Munchmuseet, MM K 851

MM K 851, Munchmuseet. Datert [??].01.1902. Brev fra Aase Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Munch.
 Jappe snakket engang
om at De skulde søge Houens legat,
har De gjort det? Forsikkerheds
skyld sender jeg dette avertissement
med saa De ser hvordan De skal
forholde Dem. Harald kan faa
Munthe og Werenskjold og gerne
flere til at skrive attester og
erklæringer for Deres geni, hvis ikke
de idioterne som har med det at
gjøre ikke ved det. – Jeg synes
næsten jeg maa ha misforstaaet
Jappe for jeg trodde da De havde
havt det for længe siden. –
– Idag har Schie hentet mit
portræt. – Naa haaber jeg det
kommer godt frem. Schie snakket
om at assurere for 5000. Det er

 

      

    kanske lidt lidet. – Holmbos har
vist opløst sit hjem. Jeg tror fruen
bor hos faderen. Hendes portræt er
ialfald hos agent Krag og meget
uvillig viste de sig atter igjen.
Jeg sagde Schi kunde ringe op til
Krag endnu engang inden han \sendte/ mit,
men jeg tvivler paa De faar det.
Det er da væmmeligt hvor folk
kan være vrange. – – Her lever
vi stille og rolig. Sidst lørdag var
Heiberg vor eneste gæst. Bødtkers er
nu reist til Stokholm. – Tulla
 …  er nu reist til Røken igjen
hvor hun har frøken Lissi Dahl til
selskab. Hun tænker vist på
at begynde at male lidt, hvilket
jeg raadede hende til. –

    
    Adjø da, og lev vel
    Deres Aase Ng.