Munchmuseet, MM N 2116

MM N 2116, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2116 bl. 1r

    Jeg har med det utroligste slit efter mange
års kamp fåt uveirskyerne herute trængt
tilbage – På andre kanter har jeg osså blevet
lettet for byrder – Fra Skattevæsenet, fra reguleringsvæsenet
gangster uvæsenet

    Efter noen års sygdom og elendighet synes
det som om det gode veir og osså at folk
endeli tillader mig at ta de nødvendigste hensyn
til min helse – at jeg får noen kræfter og kan
opta m arbeide lidt

    Det sidste trold fra 1905 – kanske det mest
 …  ondartede – for skal jeg nu se lidt
på – Jeg vil ikke at de gode herrer skal
lave det norske folks historie med løgne af den
art –

    Jeg ser Nygaard-Nilsen varsler at der
skal laves portrætudstilling. Det ser ut
som om han af denne skal kunne lave
nye «historier»    Indtagelsen i 1905 af { … }to
portrætter af mig helt uten motiv tat ind
skal vel være et sligt historisk bevis
– Det er ialfald så stik ‹motsad› hva han
tænker sig – Jeg skal derimod male slipe
noen portrætter i Diamanter af glas –

 

Munchmuseet N 2116 bl. 1v

    Jeg har prylet op en af banden
maleren Karsten – (og selv selv knust venstre håndleddet
der hånden jo er skadet) Da jeg var 70
år lod jeg en samlagsbestyreren i Aasgaardstrand
komme til mig – Da han påstod jeg
skulde sagt nog noget der var det rene
opspind lod jeg ham forstå at jeg vilde
kaste ham ned ned a ned af trappen
Han tog ‹flux› alt i sig igjen –

    Samtidig s{å}\å/ jeg i Kunst og Kultur
en skummel antydning der skulde støtte
disse løgne –

    Det har vist sig at man er ikke
så nøie nu tildags med hva de skriver
og kalder det norske folks historie eller norsk
monumental kunst    Her I det sidste værk fortæller Nygaard-Nilsen
at mine Aula billeder Kommentar måtte tas ned forat
restaureres – Det er usandhed og billederne er ferniseret
som b mine billeder i galleriet

    J Det er slige løgne der kan osså ha været
medvirkende til forfølgelsene mot mig den senere
tid her – Slig arbeider Kamarillaen Kommentar i årevis

    Ingen i Norge kjendte noget til mig og mine
forhold eller min st sundhedstilstand dengang – Jeg levet i
Tyskland – Schiefler og Linde kjente den. Linde fik I Lübeck blev en gate opkaldt efter mig

    Ingen andre end Tyskerne og da Schiefler og Linde så hvordan min sygdom
udviklede sig til jeg i Hamburg fik så alvorlige anfald at jeg reiste til Norge i 1905 for ikke
at forsvinde i et tyskt galehus