Munchmuseet, MM T 2730

MM T 2730, Munchmuseet. Datert 1908. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T2730-00-R
      
No-MM_T2730-00-Ri
      
Munchmuseet T 2730 bl. 1r
Mai 1908
    – Søkapteinen min
Vært og jeg står og
ser på Hønse{h}gården
– De{t}r {st}gik en rigtig
stolt Hane – glitret
som Kobber, Guld og
Bronce i Hans Fjær –
– og sort Ibenholt
og snehvid Dun –
– Hovedet stod tilveirs
og Han det lille stolte
Hoved med den røde
Kam dreiet sig som

 

Munchmuseet T 2730 bl. 1v

virkelig Veirhanen –
– Den nappet til
en Høne –

    Hønen gik der
grå – grå og brun
– som en {s}Sengmadrads
Spiste og spiste hele
Tiden og Hanen grov
og viste Foden –

    – Ja hva skal
vi sige –

    Naturen er nu
slig – vi er jo
lavet { … }til at være

 

Munchmuseet T 2730 bl. 2r

Hersker – men her
De går – I våre
Dage ikke – I Østen
ja – i Budha – der
gik det men nu
under Kristendommen
– og værre og værre jo
mer man går fra
Kristendommen –
– Hvem hersker
i våre Dage    Kvinden
Kvinden –

    Jo – det {g}kommer
af sier jeg vi

 

Munchmuseet T 2730 bl. 2v

kan ikke greie os
da Kvinden har
Panser – og vi
ikke – og Kvindfolkene
kan sende Pile –

    – Kvindens Panser
er Kvi ‹Å› Gud en
stakkels Kvinde –
og deres Kra Våben
er ligeberettiget
med Mandens –

    Vi kan ikke
bruge Mandens Kraft

 

Munchmuseet T 2730 bl. 3r

og slå {D}dem – for de
er stakkels Kvinder –
men forgifte os kan
de for de er Kvinder –

    Ja å slig de
snakker –

    Forsikrer Dem til
– man kan sætte
Fodsaalen på Truten
deres – og jagu siver
Ordene ud til Siden –
– Nei ta Lærdom
men fra dem –

 

Munchmuseet T 2730 bl. 3v

Læsningen er det
værste –

    Han skuler til
siden – og ser efter
om den lille vævre
Frue er i Nærheden
– jeg skal si Dem
– Vil vi ha
fre så må vi
gi os – vil vi
ræsonnere så ser
Nabofolkene – og
 …  h …  er ‹givet›

 

Munchmuseet T 2730 bl. 4r

    – Så vil vi ha
Fre da ser De –
og så lar vi dem
snakke og ordne
– og så – er vi
Tøffeldansere –

    – Ja sier jeg
lære det kan de
vel – men de får
ialfald vide at
de er nu skabt
anderledes på Kroppen

 

Munchmuseet T 2730 bl. 4v

end – vi
    – Vi er nu
Sædemanden der
sier bliv Lys og
de er nu Jorden
der skal udvikle
og skjøtte Frøet –

    – Ja jeg vet bare
de skulde i Bur –
jeg sier han og går
forsigti ind til –
\i sit Bur/

 

Munchmuseet T 2730 bl. 5r

    { … }I { … }Værtshuset
Jeg taler med den trivelige
Værtinde ved et glas
Øl –

    Der kommer en ældre
Vandringsmandind ind –

    Godda – { … }Godda –
    Et Glas Øl –
    De kommer ind i
Stua med Hesten
Deres sier jeg –

    Hva sier han
forskrækket –

    Jeg mener de

 

Munchmuseet T 2730 bl. 5v

to Beina Deres –
og den brede Heste
Stokken –

    Aa ja –
    – Hvor tro Fanden
er i da dette pene
Veir sier jeg –

    Jeg tror ikke
Fanden er noensted
eller deternte Himmel
heller Helvete
sier – Gammern

