Munchmuseet, MM N 457

MM N 457, Munchmuseet. Datert 12.1943. Varia.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 457 bl. 1r

    Roser
‹{ … }Zü› Aufträge meiner
Schwagers Dr Carl Georg Heiss  …  Heisse
(früher Museumsdirektor
in Lübeck)
H. M. Neumann
Ingenieur Per Munch
Juleglæde
Nationalgalleriet
Juleglæde
Kultur og Folkeoplysnings-
departement
.
R … . Fuglesang
Juleglæde
Kunstforeningen
Stor Juleglæde med
stor sløife

 

Munchmuseet N 457 bl. 1v

20 Telefon
20
100 elektrisk K{ … }ragerø
100
{5}400 Kristiania atelier
(600 Gårdmand)?
{6}700 Kragerø
assurance 150 kr – 600 kr
2000 kr

 

Munchmuseet N 457 bl. 2r

    Adv. Drewry
Modellen
Chrystantemum


    Unge kunstneres
forening

    Kurv med blomster
Ingse Vibe
Juleglæde

    E …  Æg fra    Korens datter
Æg fra Løiten
Fr Lang Ree
R‹o›stad Æg
Arkitekt Roede
Kager
{T}Bror til Mathiesen
Tøfler

 

Munchmuseet N 457 bl. 2v

    Carl Heinz Hudtwalcker
Orkideer
Margit og Thomas Schlytter
Nellikker og
Chrysantemum
Thorolf Tidemand
Juleglæde
Charlotte og Christian Mustad
Chrysantenum
Direksjonen for Kunstnernes
hus

Chrystantemum
 …  Dr med Lucien Dedichen
Chrysantemum
Ich Ingrid Brun Löchen
Katatalogen anvises