Cecilie Dahl

(1858–1943)
Norsk maler. Venninne av Tulla Larsen.

Relaterte personer

Les mer

Brev fra Cecilie Dahl til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 69.   Brev. Ikke datert. 
« T. har iaf- ten tømt en flaske morfin.» 

Cecilie Dahl er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 851.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].01.1902. Se s. 2
«kanske lidt lidet. – Holmbos har vist opløst sit hjem. Jeg tror fruen bor hos faderen. Hendes portræt er ialfald hos agent Krag og meget uvillig viste de sig atter igjen. Jeg sagde Schi kunde ringe op til Krag endnu engang inden han \sendte/ mit, men jeg tvivler paa De faar det. Det er da væmmeligt hvor folk kan være vrange. – – Her lever vi stille og rolig. Sidst lørdag var Heiberg vor eneste gæst. Bødtkers er nu reist til Stokholm. – Tulla  …  er nu reist til Røken igjen hvor hun har frøken Lissi Dahl til selskab. Hun tænker vist på at begynde at male lidt, hvilket jeg raadede hende til. –»
Munchmuseet, MM K 4768.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.03.1902. Se s. 1
«Hun bor i Røken, har nu en Gjæst hos \sig/, Sissi Dahl (Malerinden) *»
Munchmuseet, MM N 306.   Notat av Edvard Munch. Datert 1903. Se s. 4
«– Sidst kom Fr. D. og sa det samme så mig ind i Øinene og sa – det går ilde – Jeg blev mer uhyggelig tilmode    Hun begyndte»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 8r
«Alt dette sat mig lidt i spænding – Så kom frk. Dahl med sit ærend – Bødtker kom og trængte på med frk. L.Frk Dahl gik og tråkket i skjørterne sine var spiritist og rødnæset – Uf sa hun – jeg tror noe frygteli vil ske»
Munchmuseet, MM N 859.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 27.2.1903. Se s. 2
«hos Delius og vil ikke holde  …  mig skjult af forklarlige Grunde – Min Finger er såvidt bra skjønt jeg har havt {u}Ubehageligheder af den hele Tiden – En Skjønhed er den ikke blit – og til til så megen Glæde og Nytte heller ikke skjønt den gjør hva den kan – Den er kort og h{ … }alvt st{ … }iv – Det har jeg frøken Dahl og mine Venner at takke for – Min Udstilling hos Cassirer blir overalt rost her – (Det var den samme jeg havde hos Blomquist) den og Bogen til Dr { … }Linde»
Munchmuseet, MM N 861.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 17.4.1903. Se s. 2
«på Pariserreisen der har kastet Penger bort – Jeg håber alligevel dennegang at få nok Penger til Sommerens Arbeide – Alt det kludret med min Hånd har ærg{ … }ret mig – det var unødig den hele Hilstorie – Tulla Larsens Håndlanger har fået sin Løn – Frøken Dahl er avsat h{ … }os P.A. LarsenT. L har jeg ikke seet –»
Munchmuseet, MM N 877.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1904. Se bl. 1v
«det lykkedes hende at udføre en { … }gemen Hævn – der {havde}ikke {været}var på sin Plads { … }hvor jeg ikke den hele Tid har været den der har ofret for hende. Den nu så trivelig{t}e Frøken Dahl bør ikke undgå at få h{ … }øre min Mening»
Munchmuseet, MM N 1910.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1909. Se s. 2
«fik havde fået Indtryk af den oprørende Cynisme hvordan Trikket blev lavet – der skaffet Frøken DaCæcilie Dahl en Stilling Levebrød, Bohemene Pjolter og Champagne, Bødtker og Frue en Pariserreise og hende den Triump ube uden «Bitterhed i Bægeret» at kunde nyde sin Bryllupsreise med sin Elsker idet hun kunde servere ham en som Morgengave en «afvist» Elsker «Medbeiler» med knust Hånd og ødelagt Indre – For derfor lavedes Skuespillet forat det skulde se ud som om jeg var afvist –»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 37r
«– Det var Fr D – men først havde ha{ … }n troet det var Fr l – Hun lignet hende på Hovedbøiningen»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 40r
«Fr. D. – sad stille –»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 40r
«– Jeg kan ikke mer sa B. Kommentar fast – det er umuligt – – Og Fr D. gik – – Og Bran Kommentar gik atter i Tvil og Ængstelse – Ingen Slut – H …  Har hun da ikke i ‹4› År moret sig – levet med G H – og andre – udbredt de forfærdeligste Rygter om ham – og så nu igjen –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 730).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 20.4.1909. Se s. 2
«Pigen som skulde reise med sin Elsker og vordende Mand forat træffe sin gamle Elsker (Svinet) og ikke likte at efterlade en nogenlunde velfornøiet tidligere Elsker (Mig der ikke havde seet hende på 1 ½ År) – Maden smagte hende ikke for jeg var døenes – og så skete det da – Frøken Dahl fik Levebrød – Bødtker og Frue Pariserreise og de andre Champagne …  og ‹vil›‹mer›.»