Cally Monrad

Cally (eg. Caroline) Ragnhild Monrad (1879–1950)
Norsk sanger. Portrettert av Munch.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Cally Monrad

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Nasjonalbiblioteket, Ms. fol. 4255 (PN 1242).    Brev. Datert 21.1.1911.
« Fru Cally Monrad Ullevålsveien { … }54Holmenkollen Kristiania»

Brev fra Cally Monrad til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 3 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 717.   Brev. Datert 11.06.1914.  
Munchmuseet, MM K 718.   Brev. Datert 18.11.1914.  
Munchmuseet, MM K 719.   Brev. Datert 11.04.1930.  

Cally Monrad er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1257.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 16.01.1933. Se s. 2
«året, f.eks.\eller så/ eller om de heller vilde gi et beløp én gang for alle. Pengene skulde da utbetales ham portions-vis. Vi har tenkt å be Dig være med på inbyderlisten, sammen med Andresen (Tidemands Tobaksfabrik) Klavenes, Teater- chef Christensen, fru Else Mustad, Hamsun, Bojer, Grieg (Gyldendal) Nygaard (Aschehoug) fru Conrad Langaard, konsul Røwde, Fru Trine Schibsted, Statsminister Mowinckel, Cally Monrad Henrik Sørensen, Gerd Egede Nissen»
Munchmuseet, MM K 1602.   Brev fra G. Stilling. Datert 18.03.1917. Se s. 1
«Cally og jeg havde vor hele Andagt – for lange Tider, foran det Billede – foran dem alle.»
Munchmuseet, MM N 1948.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1910–1913. Se s. 2
«{J}Så { … }ærgrer det mig altid at Reimers skal sidde med det Billedet – Det er Reimers som {er}har været gift med Cally MonradJappe N{ie}ilsseneller Telefon T. Holmboe eller Halfdan Rode ved det forøvrigt – Ihvertfald sikkert Jappe Nilssen»