Munchmuseet, MM N 2077

MM N 2077, Munchmuseet. Datert 1933. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2077 bl. 1r

    
    Kjære Thiis


    Du spurte noget overraskende hvor
jeg var i 1905 – Jeg trodde Du vidste det
Det står i boken Din – og jeg trodde jeg
havde i hine dage da vi ofte festet
sammen forklaret Dig lidt af hvert –

    Men jeg erindrer Du h var nokså
distrait når jeg begyndte at lægge ut –


    Jeg skal ta et litet tværsnit af året.

    I  …  vintermånedene 1905 til begynnelsen af
Marts var jeg i Hamburg bodde på
Giebfrieds hotel og skulde male noen
bestillinger – Jeg malte frk. Warburg
der nu hænger i Kunsthaus Zürich
Det er et af de fineste og mærkeli nok
rolig{ … }ste malerier jeg har malt –

    Samtidig fik jeg de førs første alvorlige

 

Munchmuseet N 2077 bl. 2r

anfald af min nervelidelse –
    Efter at anfaldene havde været
en tid med sønderslagene værelser
og lignende { … }og da { … }fandt jeg at
det var nødvendigt at prøve at
finde ro i et sanatorium – men
da jeg frygtet at blive sat in
på e{t}n tysk nerveklinik med udsigt
til at aldri at komme ut reiste
jeg til Norge i begynnelsen af Marts
for der at finde et passende sted
Jeg reiste først til Kristiandsand og
var sammen med Thorvald Stang
Da var bølgerne blit høie
i anledning den kommende opløsning
Sanatoriet blev foreløbig Klu Klubben
i Christiandsand med Stang Kr Wilhelm

 

Munchmuseet N 2077 bl. 3r

og Bennecke og andre – Det var høist
livlige og høist intresante dage –
Der var osså Kaptain Schancke i
fuld krigsmaling – Fæstningsværkerne
blev inspiceret om dagen og pjolteren
tat om aftenene – Jeg Ja jeg fik
nok da osså føle at jeg gik med
en farli sygdom og det kunde nok
hænde noget temmeli leit –

    Så måtte jeg reise til Tyskland
forat ordne med mine affærer der
jeg havde jeg alle billeder der

    Derefter kom jeg da til Aasgaardstrand
og det fik jeg da føle – Jeg havde ingen
venner der – Karsten som jeg jo blot var
en drikkebror fra et par år havde leiet
sig in på nabogården – Den noksagt
drukkenbolt W {S}skuespiller Worm

 

Munchmuseet N 2077 bl. 4r

var kommen did –
    En vis Oslofamilie havde slåt
 …  sig ned i nærheten og havde skaffet
sig et eget hus – Papa og mama og
3 døtre – Jeg tør forvist si det var
ikke den elskeligste af Oslofamilier
heller ikke den mindst intrigante –
Fra forældre til døtre –

    Her  …  Døtrene havde Worm Müller
og Karsten til kavalerer    Desuten et
utal af friske v krigere frisch { … }vom
fass fra fæstningen –

    Jo det blev et sanatorium.
I mit lille hus slo de sig
ned og åd og drak

    På en seiltur jeg spanderte på
en af døtrene med  …  kavalerer

 

Munchmuseet N 2077 bl. 5r

hændte noget der jo ikke var
bra – Jeg tog lidt for stærkt i på
damen –

    Ja det var blot 3 måneder siden
jeg måtte reise fra Hamburg for at
søge fred i hjemmet –

    Jeg Noen dage efter mærket
jeg at det blev underligt i byen
– Det var som alt var i ulave –

    Jeg fik høre mærkelige ord som
jeg studset ved –

    En nat efter et selskap hos
mig sidder Karsten og Worm Müller
med mig efter at de andre var gået –

    Så reiser Karsten sig op tar en
svær  …  tom rinskvinsflaske i hånden

 

Munchmuseet N 2077 bl. 6r

og truer mig med den ved at la
den falde mot mi{g}t hode – stadi
{ … }væk men { … }uten at den næ …  nået
hode – Dette var fulgt med de
værste skjældsord – {D}Jeg var en feigling
som ikke har lot mig ixerserte og
meldte mig in som soldat –

    Jeg blev rasende og tar den
l elendige i nakken og sender ham
ned over den bratte høie trap til mit
hus – Da jeg min venstre hånd var
ødelagt kunde jeg ikke holde mig i
rækværket og vi begge faldt ned
i skråningen opfyldt med svære
kampestene – Jeg med knust håndled
på den venstre hånd – Jeg har jo
lithograferet situationen – Karsten liggende

 

Munchmuseet N 2077 bl. 7r

med den hvide dragt jeg havde malt
ham i – Det billede der hænger
i St Nationalgalleriet i Stockholm –
Da han reiser  …  sig halvt op
skjønner sender jeg ham en hel
midt i øiet som det blodigt og
den hvite dress blev tædt blodstængt –

    Han havde grundigt fortjenet det
Nu sagen kunde blit værre – Jeg
skal ikke her komme in på det

    Det var 3 måneder siden hændelserne
i Hamburg

 

Munchmuseet N 2077 bl. 8r

    Hele begivenheten var mig jo
uklar – Men jeg forstod at jeg var
under Kam{ … }arillaens Kommentar


    J Jeg { … }gak så med venstre hånd
i bind og reiste fra Aasgaardstrand
1902–1904–1905    Det var
nok år der kunde knække –

    Jeg reiste så til Kjøbenhavn forat
i fred fred komme hvile og helbrede
min hånd – Jeg var så i Kristiania
en tid – Da jeg fik bestilling på
 …  et at male Herbert Esche reiste jeg
til Weimar og Chemnits – Jeg malte

 

Munchmuseet N 2077 bl. 9r

Herbert Esches børn
    Da alt var blit ordnet i
Norge bestemte jeg mig til at bli
ta fast ophold i Tyskland og jeg tænkte
nok ikke på at komme oftere til
Aasgaardstrand – Jeg malte da forskjellige
billeder i Jeg har Weimar Graf Kess Kommentarlers portræt –
Men min sygdom blev værre og
jeg prøvet at få helbrede mig ved
ophold ved sanatorier i Kösen og Elgersburg
Det var i denne tid jeg malte selvportret
i restauranten – L …  anfald

    Jeg prøvet tilslut i Warnemünde
men måtte derfra dødsyk reise til Klinik
Kjøbenhavn –

    I 1905
    Mærkværdig nok eller naturlig nok