive Øre – samt den af Hr. Doctoren i sin Helhed ind- friede Obligation. –»
MM K 1217. Munchmuseet
Brev fra Karl Wefring. Datert 27.01.1900
«Fire (4) Maaneder fra Dato – uden Løbedage – betaler jeg mod denne min Vexelobligation til Hr. doktor K. Wefring eller Ordre den Sum Et Hundrede Kroner Valuta modtaget.»
MM K 1905. Munchmuseet
Brev fra Vittorio Pica. Datert 01.02.1900
« Monsieur Edvard Munch  \Kornhaug sanatorie/ peintre  \Faaberg/  NORVEGIA  Nordstrand  (près Kristiania)»
MM K 1929. Munchmuseet
Brev fra Stanisław Przybyszewski, Tulla Larsen, Maya Bogt. Datert 22.01.1900
« Herrn  Edward Munch  Kornhaug Sanatorium  Faaberg St. Gudbrandsdalen  Norwegen»
MM K 1949. Munchmuseet
Brev fra I. Möschl. Datert 20.07.1900
« Mr. Edward Munch  Hotel Motta  Airolo»
MM K 2111. Munchmuseet
Brev fra Max Dauthendey. Datert 14.12.1900
«welch ’eine wundervolle Dame ist Ihre Braut. Ich muss Ihnen sagen wie sehr meine Frau, ich und unsere Freunde sie bewundern, ich glaube sicher, dass sie die hübscheste Dame Norwegens ist. Wir sahen Fräulein L. ein paar Mal bei uns, und be- dauern nur, dass Sie, lieber Munch nicht mit dabei sind.»
MM K 3632. Munchmuseet
Brev fra Deutscher Kunstverlag A-G Quickborn. Datert 20.02.1900
«Frau Gerhard Wauer bietet Ihnen hierdurch 25 Prozent Ihrer Forderung an Hr. G. Wauer, bez. den Dt. Kunst Verlag an.»
MM K 4492. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.02.1900
«Jeg havde nettop skrevet til Dig, da dit Brev an kom med saamange Penge igjen. – Vi skal strax sætte Ls ind i Banken Tak skal Du have for det Du sendte mig, men det var saa altfor meget. – {D}\J/eg skal sige Dig, at vi klarer os saa godt nu, Inger har mellem 600 a 700 og jeg har omtrent 400, det vil sige, jeg har 100 af David Graahs Legat, 100 faaer jeg af Moes til Geburtsdag og Jul sam men, 50 af Alfred og jeg»
MM K 4766. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.04.1900
« … af og nogettil› Sol, og da er det saa vakkert mellem Træerne og oplivende; –»
MM K 5103. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.01.1900
«Jeg takker Dig for Brevet, som vi fik paa Stationen iaften; det var ondt at høre, at Du igjen har været daarlig, og at Du er søvn- løs, det var svert ondt; – men Du faar drive med Bromcalium og skulde det ikke være sa godt med Chinin?      Naar Du ligger søvnløs,saa tænk ikke stærkt paa noget, men lad Tankene fare til fra den ene ubetydelige Gjenstand til den anden og saa fort væk – ikke stands ved noget, – dette har jeg prøvet hjælper. – Jeg har ofte i længer Tid af Gangen været»
MM N 160. Munchmuseet
Brevutkast til Axel Heiberg. Datert 1896–1902
«ærgre mig derover i { … }det uendelige»
MM N 278. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899–1900
«Jeg er i dette år blit åndeligt, legemeligt og pecuniært rui{ … }neret – Foreløbi og ser ingen udvei – Jeg har intet moralsk mod til udstille og mo{ … }dtage d{ … }en angreb der af følgende – – følgeligt er kan jeg ikke ‹for{ … }tjene› noget – Min påtænkte udstilling hos Vang til våren ind- stiller jeg og må derfor»
MM N 832. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1899–1902
«Jeg har nu telegrafisk { … }bedet hendes Svoger komme ned. »
MM N 835. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 29.3.1900
« Min {a}Adresse er for det første  Hotel M  Hotel Jansen  Mittelstrass Kommentare  Berlin»
MM N 836. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 29.6.1900
« Min adresse er nu  Albergo Angelo  Viggiu, Co{ … }mo { … }Itali{ … }en»
MM N 837. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1900–1901
«Jeg bor paa Holmen- kollen – men vilde helst have to værelser i Nordstrand. Jeg tror den Luften er bedre for mig – Kan I ikke forhøre eder derom – – det må være på { … }Høiden og i Skov. Prisen er det ikke så nøie om da det jo blir billigere end ellers alligevel –»
MM N 1841. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1900
«Du ved fra først afi fra en av de jeg først havde en drøm som gjorde et indtryk på mig – de{nn}tte indtryk {a}har ikke forladt mig – Jeg har den hele tid været forfulgt af anel{ … }se – af forudfølelse – som delvis er gået i opfyldelse – kald det hvad Du vil – ånder – eller nervøsitet – men det var dog ‹dem›»
MM N 1842. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1900
«De underlige ting der er passeret i de sidste måneder har gjort e{n}t {s}forfærdeligt stærkt indtryk på mig – næsten omskabt mig. Jeg synes at se en stærk hånd bag alle disse ting –»
MM N 1847. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1900
«Pengespørsmål har jeg jo i det længste forsøgt at holde borte – så  … »
MM N 1860. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1900
« Med hensyn til hvad Du i Dit sidste brev taler om at man så de ting på forskjellige måder – må jeg atter si – her er blot en måde min kjære ven – klarhed – Det som sies bør kort – forståes. – Jeg kan gjerne bruge ordet betingelser.»
