Munchmuseet, MM N 2151

MM N 2151, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2151 bl. 3r

    I sin enkelthed var sa det slig i
1905 at jeg blev meget syg i Hamburg på
Giebfrieds hotel og måtte reise for ikke at
k blive indlagt på e{ … }t nerveasyl – { … }Jeg havde
havt alvorli svære anfald med halucinationer
flere nætter i try træk – havde slit istykker
et rum i hotellet og blev jaget på gaden
fordi jeg vilde slå til en marineoficer.

    Jeg Det var min hensigt at søge fred
helse‹bod› på et sanatorium i Norge og
reiste f{ … }ørst til min ven Stang i Kristiandsand
Da var unionsopløsningen i gang og sanatoriet
blev klubben. Det gik ikke så værst der
omend der engang hændte en farli ting da jeg
vilde Men jeg var blandt venner –

    Men i Aasgaardstrand hvor jeg der bl blot
var slig omgang som Karsten og skuespiller Ludvig Müller
og andre ‹kurtisaner› til en intrigante damer  …  det

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2151 bl. 2v

    At anfaldene i Giebfrieds hotel i
Hamburg i slutten af Februar 1905 kom
af Hauklands overfald på mig i Kjøbenhavn
190{ … }4 (Det var vist våren 1904 eller mulig høsten)
er tydeligt af den grunn at dengang jegværten
jeg havde slåt istykker en Komode med
vi …  af  …  på havde jeg havt den
hallucination at nordmænd havde villet
overfalde mig. Haukla Det var jo ikke
e{n}t almindeligt slag Haukland havde git mig
Jeg stod klemt klemt mellem det lille marbor-
bord og stolen og kunde ikke røre mig
eller forsvare mig. Det kunde jeg forøvrigt ikke
heller af den grunn af at det hele kom
så pludseli og så voldsomt at jeg vel var fra
mig selv. Haukland hamret med sin
vældige næve udstyret med en jernring på den
ene fik finger – slag på slag in i øiet så blodet sprøitet
mig om ansigtet –

    Det  …  Den samme halucination havde

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2151 bl. 2r

jeg da jeg et par dage før inlæggelsen
klinik klinikken lå i mit hotel
og hørte norske stemmer utenfor vinduet
rope og snakke hele natten.

    De holdt til i en rød bil mente jeg
(Det var en bilgarage i baggaarden)
Da jeg morgenen efter lod hente min ven
Goldstein og han kom til min seng
betroet jeg ham nattens hændelser og ba
ham skaffe mig en revolver så jeg kunde
forsvare mig mot mine landsmænd

    Han skaffet istedet en læge og { … }3 dage
efter lod jeg mig indlægge på klinik

    Den Der var Jeg havde  … Giebfrieds
hotel
i Hamburg 3 anfald efter
hverandre – En nat vilde jeg pryle op
en marineofficer – Jeg blev kastet ut
og måtte gå hele ‹natet› natten om i
Hamburgs gater – En aften var en doctor på hotellet
Han udtalte at min tilstand var farli

    Jeg fandt det så nødvendigt at jeg
reiste for ikke at bli sat på asyl –

    Jeg frygtet for at forsvinde i e{n}t tyskt asyl

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2151 bl. 1r

    Jeg reiste så til Christiandsand og traf min
ven Th. Stang. Unionsopløsningen var i fuld
gang – På Klubben gik bølgerne høit
Jeg glemte { … }sanatoriet. Jeg havde jo osså en betryggende følelse
af bare at være sammen med venner.

    Men under en aften var en svenske
der og brugte nedsættende ord om nordmændenes
politik. Der var officerer tilstede og der blev
høirøstet protest. Jeg var ikke mindst ivrig
og krigersk – Han fo måtte gå og jeg gik
efter ham for at flye på ham – { … }Heldigvis
var han forsvunnet – Det havde nok været
en lei sag – Det var den eneste gang da jeg
mærket min tilstands farlighet. Så måtte
jeg reise til Tydskland igjen forat ordne med
noget da jeg havde m alle mine bilder
der – Derefter reiste jeg til Aasgaardstrand. Der
var tvilsomme venner af kort bekjentskab
som Karsten fo fordrukne skuespillere og
endel kavalerer til m { … }noen intrigante damer
– Der blir det  …  da til de farlige scener der
gjorde at jeg for stedse forlot Aasgaardstrand som
fast opholdssted –

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2151 bl. 3v

    Da jeg havde først havde været ubehersket
ligeover en af ‹kurtisanerens› damer blev der
lavet ut en en løgnkampagne til hævn
– Det endte med at jeg jeg kastet ut Karsten
og pryglet ham – Jeg selv knuste håndleddet
på min allerede ødelagte venstre hånd