Munchmuseet, MM N 2153

MM N 2153, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2153 bl. 1r

    Det var et komplot mot
mig i 1905 dengang. To er døde
Jeg skal nok komme tilbunds i
sagen –

    Jeg vilde spørge Dig om Du kan
fortælle om Du hørte noget af
dette frække snak – Eller om Du
overhovedet vet noe fra disse ting.

    Din afdøde hustru talte jo med
samlagsbestyreren ianledning noen
plater –

    
    Med bedste hilsen til Dig Dine
og god påske –

    Din hengivne
    Edvard Munch

    Det er desværre nødvendigt jeg kommer
ind på disse gamle ting især iår hvor
jeg jo har fåt opreisning for såmeget –
Men løgnen lever ennu og jeg må få kværket
den – Den ligger under og oser

 

Munchmuseet N 2153 bl. 2r

dengang kastet Karsten nedover min trap
og gav ham et blåt øie – Det var
det eneste svar man kunde give
en slig fræk fyrs frække ord –

    Du husker forresten at jeg ved
den leilighed knus faldt og knuste
min allerede ødelag{ … }te hånd den
venstre –

    Jeg fik samlagsbestyreren
ned til mig nylig og vel ved
en overrumpling fik jeg ham
til at fortælle ting eller ord af mig
de dengang der kunde få hårene
til at reise sig på ens hoved
(Hvis man har noen da)

    Det var lystig hvordan jeg fik
ham til at ta alt i sig igjen
Men dette har været i folkemunde
den gang og det er vel ikke noe
rart i at jeg vil prøve a{ … }t rense op

 

Munchmuseet N 2153 bl. 3r

i denne kloak. Vel Naturligvis kommet
først fra Karsten

    Det er af stor vigtighed for
mig at få greie på dette for
min persons skyld for sannhetens
og bokens skyld

    Jeg har intet at bebreide mig
1905

    Derimod er det vist at jeg fra 1902
da Linde og Tyskerne begynte
at støtte mig blev jeg hvert år
overfaldt og chikaneret på alle måter
da jeg kom {jeg}hjem. Selv da jeg skulde
udstille i Kjøbenhavn blev jeg overfaldt

    Jeg slog fra mig så godt jeg
kunde men i et sligt år som 1905
blev jo alt mer farligt

 

Munchmuseet N 2153 bl. 4r

    Nørregaard
kastet Karsten nedover min trap
og gav ham et blåt øie i anled-
ning nogle ytringer han kom med

    Jeg mærket jo dengang fra flere
hold ikke netop de ædleste  …  små
hentydninger der gav mig intryk
af fiender – Og det var et komplot
mot mig i 1905

    Nu faldt jeg på at få den daværende
samlagsbestyrer ned in til mig
på Ekely – Jeg havde betragtet ham
som en ven – Det var vist ved
overrumpling jeg fik vide at osså
han havde været med på løgnene

    { … }Ved en temmeli truende behandling
måtte han t trække sig tilbage
og ta igjen sine ord –

    Man har jo været storartet
mot mig på min fødselsdag

 

Munchmuseet N 2153 bl. 5r

    V Så var det i 1905 – Det var jo ikke
annet end rimeligt at { … }osså da fienderne
viste sig –

    Jeg gjennemskuer nu ‹drivende›
kræfter i denne maffia eller bøig
der mer og mer dannede sig –

    Det var først bohemtidem så
min udfordrende malermåte –
så var ‹fra› forskjelligt jeg ikke her
skal nævne –

    Jeg skal villig indrømme at
kan iritere folk og Mit væsen
der ligner lidt på P.A Munchs med
hensyn til småpudsigheter – Ellers var
jo han en rolig behersket mand

 

Munchmuseet N 2153 bl. 6r

    Jeg kan derfor med mer ro
se tilbage til disse frygtelige
forfølgelsernes år –

    Det var i 1902 Kollmann og Dr Linde
i Lübeck begyndte at { … }hæve mig
til skyerne – Det fortsattes i Weimar
som gjæst til Graf Kezs Kommentarler og  … 
ven til Fru Förster-Nietzs Kommentarche

    I disse 4 år til 1905 blev jeg hver-
gang jeg kom hjem med nyt
mod overfaldt og chikaneret på gader
og stræder og i aviser – Selv da jeg
skulde holde udstilling i Kjøbenhavn

    { … }Det var altså selvsagt at i
1905 skulde jeg angribes –

    Samtalen med samlagsbestyreren
har vist mig at løgnen ulmer og
stinker derfor er det min pligt at { … }få greie

 

Munchmuseet N 2153 bl. 7r

på dette –
    Jeg forstår nu at jeg må se
begivenhederne i 1905 der ødelagde for
mig en herlig tid må sees i sammen-
hæng med de mange fiender jeg har
fået fra bohemtiden som den stygge
maler så har jeg vel iriteret folk og
så { … }var mange der skulde hævnes

    Jeg ser altså på sagen med
ro om den end længe pinte mig

    Jeg vilde spørge om Du kunde
give mig noen oplysninger
der har med dette at gjøre.

    Jeg har intet at bebreide mig
i 1905