Munchmuseet, MM K 4417

MM K 4417, Munchmuseet. Datert 11.12.1892. Brev fra Karen Bjølstad.