Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 76 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1890, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM N 4. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«farbe farvel da sa jeg og tog dem i Hånden.»
MM N 5. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«God dag { … }God dag – jeg vilde gå bort til mit arbeide – Du Munch – ja»
MM N 6. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Det er nok noget galt hjemme hos dig –»
MM N 7. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«øinene – Opvarterne så bort { … }mod mig –»
MM N 8. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«med den ene hånd over maven.»
MM N 9. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«på disse linjer jeg ved ikke hvorlænge det så så mærkværdigt engelt enkelt og naturligt ud – som det skulde så være.»
MM N 10. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Jeg var atter på mit værelse –»
MM N 11. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«J så på»
MM N 12. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Den Jæger – du han var hard – ved du hva han sa»
MM N 13. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«se v hvor alle de rare hoderne som kikker fra samme kant –»
MM N 14. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Ja gjør det vel da sa {h}Hertzberg Men jeg hadde allerede»
MM N 15. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
« … »
MM N 16. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Det var så mange småting – som dukket op – små begivenheder som naget mig – Ord som hadde såret – jeg hadde været kold – is – når han var blød og vilde ha forsoning – \Og han var så blød.
MM N 29. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Idet hele taget»
MM N 59. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«‹Har› { … } fra  … skyerne i en solnedgang i en eller sindsoprør hvirket på en som et blodigt dække der – kan det vel ikke nytte at male mer almindelie skyer – – Man går den direkte vei – og maler umiddelbart indtrykket – billedet – maler { … }skyernes blod»
MM N 95. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
« trist – hun kulde jo komme  …  hvorfor var han da ikke gla – som han var gla når den andre kommer –»
MM N 97. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Jeg liker ikke lyset – jeg synes best om månen når den er slig bag skyerne – det er så deili hemmelighedsfuldt og {l}Lyset er så indiskret.»
MM N 98. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Vi havde været sammen næsten hele formiddagen – { … }Hun havde vist ham alle de vakreste partier. Hunhusk›»
MM N 99. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«De var på hjemveien De gik forbi hytter med {f}gjerder haver foran – og frugtræer og gjærder. Man ska Man skvat lidt hva var det – og så kikket man lige ind i hodet på en gammel kjærring der stod og stille i døren og så på dem med en klud i hånden. Hvor hun vak Fru Der var et ba par bitte bitte små stul støvler sat op på {h}gjærdet med sålerne op – dyvåde og ful med huller og lapper. – Så skvat Fru P Kommentar – det var en kat svart kat som smøg sig om benene hendes – Higstet Åå rør den ikke. – Hvor søt den er – hvor den er yndig – der var nok en kat og der en – de for til sk{ … }ovs.»
MM N 100. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1897
«Så gik»
MM N 101. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Han var fornøiet over at han kunde le – si»
MM N 102. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Brandt Kommentar var på besøg hos Hertzberg Kommentar – De sto foran noen lærreder – Her ser du at { … }jeg har malt me terpentin Det er nokså godt – ikke sant    tørt { … }å behageli – Jeg maler altid me terpentin – det er det eneste – Ikke sant det parti der – er er bra – det er vist det beste jeg har gjort – vil bare male me terpentin herefter – har forresten gjort det alti –»
MM N 103. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«De sad rundt kaminen –»
MM N 104. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1897
«Han generte sig for de andre Nei ikke den og han la den fra sig –»
MM N 105. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1897
«Han hadde ikke været gla i hende som nu – { … }denne deilige kvinden som ‹vist› var ulykkelig h og så deilig – var gla i ham – og at det var mulig.»
MM N 106. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Hvad hun vilde { … }have sagt – Han tænkte på om hun ikke syntes han var en dumrian som ikke havde gjort det – og at hun lo af ham derfor»
MM N 111. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«{ … }Han var på veien forat  …  og ta det sidste farvel før reisen –  …  var hun hans – Han kom altfor tidlig til mødestedet – så ga han sig til at spadsere op og ned.»
MM N 112. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Der var gået 8 dage siden han tog farvel med hende under i skoven { … }ved grønlien»
MM N 113. Munchmuseet
Notat. Datert 1890
«Har jeg solten – Nei fanen {h}mig jeg { … }vil leve af vann det har jeg gjort hele mi liv»
MM N 114. Munchmuseet
Notat. Datert 1890
« …  for ‹munden› og lovet mig  … »
MM N 116. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1892
«Frøken            og Mo»
MM N 120. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, varia). Datert 22.3.1890
«Bare h{a}un vilde syns om ham i eftermiddag osså –»
MM N 121. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Man reiste sig fra det store bor.»
