Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 723)

Brevs. 604 (PN 723), Nasjonalbiblioteket. Datert 13.3.1909. Brev til Jappe Nilssen