Munchmuseet, MM N 3511

MM N 3511, Munchmuseet. Datert 1883. Brevutkast til Bjarne Falk.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3511, s. 1

    Mange tak for brevet.
    Du har vel ventet på brev;  … ja jeg
skulde have svaret før men jeg du
kan tro jeg har havt det travelt.
Først var det da denne udstillingen
som du vel har læst en del om
i bladene. Den har da sandelig gjort
spektakkel nok men fred er jo heller
ikke godt. Jeg for min del har jo
al grund til at være tilfreds. Billedet
mit, pigen som lægger i ovnen som
du ved har gjort kan jeg sige lykke
blandt kunstnerne. De syntes alle sam-
men udmærket godt om det, Nei det
er ikke nu begyn
Krohg som er kom-
men hjem fandt det aldeles «superbe»
«duperende» o.s.v. Ja j …  du vil gjerne
høre lidt om udstillingen i sin almindelig-
he{ … }d. Efter en del {v}sammenkomster og
møder kom der endelig istand i Handels-

 

Munchmuseet N 3511, s. 2

foreningens lokale. Vi «yngste» blev
sat i virksomhed med at dekorere og
hjælpe til ellers. Restaurationen «det
allerhelligste» blev betrukket med
dels ægte dels av os malede Gobe-
liner. I det ene {I}hjørne opr byggedes
en slags hvid ka gammeldags kak-
kelovn som af os blev f …  fra øverst
til neders{s}t nederst forsynet med
karrikaturer dels af malerierne dels
af kunstnerne; disse sidste var af
mig og gjorde «fortjent» l{ … }ykke.
Du kan tro det blev ly lunt og
hyggeligt der d da vi havde fyldt
det op med en hel del gamle høi-
ryggede stole anikke antikke
møbler
og antikke fade og lignende; Ja
vi havde mangen koselig stund der
ved et o en seidel «ægte Pilse{re}ner» og
hyggeligere skulde vi havt det
om pungen ikke havde været så
sørggeli …  sørgelig slunken. Vi er nu
tilbage derpå med en slags rørelse
thi denne uskyldige lille tilstelning
blev jo så skammelig rakket ned
og harceleret i avisen


[Red.:
    Trolig ikke skrevet av Munch selv, snarere senere tilføyelse.]


 

Munchmuseet N 3511, s. 3

    Før udstillingens åbning var der
stor sexa. Først spiste vi da ‹jeg›
husker {ikke hvad det}og gik så var altsammen

og så var samledes allesammen ved
punschebordet. Der holdtes en række
taler hvoraf en af Thaulow for de
unge, Thaulow sagde der fandtes
store talenter iblandt dem. Udover
{A}aftenen blev stemningen mere og
mere varm. G. A. Dahl, Wang og Løc{ … }hen
gjorde sine præstationer og handels-
standens musikkorps
musicerte. Slut-
telig sa{t}mmledes man {til}i en tæt
klynge i restaurationen; en hel del
var da gået og vi som var igjen ind-
røgede og halvfulde. Det meste jeg husk
hus
husker derifra er i et en
impressionistisk uklarhed. Omfavnelser,
skåltaler, dusdrikken med a og b med
student Olsen og candi{t}dat Persen, disput
altsammen i en deilig mørje. Slu Til-
sidst husker at jeg Irgens Hansen,
Diriks, Gunnar Heiberg, Løchen og
et par til sad et igjen ved et bord
som var slig

 

 

Munchmuseet N 3511, s. 4

    Nu er da udstillingen slut og med
den forhåbentlig alt sludderet i aviserne
Aftenposten, Morgenbladet og Dagen har
som du vel har set været frygtelig
grove mod os «yngste» men de har
jo også fået svar på tiltale. Jeg for
min part er svært fornøiet over den gode kritik  … 
jeg fik af Werenskjold i Dagbladet,
samt den af Gunnar Heiberg. Aubert
er kommen kj hjem og har lovet at
skrive i Aftenposten. Mi{ … }t billede
var meget nær bleven indkjøbt men
Juryen var ræd for at folk ikke
skulde like det. Foruden billedet
havde jeg udstillet et par tegninger
et hoved samt to smågutter fra
tegneskolen, som jeg for gav Eilif
Petersen
da han var så rent forlibt
i dem. L{ … }øchens malerier gjorde liden
lykke dernede; de var sogar nær ikke
kommet med og selv Krohg syntes de
var kleine – men han er ligeså meget
begavet for det. Krohg og Werenskjold
ha{r}vde ypperlige ting og et Heyerdahl et
gudommeligt studiehoved – næsten det
b beste af altsammen dernede. –
Når du skriver fortæl mig lidt Heyerdahl
fra hans tidligere ophold dernede og om hvordan