MM N 125. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Hun k { … }gik nedover Karl Johan derden side på den anden side af fortovet. Den sorte kjole sluttet hæn om Krop hendes { … }på { … }fyldige skul»
MM N 154. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Der var mange lys hvide glinsende helt op til toppen – noen dry{ … }ppede – Det skinnede i alle lyse farver mest i rødt og gult og grønt – Et lyshav som blændet så man næsten ikke kunde se»
MM N 177. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Det er 10 år siden det f{ … }ørste gjennembrud i {det} den n{ … }orske Kunst. De første gjennembruddets { … }Mænd var først Krohg og Thaulow og så Werenskjold. De øvrige tog dels n ikke nogen aktiv del dels drog de flere og flere hidop eftersom gj jorden blev pløiet op eftersom de værste hindringer var ryddet afveien. Dog var de fleste bes{k}jælet af den samme tanke fremskridtet i kunsten den tanke som da var oppe: {V}Bort med det brune atelier-»
MM N 289. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«E –»
MM N 463. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Så langt tilbage jeg husker var han over 70 år – liden og tør og indskrumpet – men altid»
MM N 464. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Rosenkrantz sa han vilde gå. tog på sig frakken han vilde gå.»
MM N 465. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1892
«En rædsel kom over ham – var han da alt gammel – han der endnu ikke havde levet»
MM N 466. Munchmuseet
Notat. Datert 1890
«hvor godt dere har – dere har {en}moderne far forældre – som ikke har lært dere dette om biblen – som har ikke lot det gå over i blodet deres det{ … }disse å disse skjønne drømme – de om liv glæden og livet efter døden – Dere har ikke denne havt denne store skuffelsen når dere ser det er »
MM N 467. Munchmuseet
Notat. Datert 1888–1890
«{ … }Goddag Bertrand er Du også ude idag fært den må vi ‹gagn ha› moro og finde på noget – og så gik de og drev op og og ned en stund og spøger skulde finde på noget. Snart k traf de ogs{ … }å Strøm gående med ludet og Hoved og hænderne i lommerne og så en Fruntimmer S …  må vi ha tag foreslog Nu tar vi  …  noen p{ene}iker med { … }os og så går vi ud på attelieret foreslog Nansen KommentarVi  … › Vi tar to ‹v›ogner og stapper  …   … t gjør vi sku og så  …  fuld alt { … }hvad tøiet kan»
MM N 469. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Det var lørdag – det s Brandt Kommentar drev omkring blek og maver. på Karl Johansgade – tynd og blek»
MM N 470. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Bran»
MM N 471. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Jeg skvat lidt op bøiet ned hovedet kom hun mod mig. Hun hu så mig ind i øinene    Jeg følte jeg var { … }distrait»
MM N 485. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«{ … }De stod alle og så på vandet udover –»
MM N 486. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Brandt Kommentar la mærke til at hendes blik så ofte faldt på ham – ofte når hun var midt i en samtale med {andre}Hertzberg Kommentar»
MM N 487. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Hvor deili hun var i det bløde varme l …  skjær fra horisonten»
MM N 493. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Det var varmt { … }og lummert Det var {e}En varm og lummer Julidag sad Braandt Kommentar på dækket til Jarlsberg og længtet efter – Han { … }længtet efter at komme ud fra byen fra»
MM N 494. Munchmuseet
Notat. Datert 1890
«Vær så go    vil de ha h en – den osså – i den andre hånden – så ja – hun lo og så på ham –»
MM N 499. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Reisen blev opsat    Jeg kunde endnu engang træffe hende  …  Hvis det nu ikke blev til noget blev det aldrig. Over middagen kunde jeg gå op der. Tiden { … }gik da forfærdeli sent    Jeg –»
MM N 502. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Krohg smilte eg engang da talen var om piger – han blinket med det ene øie skalkagti – Endeli har de Brandt Kommentar været ‹sa›mmen med en ha jeg ser det på øinene»
MM N 504. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Det var regnveir    han ventede og ventede ‹–› Drev op og ned ad veien han kunde ikke De hadde været sammen b så længe i skoven og moret sig fortræffelig – Han skjønte at hun hadde likt ham godt – Samtalen hadde faldt så let han hadde lat munden gå følte uden at { … }føle sig ikke generet – Han hadde ikke været kjedelig det skjønte han Hun var ikke så hoven enda – ogdei vakker for i grund fært pen da hun var meget penere sån end når hun gik ‹stri› på gaden skouen med { … }den høirøde {p}bebehat og de løse bånd og så den tynde lyseblå sommerkjole. – Hun { … }var ikke ræd for at vise benene si{ … }ne heller – ‹{sydde}Kjolen› kjolen var hadde ‹tafset› til en  …  kvist og så drog hun nokså høit op næsten helt op til knæet»
