Munchmuseet, MM N 433

MM N 433, Munchmuseet. Datert 1935. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 433 bl. 1r

    Jeg fik tilsidst i slutten af Februar
så frygtelige anfald 3 da dage itræk
Gie{f}b Giebfrieds hotel at jeg følte
måtte reise hurtigst mulig fra Tyskland
forat undgå indespærring.

    Jeg tænkte at søge et sanatorium
Imidlertid kom unionsbruddet og 7de juni
Det stimulerte jeg følte mig mer vel
hvilket de solskinsbilleder viser som jeg
malte – Jeg kjæmpet mot den indre
spænding – Blot engang  …  mærket
jeg sygdommen da jeg forløb mig mot
en dame der havde æ været lidt fræk –

    Det var en halvt spøk men hennes
tilbedere sa at jeg ristet hende og det
likte de vel ikke –

    Det Maffiaen fik liv – { … }Dampen
blev dolke og nåle og djævelskab – Jeg
malte Karsten nedover trappene    Jeg
knuste håndledet på den tidligere ødelagte
venstre hånd. Man truet mig med
knive det vislet i krogene – Chikaner
på chikaner – Maffiaen blev fast og
farli – Jeg forlod Aasgaardstrand – Sy atter
syg – Maffiaen havde tat tilflugt til
gemene løgne det { … }fik let næring i det år –

 

Munchmuseet N 433 bl. 2r

    Min ty
    Mine tyske venner der nok fulgte
min farlige og vanskelige stilling
de sidste år i Norge Det var Rathenau
Linde Kollmann Fru Förster Nietzsche
Graf Harry Kezsler vande de Velde
– Jeg fik bestilling på at male
Esches Børn i Chemnitz –

    Jeg traf mine  …  venner igjen
Fru Elisabeth Förster Nietzsche – Graf
Kezsler Van de Velde – Prof. Auerbach { … }og
frue (Begge forlod livet sammen for 2 år siden
selvmord) Grev Vedel med døtre
men sygdommen var ikke blit
bedre i hjemlannet – Jeg prøvet ophold
i Bad Elgersburg derefter i Kösen –
Forgjæves – Jeg spurte en doctor i Kösen
Jeg fortalte mine fornemmelser af
lammelse i fødderne og i armene
og osså i tungen –

    Det vil udvikle sig    Det går videre

 

Munchmuseet N 433 bl. 3r

til hele siden blir lam så kommer
armene så tungen tilsidst døden

    Når undtas døden indtraf dette i
Kjøbenhavn et år efter –

    Jeg prøvet så Warnemünde –
Jeg badet og var legemlig frisk
malte nat et af mine bedste
billeder badebilledet – men forfølgelses
symptomer tog mer og mer til
og så begynnte udsendelsen af
de mange brevkort med grovheter
til mine uvenner –


    Så kom indlæggelsen – Klinik
i Kjøbenhavn