Adolf Paul

(1863–1943)
Svensk-finsk-tysk forfatter og teaterkritiker. Med i kretsen rundt Zum schwarzen Ferkel i Berlin.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Adolf Paul

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 2396.    Brevutkast. Datert 1892–1896.
«Hilsen fra Ferkelen – { … }Jeg har allerede tidligere fået et fyllebrev fr{ … }a Dig – jeg beder at hilse Gallen fra mig og takke for tegningen og hilsenen – Jeg kjender ham godt af omtale – Min adresse er  Kurfürstendam 121 – ‹hvis› Kan De give mig bud på et billede var det godt da fattigdommen florerer – Strindberg er vist i Brünn – skal give Dig nærmere besked –»

Brev fra Adolf Paul til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 13 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1675.   Brev. Datert 23.10.1902. 
«Herr Kollmann war här han hade beställningar för dig från Wien och Lübeck. Han reser söderut om en vecka och ber dig skrifva till honom (Café Bauer) när du kommner och hvar han kan få af dina raderingar för Wiener Secessio- nen, som intressera sig derför. \Det blef tvillingar!/» 
Munchmuseet, MM K 1850.   Brev. Datert 06.01.1902. 
«Gör mig det nöjet att äta middag hos oss om onsdag kl. 2. Det kommer ingen annan än du. Är du hungrig på annat klockslag så säg ifrån när det passar dig bäst. Det skulle glädja mig att få ha dig här i mitt hem en gång.» 
Munchmuseet, MM K 1851.   Brev. Datert 29.04.1894. 
«Jag bor am Cirus 12a var snäll och låt mig få veta när kommer och hvar du träffas. Både på Bauer och i Ferkeln heter det: «Munch ist soeben fort» när jag söker dig. Förresten är jag dödssjuk, jag skref återbud till Herr Mengel- berg derför. Så kom jag på den idén att försöka supa bort sjukan och böll på med det en natt och en dag. Följden var att jag blef ännu sämre. Men du kan ändå säga Stahu att jag gjort alkoholistiska framsteg. Kl. 11 i qväll (eller ½ 12) är jag i Ferkeln. Man har stulit pengar af mig.» 
Munchmuseet, MM K 1852.   Brev. Ikke datert. 
«Adolf Paul» 
Munchmuseet, MM K 1853.   Brev. Ikke datert. 
«Eder lagligt. – Jag önskade lemna en Stockholmstidning med- delanden om Eder, – utom min finska tidning.» 
Munchmuseet, MM K 1854.   Brev. Ikke datert. 
«låtit rekrytera sig i ‹fru›Ola Hanssons frälsningsarmé.» 
Munchmuseet, MM K 1855.   Brev. Datert 02.02.1902. 
«Har varit och sökt dig ett par gånger, men du har alltid gått ut för en qvart sedan. Du är visst rädd för att få dina taflor sålda. Nu orkar jag, vid Gud inte gå och bära min million fram och tillbaks emellan ditt tjäll och mitt längre. Skrif när och hvar och huruvida du träffas, och om du nånsin ämnar komma och inmun- diga den der supen som snart väntat ett qvart år på dig. Adressen är fortfarande No 4. Louisenplatz. (Bredvid No 3!)» 
Munchmuseet, MM K 1856.   Brev. Datert 05.07.1929. 
«Jag är i en förtviflad belägenhet, derför att min hyresvärd vill taga ifrån mig bostad och möbler om jag ej innan den 12 Juli betalar honom femtonhundrade Mark.» 
Munchmuseet, MM K 1857.   Brev. Ikke datert. 
«göra mig mer än ondt, om du nu, för ett litet Café-gruff, skulle behöfva undvara en hjelp, som du mer än väl behöfver. Jag har derför, och derför att jag fak- tiskt värderar Kollmann mycket som menniska, skrifvit till honom i dag och försökt lugna honom. – Gör mig den tjensten och var som vanligt emot honom.» 
Munchmuseet, MM K 1858.   Brev. Datert 10.07.1914. 
«Jag hoppas du ej har nå- got emot att jag låter re- producera den teckning af Strindberg du skänkte mig i tiden, för ett arbete om honom som jag håller på med?» 
Munchmuseet, MM K 1859.   Brev. Datert 27.04.1902. 
«I går och i dag har jag sökt efter dig öfverallt, hvor fanden finns du. Jag var tyvärr ej hemma när du var hos mig.» 
Munchmuseet, MM K 1860.   Brev. Datert 09.04.1902. 
«Dina påskägg lät du vara oätna, hvadan jag den 1sta sökte dig för att bjuda dig på pigflytt- ning. Men förgäfves, – du var och flyttade på en annans pigar. Hvad fan skall man då fresta ett geni med? Jag tyckar, när vi är två här så kunde vi följa landets sed och bilda en förening. Du skall gerna få bli ord- förande, bara du håller din käft, och utgifterna skall jag nu sköta, blott du sör- jer för inkomsterna. Also: \Knif på strupen:/ Pommery eller Cliquot? Svara pr. omgående» 
Munchmuseet, MM K 5719.   Brev. Datert 08.12.1923. 
«hjelpta och klarade oss. Och så kom en succes med ‹en› roman, o.s.v. och allt kom igång igen. Men bilderna du gaf mig kom inte igen. De hade vuxit fast i min själ. Och det svider mig i hjertat, när jag tänker på dem och på all den glädje de gjorde mig när jag hade dem. Att de skulle gå den vägen visste du nog inte när du gaf mig dem! Och inte jag heller! Men det var ändå din hand som hjelpte. Och tacken skall du ha!» 

Adolf Paul er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1181.   Brev fra Jens Thiis. Ikke datert. Se s. 1
«1) Har du bemerket hvad jeg har skrevet om Adolf Paul, den slyngel, i hans forhold til Strinberg?»
Munchmuseet, MM K 2811.   Brev fra Max Linde. Datert 22.07.1905. Se s. 2
«Paul war neulich hier; ich gab ihm Ihre Adresse.»
Munchmuseet, MM N 790.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 20.1.1893. Se s. 2
«– { … }Vi 5 { … }skandinaver – Strindberg, Gunnar Heiberg, Drachmann og jeg og en Paul er omtrent stadig sammen, og træffes i en liden vinkneipe –»