MM N 1862. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1900
« Jeg vilde nok gjerne i disse festlighedernes dage kunnet tale om annet – men virkeligheden må nu frem. – D{et}u må nu osså lære hva jeg har at kjæmpe med. Inden nogle måneder forfalder de vexler jeg fik penge på i høst – En obligation, Høst står på, – er forf{ … }alden forlænge siden og Høst trues med execution –»
MM N 1863. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1900
« Tak for pengene! Du må ikke sende noget til mig fra Kristiania selvfølgelig – {Du}Jeg skal si Dig hva Du skal gjøre – hæve { … }et par to a tre tusind kroner og { … }få det nedsendt til Dig – al{ … }le kilder er nu stængte for mig og jeg tjener jo intet som sagerne står – den eneste udvei er altså at Du har penger i beredskab. Jeg må ha en hel del penger da jeg sogar skylder min søster – og tante som jeg ellers har hjulpet.»
MM N 1864. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1900
« – Jeg skjønner nu før vi kan blive Din venner må jeg skrive Dig til et meget langt brev – hvor jeg begynder fra begyndelsen. – Da må Du forstå forholdet og før blir det ikke godt –»
MM N 1865. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1900
« Tak for alle tilsendte sager og hilsener – Jeg har l{ … }igget i længere tid og har ikke orket at skrive – Du ser det drar ud – hva jeg { … }jo ‹al›tid har tænkt»
MM N 1866. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1900
«Du spørger hvorfor jeg ikke vil træffe Dig i Tydskland foreløbig – der hvor mit første møde skulde været med min forladte kunst –»
MM N 1867. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1900
«»
MM N 1868. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1900
« { … }Jeg fik et brev fra Dig nylig hvor \Du/ beklager Dig over at mine breve ere uvenlige. – Du ved jeg mindst af alt vil være uvenlig mod Dig – jeg har Du ved jeg har ødelagt hundrede af breve af frygt for disse skulde gjøre Dig ondt – og alligevel viste jeg at Du måtte vide disse ting – Jeg vi har vært overbevist om at osså for Dig vilde alt blive lettere når Du fuldt forstod hvordan min stilling er her i verden – For det er slig – og det må Du forstå – at jeg har fået ens særplads på jorden – den som særplads som et liv fuldt af sygdomme»
MM N 1869. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1900
« I en slags mellemtid fik jeg et brev fra Dig – hvor Du sier mine breve er uvenlige – Du ved da – {s}jeg har jo sagt det at jeg har ødelagt hundreder af brev for ikke at gjøre Dig – vondt – enda jeg har vist at Du måtte have forståelse af en hel { … }del { … }ting – Jeg har følt det at osså for Dig er det nødvendigt at vide disse ting – og at det {er}alt blev lettere for Dig når Du fuldt forstod hvordan min stilling er her i verden – {D>}Jeg vilde Du skulde forstå at jeg har fået en slags særplads – en særplads som»
MM N 1870. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1900
«Du fortalte mig Du forstod mig så godt i byen jeg trodde det først – men hvilken feiltagelse»
MM N 1871. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1900
« Jeg sender Dig bare en hilsen; og Du ved vist selv at jeg hos Dig i mine tanker når Du er syg – og Du ved selv hvor ondt det gjør mig at Du lider. – Gi{g}d Du bare nu engang vilde tage det alvorligt.»
