Munchmuseet, MM N 1909

MM N 1909, Munchmuseet. Datert 1926. Brevutkast til Jappe Nilssen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1909 bl. 1r

    
    Kjære Jappe


    Jeg sidder nu i Mannheim efter
en meget afvxlende reise – Et vældi mas
Udstilingen i Kjøbenhavn kom da istand
efter meget bryderi. Den virket godt –
Alt i alt angrer jeg ikke på den – Det var
de yngste som inviterte mig og det var på
kort varsel så det passet at det blev lidt
imp{ … }roviseret – Det var jeg jo at rykkes helt
op med rod{ … }en – så jeg nu føler mig som
e{t}n flyvende { … }gullerot – Men det har kanske \gjort/
sin  …  nytte – og det har vel været godt
og nytti atter at se sine billeder igjen \sammen med
andre
/ – Jeg har været i Dresden – og i Chemnitz
hvor jeg besøgte min gamle ven Esche
Jeg var i Halle der har et int{ … }resant museum
indbygget i en gammel bo statsborg med ru
halvt i ruiner – Der var { … }der i stort portræt

    

 

Munchmuseet N 1909 bl. 1v

af mig af Dr Linde – Det var en behageli overraskelse
at se hvor godt det virket –

    – Her i præktige rum i Mannheims
Kunsthalle
ordner Direktøren en stor udstilling
af mig han har reist reist om i H Tyskland
og Schweiz forat forberede den – Jeg har et godt
billede her – Her er overraskende stor bevægelse
og  …  kunstinteresse – Over alt hænger mine billeder
på de bedste pladser – og Der er osså gode tider –

    Jeg reiser imorgen over Saarbrucken i {B}bil
og besøger Metz, Verdun og Rheims så Paris:
Så kommer jeg til udstillingen her og så blir
det vel Rom – og Nord Italien – Jeg var daarli i
begynndelsen af Reisen men er nu så bra som
jeg har været – { … }Jeg kan ikke nægte for at
har det lidt trangt hjemme – og at det gjør godt
at få puste ud – Det er enestående hvor nu
Tyskerne kommer mig i møde – Blot ved jeg ikke
hvordan jeg skal få mine billeder hjem – De { … }forlanges
overalt til udstilling – Musæerne vil kjøbe – men
det er mine bedste billeder jeg ikke kan undvære
de vil ha – og det er til små priser – Det vil
de nu ligeoverfor mig – Jeg  …  Fra private hører jeg
ikke om bud – men det kan komme da
det ser ut til glimrende tider –

    Stakkels Karsten nu ser det ilde
ud med ham. At det ikke var muli at
få ham reddet! – Det berodde jo bare på at afholde

 

Munchmuseet N 1909 bl. 2r

sig fra stærkt – Kanske han ikke vilde,
Mon jeg træffer ham her i Paris!

    – Jeg ser min arvefiende Aftenposten
er ute med sine onde streger –

    De har seet noen ytringer er udhævet i
Aftenpost{ … }en forat et referat af et interview –
– Alle der kjender mig forstår sammenhængen
men det kan er kjedeli at mange tror på det.
– De danske journalister er vel osså de
reneste hyæner – der søger ut tilfæld{ … }ig  … 
henkastede ytringer og laver noget sensationelt
– { … }En stakkels mand der er nervøs og
overanstrængt med en udstilling – blir da et
offer – Jeg lot mig endeli overtale forat føie
de unge kunstnere der men{ … }te at det var
heldi at jeg fortalte om de større dekorative
bestillinger malerne fik i Norge –

    – Jeg sa male til maleren Iversen{ … }: Det er
fortvilet – ba får jeg hul på mund min
renner det ut af mig – Jeg Det er et instinkt
jeg har
forat bedøve journalisten så han intet

    

 

Munchmuseet N 1909 bl. 2v

skjønner – Men hyænen sidder og passer på
    Så kom noen spøkefulde ytringer – om at
maler kunstnere tilsidst dog er et slags akrobater –
– og at jeg s{ … }om godseier håbet at { … }leve mer
agtet – Det er jo noget jeg stadi kommer in
på – og som vistnok det er meget sandt i men
ikke bare i Norge – Jeg tror anledningen nærmest var
at Portieren i hotellet var af de vanlige modbydelige potentater

    – Jeg ved ikke om det er nødvendigt at skrive
noget i den anledning – Det skulde da være for
alle de hyggelige folk jeg kjenner og som
tror det faldt sig slik

    Jeg kan ikke nægte for når jeg tænker
på Aftenpostens utrættelige aldri ophørende arbeide
forat udbrede ondt om mig og blandt de hundretusende
så kunde { … }jeg få ly{ … }st atter at bliv opholde
mig ute hvor dog alt er større – og nærmere
de evige store kunstkilder

    Ligeledes var det vist i anledning en fræk dansk
interviewer i sin tid fra Extrabladet