Munchmuseet, MM N 2911

MM N 2911, Munchmuseet. Datert 31.5.1922. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2911 bl. 1r

    
    Herr Maler Ludvig Ravensberg
    Stensgd 1
    Kristiania

    

 

Munchmuseet N 2911 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2911, s. 1

    
    Kjære Ravensberg


    Jeg forstår ikke den p{ … }anik  …  som
netop nu er opstået blandt borgerene
i Kristiania – Mustads hjerte
ser det udtil skal sprænges –

    Billederne er jo garanteret «all risk»
til Schweiz og mer er da umulig
at forlange – Her i det fredelige
Schweiz i den svære kunstens
borg «kunsthaus« der svarer til

    

 

Munchmuseet N 2911, s. 2

til Liliewalcks udstilling i Stockholm
skulde da billederne være ligeså sikre
som i Mustads hjem – I 4 måneder
til hjemtransporten kunde han
ialfald ta det med ro – Det vilde
jo aldrig falde styrelsen ind ikke
at assurere billederne – Og så er
jo jeg her, det skulde da osså betrygge –

    En annen side er jo den fuldstændige
forbauselse for folk falder i
når man tar sine almindelige
forholdsregler – Baade Cassirer,
Glaser og Dr Wartmann kan jo
ikke begripe at reisen «transport»
i disse tider er risikabel – og
jeg blir jo mødt med en utaalelig
grættenhed af Dr Wartmann når

 

Munchmuseet N 2911, s. 3

jeg kommer med mine forsigtighedsregler
– Dr Wartmann sender naturligvis,
men med lidt knurren, alle mul{ … }ige
berolighedsmidler { … }til Mustad

    Hva skal jeg si som har 30
billeder og som det ligeså meget
vilde smerte om de ‹udlaante›
billeder skulde ga ødelægges –

    Jeg har sandeli hat liten
lyst til dette foretagende –
men det blir med den største
energi drevet av Dr Wartmann
og { … }jeg syntes det var både
min plikt og de gode borgere
i Kristianias plikt at sende
billeder – Både Mustad og Sunde
har fået billederne kjøpt på
betingelse af udlånUdstillingen er
af Kunsthaus
storslagent anlagt
at det {blot er}bliver Mustads plikt at ‹udstille›

 

Munchmuseet N 2911, s. 4

    Det er ikke netop nu morsomt
at ha en stor udstilling – den kan
let blive en stor skuffelse – hvis
der blir tilskriver jeg Sunde
den eneste nægter, Nordmand
og akademisk borger skylden –
Jøder og foretningsmænd fra
alle kanter har sendt sine
billeder –

    Jeg Hva udstillingen blir til er
jo ikke godt at si – Det er jo
en kubistisk gjennemgangstid –

    Men det blir ialfald med hensyn
til grafik den største der  …  vel
overhovedet noensinde { … }blir la{ … }vet {–}af mine
sager

    – Dr Wartmann er en utrolig ihærdig
mand der vil have alt nøiagtig
– altså ikke netop som vor udmærkede
ven Thiis – der dog har  …  mer
begavelse – Men fremforalt ordensmand
er den brave hædersmand Wartmann

 

Munchmuseet N 2911, s. 5

    
    Kjære Ludvig


    Jeg ved ikke rigtig hvordan
det går med de udmærkede vine
jeg har fået gjennem vor ven
Generalconsul Ottesen – Kanske Du
er så snil at ringe op eller gå
innom – Det burde vel nu betales
og ordnes – og hvis jeg kunde få
vide hvor meget jeg har at bet{ … }ale

    

 

Munchmuseet N 2911, s. 6

og hvor det skal betales kan jeg
sende pengene  …  gjennem
en Kristianiabankier –

    Jeg glæder mig til at smage
de herlige vine der har funnet
nåde for den store vinkjenders
tunge –

    Jeg kan ikke si annet end si
at det er mærkelig at Dr Sunde
ikke har udlånt billeder til
en slig udstilling der er en
enestående anerkjennelse af et
fremmed lands kunstner og
alts
en begivenhed der er næs{ … }ten
‹{ … }europæisk› og som for mig vilde
bli katastofal hvis den mislykkedes

    Du kan gjerne fortælle Chr Mustad
at af alle Europæiske samlere
og N statsmusæer er han Dr Sunde
den eneste der har næget – Jeg kan osså forsikre

 

Munchmuseet N 2911, s. 7

om at jeg aldrig hav{ … }de solgt
ham billeder på de vilkaar –
og jeg ved ialfald selv at jeg
gjennem Vasteson forlangte
ret til udlaan hva jeg altid
forlanger – Jeg har forstået det
slig han osså har trukket tilbake
sit løfte om udlån af et – (Piken)
da dette billede ikke er omtalt
i ‹fortegnelsen› –

    Her er nu deilig oppe i
Dolder et slags { … }Holmenkollen
med 600 m høide – og jeg forsøger
at glemme de udsøgte pi{s}nsler
der er ial ilagt mig på
denne reise – Først snestorme og
og så 34° stigning – Men at
reise er jo enestående dyrt nu –

    
    En rigtig god sommer for Dig
og ‹Dine›
 Din Edvard Munch

 

Munchmuseet N 2911, s. 8

    Det er utrolig hvordan man har lagt
alvor i denne udstilling – De mest utilgjængelige
billeder er rotet frem fra alle kanter og man
søker at få en fuldstændig udstilling af alt
hva jeg har gjort i grafik ligesom der man
på det omhyggligste skaffer en troværdig katalog med
årstal –

    Billeder er udlånt fra Musæet i Wien,
Mussæet i Brehmen Bremen – Th{ … }iel i Stockholm
der ellers er så karrig – Pinæus i Gøteborg – samtlige
tyske samlere blot ikke Sunde – Jeg vil si det
er næsten upatriotisk