Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 29 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1927, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM N 64. Munchmuseet
Notat. Datert 1925–1940
«Der er andre mennesker ud i Kragerø og på kysten – Noen sier det Man mærker en lettere liv{ … }ligere lettere måte at tænke på – mer fosfor i hjernen – Er det af fisken? Jeg tænker det er at alle står i umindelige tider har stået i forbindelse med Europa og verden – Der er mer kultur end Alle disse k{ … }ystbyene er lissom færdige – Oslo er og blir i lange tider færdi ufærdi»
MM N 66. Munchmuseet
Notat. Datert 1927–1933
«Kulturens flamme dør og lever op et annet sted – Fra østens riker tændtes gnisten over jødeland – Ægypten Grækenland, Rom Europa – Tændtes og sluktes for at tændes og leve på nyt –»
MM N 78. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1927
«Intet maleri har i Norge vagt slig forargelse –»
MM N 80. Munchmuseet
Notat. Datert 1925–1935
«Det kunde vistnok være heldi for Publikum at få oplysning om følgende –»
MM N 83. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1927
«I 20 år havde jeg den ære alene { … }at stå for Aftenpostens ild skyds med ildelugtende ‹gaserler› – der altså ikke først er opfunden { … }af Tyskere –»
MM N 122. Munchmuseet
Notat. Datert 1927–1933
«* Lad legemet dø men red sjælen»
MM N 128. Munchmuseet
Notat. Datert 1910–1930
«Om min utenlandstur. Av E. Munch.»
MM N 132. Munchmuseet
Notat. Datert 1921–1927
«En yndig blomst»
MM N 136. Munchmuseet
Notat. Datert 1927–1935
«Eventyret om de 10 mine 20 villaer og hvordan man for 400 kan få sig stort atelier – og lidt om da aula- billederne Kommentar blev til»
MM N 151. Munchmuseet
Notat. Datert 1927–1933
«I Aftenposten omkring 1890 blev et portræt af mig udstillet g  …  Det Det blev udstillet med tittelen «{d}Dameportrait» – Det fik slig omtale i Aftenposten‹:›»
MM N 158. Munchmuseet
Notat. Datert 1926–1937
«C{ … }arnegieudstillingen er iår iår for første gang pludseli bleven aktuel og denne står { … }omtales for første gang i lange artikler – i bladene – Det kunde kanske intresere at give noen oplysninger – Jeg var en { … }for circa 8 år siden sammen med Thiis en slags kom og Lerolle en slags komité for den norske afdeling – Jeg rådet bla til at indbyde Kristian Krogh, Karsten, { … }Revold og flere af {s}Sørensen og flere af kunstnerforbunne – og andre m yngere malere blandt andre LundI løb Jeg vidste at Solberg og flere andre malere havde udstillet tidligere – De v I løbet af årene har flere af de opnævnte malere udstillet – Jeg selv havde ikke stor lyst på at udstille men gik efter stærkt påtryk med { … }at udstille for 3 år siden – Jeg rådet G{ … }au … dens som vel de fleste malere har gjort til at hver maler udstiller 5 billeder af gangen – – 192{7}6 begynte den nye ordning og jeg udstillet med 5 billeder – Derefter kom osså Per Krohg og Kavli og så Lund  …  – Carnegieudstillingen gir efter den nye ordning Den gir efter hva jeg kan forstå et såvidt g sandt som mulig godt billed intryk af den levende kunst – og der er ypperlige lokaler – Udstillin{ … }gen går efter { … }Pittsburg videre til {3}2 a 3 store amerikanske byer og { … }der er vistno{g}k nu efter at den levende kunst er med stor interesse for den»
MM N 159. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1940
«‹Vi er› alle skyld til fransk Kunst – Den franske {k}Kunst har de sidste hundrede år vært den mest levende og inspirerende – – Men det er ikke bare fransk Kunst det er osså tysk, spansk og jeg vil fr fremh{ … }æve gammel italiensk og nederlandsk kunst – { … }Thiis har til fortjeneste for ham og glæde for os skaffet os en { … }god samling fransk moderne kunst som fortsættelse»
MM N 171. Munchmuseet
Notat. Datert 1920–1930
«Jeg har altid når jeg kommer til Danmark og Sverige følelsen en god følelse af at komme til nære slægtninge –»
MM N 185. Munchmuseet
Notat. Datert 1920–1930
«{Jeg}Det er circa 78 år når medregnes { … }hundens første opholdssted den altfor tydeli har vist sit onde sindelag – { …  … }Der vides af mig vel om og det er et temmeli stort antal mennesker bidt og forulæmpet som bare jeg ved om – Det kan jo være mange { … }fler Det viser sig at når Gunnerud af politiet blir tilholdt at holde den»
MM N 190. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1918–1929
« …   …  Hr Professor!»
MM N 216. Munchmuseet
Notat. Datert 1927–1933
«Som menneskene lever og dør nationerne og gir sin sjæl fra sig så dør nationer og gir sin sjæl over til andre fra sig»
MM N 262. Munchmuseet
Notat. Datert 1925–1935
«Jeg måtte jo ikke sætte for høi pris eller for lav»
MM N 264. Munchmuseet
Notat. Datert 1924–1935
«25,000 kroner i pantegjæld – der påføres mig som formue»
MM N 288. Munchmuseet
Notat. Datert 1927–1933
«Ligetil jeg var 40 år var det mig ikke mulig at pånøde folk et billede for en ubetydelighed – Da der blev viste sig at pri der blev pris på mine billeder skulde jeg ikke få beholde mine studier hårdt nødvendige studier – alt skulde sælges – ut fra almen økonomisk trivsel»
MM N 332. Munchmuseet
Notat. Datert 1927–1933
«Jeg kom i 1905 i april tror jeg hjem fra utlannet Tyskland syg efter hele vinteren hadde lidt af anfald af halucina- tioner og små lammelser – Jeg forstår nu det var efter Hauklands overfald i Kjøbenhavn – Denne mig komplet ube- kjendte herre slog til mig flere gange uten ringeste foranledning med en svær jernring på høire hånds midtfinger – Denne almen kjendte slaaskjæmpe kunde umuli ha gjort det uten tilskyndelse af mine kjære landsmænd Hamsun Thomas Krag og Christensen der alle havde horn i siden til mig.»
MM N 342. Munchmuseet
Notat. Datert 1927–1933
«Min nervøsitet som da var voxende til det kulminerte i Kjøbenhavn – og som var bli forstærket ved mange anfald fra presse og såkaldte venner – især overfaldet af Haukland i Kjøbenhavn – ¾ år før 1905 – kunde ikke ændres –»
MM N 374. Munchmuseet
Notat. Datert 1920–1930
«Jeg skal gjentage!»
MM N 403. Munchmuseet
Notat. Datert 1927–1933
«Det er ikke så godt at forklare sig i telefon når man {s}tar afrivning i et koldt rum –»
MM N 429. Munchmuseet
Notat. Datert 1927–1933
«lyst til krangel med mine landsmænd – Jeg syns det var godt gjort af mig med min ene hånd at jage denne slotskjæmpe på flugt og jeg havde heldigvis Drewsen til vidne så Krohg kunde ikke komme med sit lave forsøg på at lyve det hele { … }sammen –»
MM N 3637. Munchmuseet
Varia. Datert 1926–1927
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3703. Munchmuseet
Notat. Datert 11.1927
«F. ‹Grøtting› Prestegade 80»
MM N 3760. Munchmuseet
. Datert 1920–1929
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 195. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1916–1930
«»
MM T 2748. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1927–1934
«Birgitte Olsen Dronningensgd 23»