Munchmuseet, MM K 773

MM K 773, Munchmuseet. Datert 09.03.1910. Brev fra Jappe Nilssen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Onsdag eftermiddag(Skrevet i stor hast)
    Kjære Munch!


    Angående Ravensbergs mangehånde
optræden vil jeg for øieblikket ikke skrive stort;
dertil er jeg endnu for oprørt. Jeg kan kun
sige, at forargelsen over hans opførsel er almindelig
blandt alle, som har hørt om den. Du må jo også
indrømme, at Thiis for exempel måtte blive en smule
forbauset, da han kom tilbage fra sin reise og blev
mødt fra alle kanter med den besked, at det var
Ravensberg, som havde greiet den hele udstilling,
og at han selv gik omkring og fortalte det. Til
mange af mine venner har han sagt det samme.
Medens hemmeligheden var, at han først indfandt
sig, da alt var ordnet. Thiis henvendte sig strags
til de arbeidsfolk, vi den hele tid har havt der –

 

      

oppe og spurgte om beskjed. Jo, han fik den, at
R. intet havde gjort uden på min anvisning
at sætte sædler på billedene. Ellers intet.

    Akkurat det samme gjorde han ifjor ligeover-
for mig. Han indfandt sig først, da alt var færdig.
Men da var det atter ham, som havde gjort det hele.
Jeg har lyst til at sende dig vidnesbyrd fra Wasteson
og fra de arbeidsfolk vi har havt iår om hvad hr.
Ravensberg har gjort ved de to leiligheder og
hvad vi andre har gjort.

    Misforstå mig nu ikke. Hverken Thiis eller jeg
har ventet nogen ære af dette arbeide. Vi har ude-
lukkende gjort det af venskab for dig, fordi vi var
glade i dig og din kunst. Men vi synes, det er lidt
hårdt, at en anden skubber os tilside og selv
tilraner sig æren for det arbeide, som vi har ud-
ført.

    Det hele er forresten et udslag af en plan, han

 

      

har lagt for at isolere dig fra dine venner,
så han kan blive alene tilbage. Gjerløff, Th.
Stang
og jeg har talt rolig om det senere.

    Sagen har forresten mange sider, som
jeg ikke vil berøre nu. Jeg håber, at jeg senere
får anledning til at tale med dig om sagen. Men
at Ravensberg vil tabe på den i almindeligt
omdømme, det ved jeg. –

    Og så til forretninger:
    Jeg sender dig her katalogen. Men priser
må du sende pr. omgående. Damen ved disken
er aldeles fortvilet; for der er uafbrudt spørgs-
mål om dine priser. Bare mens jeg var derinde
i formiddag (onsdag) spurgte en rigmand ved
navn Mustad efter prisen på Madonna og Skrik.
Og du vil da vel sælge for fanden. Priserne
må bero i lokalet, så får folk byde og du

 

      

antage eller refusere. Ellers bliver det hele jo
bare en blindebukleg.

    Jeg har indtryk af, at du kunde sælge
en masse her, hvis priserne er efter norske
forhold.
Interessen er absolut vel så stor iår
som ifjor. Men dine priser er afgjort meget høiere.
Billederne til Rhode ifjor er f. ex. større end både
Fremover Fjorden, Vraget og Alléen og dog solgte du
dem for det halve af hvad du forlanger nu.

    Tænk over dette og send mig priser pr. omgående.
    Og så vil jeg til slutning bede dig endelig ikke tro,
at jeg (og vi) lægger dig noget tillast i anledning af
R.s. pinlige optræden. Du står jo helt udenfor;
du er jo ikke ansvarlig for ham.

    
    Jeg beder dig tro på mit gamle venskab
og jeg hilser dig nu som før og altid som din

    gamle ven Jappe.