Munchmuseet, MM N 3111

MM N 3111, Munchmuseet. Datert 29.9.1933. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3111 bl. 1r

    
    Mussæumsdirektør Jens Thiis

    Staffeldtsgade
    Oslo

 

Munchmuseet N 3111, s. 1

    
    Kjære Thiis


    Jeg har fåt et hefte men
det ser ut som færditryk der
vanskeligt kan rettes – Du og
Grieg lovet mig jo høitideli at
sende prøvetryk –

    Det er altid ting der kan rettes
D Kvinnestudien (Dedichen) er malt
efter at Krohg havde korigeret mig.
Det er dog ganske uligt Krohg    Da
heller HeyerdahlU …  Du burde
gjengivet portrættet af Torgersen der
hang på hans sidste udstilling
Det blev af alle erkjendt som et
af mine bedste billeder (Langård
og Gauguin) Dette var malt før
Krohg meldte sig ind på skolen
og er et af mine bedste billeder
Du kan få fotograferet billedet hos
Torgersenhvis det nu lar sig gjøre

 

Munchmuseet N 3111, s. 2

    Det er lidt underli for mig
at læse om min ven Jensen Hjell
P { … }der var så gavmild.

    Da jeg fattige fyr havde malt
portrættet fik jeg en middag
for 20 2 kroner for pr portrættet
Da Thaulow vilde kjøbe det
for 200 kroner (for mig en redning)
nægtet den forholdsvis rige Jensen
at la billedet sælge enda
dette var almindeligt brug
i sligt tilfælde –

    Hvorfor betalte han mig
ikke de 200 kr. Når Thaulow
bare byr 200 kr sa han foragtelig
så lar jeg det ikke sælge

    Da han var død tog
Dedichen billede med den
begrunnelse at han havde
mundtlig testamenteret det.

    Portrættet af Jensen Hjell blev
antat til Høstudstillingen udelukkende ved
Frits Thaulows påståenhed – Jeg  …  Werenskjold kom
rasende til mig og sa: Det skulde aldri været antat

 

Munchmuseet N 3111, s. 3

    Billedhugger Olaf Poulsen der
nu går på Smestad som
original var med os
i Pultosten og malte et meget
lovende portræt af komponist
Borgstrøm
– Han udstilte
høstudstillingen et landskab
Bl Blev kadet og skulket forat
reise med os til Paris {og}og fik
én måneds ensomt fængsel –

    Giftet sig blev kaptain og \billedhugger/
det gik galt med ham på
grund af  … 

    Præktigt menneske –
    Vi lange rækler Poulsen, Løchen
og jeg g …  skridtet la et år sam-
men nedover Karl Johan og ordnet
med fremtidens kunst – Vi kaldtes
de 3 gratier. { … }En kort tid kom
en liten fælles Sancho Panza Nyhuus til.

 

Munchmuseet N 3111, s. 4

    Apropos «Det syge Barn»
Jeg har malt det (under min
udstilling i Nationalgalleriet) for
5te gang Da jeg måtte ha den til den altid ribbede livsfris Det blev tat ut
af Lerolle til Carnegieudstilling og
er gjengit i Katalogen – Jeg synes
det virker med en naiv & enkel
kraft midt oppi al den blege glatte
klacisisme der er kommet op efter
Picasso. Billedet blir osså i pressen
fremhevet – Man skriger over sig
over at jeg maler det flere gange.
Men et billede og motiv som jeg
et helt år har kjæmpet med
er ikke afgjort med et billede – Hvorfor
skal ikke et sligt så for mig vigtigt
motiv kunne males og varieres 5 gange
når man ser hvordan malere maler
æbler, palmer – kirketårn og høisåter
i det uendelige –?

    Det Du har skrevet om
det syge barn kan ikke
skrives bedre.

    
    Din hengivne
    Edvard Munch