Munchmuseet, MM K 5114

MM K 5114, Munchmuseet. Datert [??].[??].1905. Brev fra Karen Bjølstad.