MM N 511. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Det var en mørk Februareftermidda  … og –  …  Grand var uhyggeli idag – man sad stille – og drak sin kaffe – noen spilte domino –»
MM N 513. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«‹La› os ta en burgunder mens vi venter –»
MM N 515. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Han tæn»
MM N 517. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Lidt bleg og tyn gik Brandt Kommentar næste {s}Søndag op trappene til Kunstforeningen – på den tiden { … }de før hadde truffet hinan{ … }den»
MM N 518. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Han hadde farens vexlende sind – han så nu alt så let – de skulde træffe hinanden imellem – h hun hadde engang sagt { … }hun skulde skille sig om et år – han tænkte så småt på hvordan de skulde ordne sig når de giftet sig – bode sammen To dage efter – Han traf hende ope i udstillingen han hadde arbeidet hele dagen – han var så flitti nu Der var  …  Vera Kommentar og Kristian Kommentar var der osså – å hendes forhenværende mand – Vera Kommentar snakket snart med Kristian Kommentarsnart me me Kristian Kommentar –»
MM N 524. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1890
«Maler Edvard Munch anmoder om at»
MM N 541. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Jeg havde først tænkt ikke at»
MM N 542. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1891
«SMan vendte sig da de kom ind – de vagte en almindeli opmærksomhe – Brandt Kommentar så på frøken    lidt generet og, som vil{e}de han spørge hende om at lade dette være. – Men hun satte sig smilende og så sig udfordrende omkring. – Hun så næsten fræk ud –»
MM N 543. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Frøken    – sa han alv og så hende alvorlig indi øinene Jeg – jeg er imellem så ræd – jeg imellem tror – jeg ikke – – at at jeg kan holde h a noen mer – jeg har – ser de – – Engang – holdt { … }jeg a en dame  …   …  – å jeg tror ikke man kan holde a flere end engang –»
MM N 544. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Om vi nu – lige strax gik hen og giftet os – sa og han og lo – – Hun gik»
MM N 573. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Jeg»
MM N 580. Munchmuseet
Notat. Datert 1890
«Han stod ved havegjærdet – tænkte lidt over { … }hva han skulde si når han kom ind – sa Skulde han de { … }gå den n …  kjøk ind den nærmeste eller den borteste grinden – han valgte den nærmeste – så behøvet at han ikke at gå forbi alle vinduerne –»
MM N 585. Munchmuseet
Notat. Datert 1890
«Han stod ved havegjæret – tænkte lidt over hva han skulle si – når han kom ind – Skulle han gå ind den nærmeste eller den borteste grinden han valgte den nærmeste så behøvet han ikke gå forbi vinduerne»
MM N 588. Munchmuseet
Notat. Datert 1890
«Jo – jeg kysset dem på halsen – Er de sint? – Slå mig hvis de er sint – Er de det?»
MM N 3670. Munchmuseet
Notat. Datert 1890
«Lyset  … gjød»
MM T 127. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1890–1894
«Symbolismen»
MM T 361. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Fru Heiberg kom bort til ham Hvor han hadede fru Heiberg Hun kom bort til ham Så kom fru Heiberg bort til ham – Hvor han hadede henne – Er de hed sa hun blødt – Hun slog op en vifte – og viftet ham – Hun så på ham nu i mørket med store ‹såre› sorte øine – Hun var vakker der i halvmørket – men han vilde aldrig ‹tilgi› hende – han hadede henne Jeg må gå sa han så Så tog han farvel og gik»
MM T 365. Munchmuseet
Notat. Datert 1890
«Det hadde længe været koldt og Paris hadde frosset man hadde som man  … »
MM T 2261. Munchmuseet
Notat. Datert 1890-1892
«Det var mørkt og gråt nedover trappen – {Jeg}Han holdt hende i hånden og drog i hende Han kunde ikke komme fort nok ned»
MM T 2761. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1889–1890
«Skal blot læses af mig»
MM T 2770. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1890
«Skal brændes»
MM T 2771. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1890–1891
«Skal gjennem{l}sees af forståelsesfulde f{ … }olk efter min død»
MM T 2893. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1889–1891
«I Skal brændes gjennemgåes efter min død af forståelsesfulde  …  frisinnede mennesker»