MM N 1872. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1900
«Når jeg kommer er det som ven og læge – For at det ikke skal blive frygtelig for begge – ber jeg Dig om at sætte Dig ind i mit og mine forhold – og – For at det kan bli Dig til nogen gavn – og det vilde jeg jo så gjerne – må Du resignere i meget – Dette er ikke bare ord – Du må begribe hva jeg er – det mest oprevede – af sygdom, forhold og sind det mest oprevede menneske som kanske finnes – Dette burde Du have vidst af mine billeder Du må da blot ta mod hva jeg kan – gi – Du må ikke ved noen midler – mod- sætte Dig – Du må ikke forlange forhindre mig i hva jeg gjør»
MM N 1873. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1900
« Jeg må idag bede Dig sende 1000 kr. Du kan gjerne sende mig dem i to afdelinger – Det betyder jo blot at jeg lar Dig dele { … }med mig de pecuniære vanskeligheder dette forhold har bragt mig i. –»
MM N 1874. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1900
« Tak for pengene Du må naturligvis ikke sende mig penger fra Kristiania – Det eneste rigtige er at Du får Dig tilsendt nogle tusind Kroner til Berlin. Under disse omstændigheder må man jo ikke være i pengenød – Jeg kan ikke mere opdrive en øre – Du må altså have penger i beredskab – Du forstår vist at jeg vil gjøre hva jeg kan for»
MM N 1875. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1900
«»
MM N 1876. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1900
« Atter frisk – sender jeg Dig et par ord – der dog blot er foreløbige – Jeg har ikke mer tid – eller den ro som jeg må have til det lange brev jeg er nødt til at skrive til Dig – det brev som er nødvendig – og som blir grundlag for det forhold – venskabsforhold eller kjærlighetsforhold – som først da kan fortsættes.»
MM N 1877. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1900
« Jeg har forskjellige planer i hodet – blandt andre den – at når jeg blir så bra reiser jeg { … }sydover etsteds på et sanatorium hvor vi kunde samtale i ro om denne vanskelige sag – Først og fremst må vi nu se at blive friske –»
MM N 1878. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1900
« – Jeg syns ikke Dit brev forleden var så dumt – det jeg har jo så mange { … }gang ønsket at si Dig så meget – men det går vel mig som med Dig – de mange ting tanker, indtryk stemninger forsvinder for det hvide papir Og hvor begynde? hvordan samle dem? alle disse ting er kommer jo op til forskjellige tider til i forskjellige stemninger – Kanske siden kan jeg vise Dig nogle nedskrevne indtryk»
MM N 1879. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1900
«Jeg er igjen bra. Jeg forsøger at skrive til Dig – og atter forklare Dig meget – men jeg lægger magtesløs pennen ned – jeg tror Du ved hvorfor –»
MM N 1880. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1900
« Jeg kunde nok skrevet før men – jeg synes et { … }stort brev var nødvendi{n}gt og så blev det intet – Før jeg får skrevet det lange brev hvori jeg tar op igjen forholdet fra først til sidst tror jeg ikke vi blir de gode venner vi burde være – – »
MM N 1881. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1900
«»
MM N 1882. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1900
«Dertil kommer – Du med  … »
MM N 1883. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1900
« når jeg blir roligere, Du roligere kan jeg vel skrive oftere til Dig især når jeg fuldt forstår Du er forandret!»
MM N 1884. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1900
«Med hensyn til dit sidste brev nærmere når bedre – Har forøvrigt svart derpå sidst i Mendrissio –»
MM N 1885. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1900
« Dit sidste brev er ikke egentlig  …  egnet til en rolig { … }venskabelig – samtale – Jeg har jo i Mendrissio allerede svaret Dig – jeg vil ha ro»
MM N 1886. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1900
« Bry Dig nu ikke så meget skriftlig om mit befindende. – Det er ikke s{k}lig jeg har villet Du skulde skrive – Skriv sandt om Dig selv – eller da heller om Dig selv – Du skriver da ialfald med følelse –»
MM N 3353. Munchmuseet
Brevutkast til Dresdner Kunst-Salon. Datert 1900
« Bitte mir zu ‹benachrichtigen›, ob die zwei Kisten mit Lithografien abgeschieckt sind. (Sie sollten diese nach Marzellier geschieckt haben) Wenn nicht bitte diese nach meiner Adresse: zu schiecken»
MM T 1298. Munchmuseet
. Datert 1899–1917
«Kan det nytte at faa maalb‹undt› et sligt skadedyr af en kritiker – Å nei: rør endelig ikke ved ham – der ryker bare op lopper og lus og andet svineri –»
MM T 1338. Munchmuseet
. Datert 1899–1902
«Enk ‹Skjørteregimentet› eller Den gule Silke eller ‹Kunstens› Have ‹må ikke›  … »
MM UT 5. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 13.12.1900
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 466 (PN 261). Nasjonalbiblioteket
Brev til Karl Vilhelm Hammer. Datert 1890–1900
« Det er forbasket kjedeligt – men netop nu har jeg ikke meget – derimod må det snart komme – Jeg sender altså først min Bemyndigelse til at underskrive mit Navn –»