Munchmuseet, MM N 859

MM N 859, Munchmuseet. Datert 27.2.1903. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 859, s. 1
    
Leipzig 2{8}7/2 03


    Hotel Palmbaum
    Ge{ … }rberstrasse
    Kjære Tante!
 Jeg er nu i L{ … }eipzig
hvor jeg har ordnet med en
Udstilling – jeg er ordentlig kje af
alt det Schau med Billeder og
Udstillinger – men jeg får ta denne
Vinteren dertil – Jeg har havt
stadig {s}Slæng af Influenza
denne Vinter – det er vel
Resultat af Høstbegivenheden –
den svækket mig for Vinteren –
Influenzaen har denne Gang
huseret i Hal{ … }sen og i Ø{ … }rene –

    Jeg reiser herfra til Paris for
kort Tid – da jeg udstiller om
der noen Billeder – Jeg vil bo
i Nærheden Udkanten af Paris

 

Munchmuseet N 859, s. 2

hos Delius og vil ikke
holde  …  mig skjult af
forklarlige Grunde – Min
Finger er såvidt bra skjønt
jeg har havt {u}Ubehageligheder
af den hele Tiden – En
Skjønhed er den ikke blit
– og til til så megen Glæde
og Nytte heller ikke skjønt
den gjør hva den kan – Den
er kort og h{ … }alvt st{ … }iv – Det
har jeg frøken Dahl og mine
Venner at takke for – Min
Udstilling hos Cassirer blir
overalt rost her – (Det var den
samme jeg havde hos Blomquist)
den og Bogen til Dr { … }Linde

 

Munchmuseet N 859, s. 3

har gjort at jeg har gode
Udsigter til Marked her –
Jeg skal nu udstille i
München Secissionen der
der vel osså bringer noget
ind. På Grund af Reisen
og Ma …  alle disse Transporter
af Billeder blev der ikke så meget
foreløbig – men det kommer efter –

    Jeg håber tidligt at komme
til mit Hus – Jeg vilde
bede Inger at sende ned
3 Solbær, 6 Rips og 3
Dværgæbler til Aasgaardsstrand
– når Tiden der{ … }til er – Det
får hun at  …  vide hos Ols{ … }ens
{ … }Enke
Storgaden – Hun kan adressere
dem Selmergaarden (
dem til Henriksen Fisker –
og be ham plante dem på

 

Munchmuseet N 859, s. 4

passende Steder – Jeg skal se at få sendt
Laura en Bogen af Linde – Hvis det nu er
heldigt for hende – der er så nervøs –

    Jeg er gla jeg er kommen fra Berlin – { … }det
der Stellet med de {m}Masse Billeder og
G{ … }ravurer var iriterende – Jeg tar dennegangen
blot med på Reisen en liden Håndkuffert og
et Plaid – Jeg tar det nu roligt og får
bedre Tid at skrive –

     Hilsen til Inger
og Laura

    Din Edv. Munch –

    Jeg reiser iaften    mine Breve kan foreløbig sendes til { … }Hotellet –
    Hils {Ravensber}Ludvig R. Grønvold
fra mig – det er en snurrig Fyr –