 

Munchmuseet T 2730 bl. 6r

som nu hadde
slidt {h}Hestene sine
i 20 År –

    Tror
    Satan må jeg
hver være etsteds sa
jeg –

    Der gik som et
Lynglimt af { … }Angest
i hans Øine – men
så tilføiet han sagte

    nei jeg tror inte
der fins noe –

 

Munchmuseet T 2730 bl. 8r

    Er intet
har intet
været
blir intet

    N K      G H
    Forfatter
foreningen


    Qui vive

    Er et Svin
har været et
Svin
Vil blive et
Svin

 

 

Munchmuseet T 2730 bl. 9v
      
Munchmuseet T 2730 bl. 10r

    { … }Oppe på mit { … }Atelier
arbeidet jeg på 2 Billeder
– Det var Kvinden med
det veneriske Barn
og den røde Sol –

    – Kvinden bøier sig
over Barnet som
er befængt med Fædrenes
Synde – Hun ligger
på Moderens Skjød –
– Moderen bøier sig
over  … hende græder
så Ansiktet blir purpurrødt

 

Munchmuseet T 2730 bl. 10v

    { … }Det røde af gråt
ophovnede og { … }forvridne
Ansiktet står i Farve-
modsætning stærkt til
det {L}lagenhvide
Barneansikt og
stærkt mod den grønne
Baggrund –

    Barnet stirrer med
store { … }dybe Øine
ind i den Verden
hv det ufrivillig er
kommen ind i –
Sygt og ængsteligt og

 

Munchmuseet T 2730 bl. 11r

spørgende ser det ud
i {r}Rummet – f{ … }orundret
og { … }over det Smerteriget
det er kommet ind
i og spørgende – allerede
et Hvorfor – hvorfor –


    Det er d var den
almindelige Gjenganger
fornemmelsen – og
M F{ædrenes}orældrenes Forpligtelse
jeg vilde have frem –
men også hv var
det mit Liv –

    Mine spø
    Mit Hvorfor

 

Munchmuseet T 2730 bl. 11v

Jeg som syg kom
ind i Verden –
blandt syge Omgivelser
som hvis Ungdom
var en Sygestue og
Livet et strålende
op Soloplyst Vindue.
– med herlige Farver
og herlige Glæder –
– { … }og did – udenfor
måtte jeg gjerne –
være med i Dansen
Livets Dans –

 

Munchmuseet T 2730 bl. 12r

    – Det annet Billede
– den røde Sol –
– { … }Purpurrødt som
gjennem et sodet Glas
skinner Solen over
Verden –

    På høiden i Baggrunden
står K{ … }orset tomt –
og grædende Kvinder
beder til det tomme
Kors.

    – Elskende – Horen
– Drankeren – og Forbryderen
fylder Terænnet neden
under – og mod

 

Munchmuseet T 2730 bl. 12v

høien i Billedet –
går en Skrænt ned
til Havet – der druk
– ned mod Skrænten
stuber Menneskene ud
– og Rædselslagne –
knuger de sig til
Skræntens Kant –

    Midt i Kaosset
står en Munk og
stirrer rådl{å}øs og
– med Barnets Fors-
krækkede Øine på
alt dette –
og spørg‹er› Hvorfor Hvortil

 

Munchmuseet T 2730 bl. 13r

    Det var mig ‹nu›
– ude i Byen rasende
Elskov og Laster –
Dødens Skræk lurede
bag – en blodrød {s}Sol
skinner over det hele
– og Korset er tomt


    På Formidd
Og ind igjennem
mit Vindue deroppe
hørtes Byens Støien
og Fuglens Kvidr‹en›
og { … }Hver Dag kom
Fr. T Kommentar en Time {en}–

 

Munchmuseet T 2730 bl. 13v

    Hun stod i Regelen
med et træt – Udtryk
jeg Det blev ikke
talt meget –

    Af og til kom
fru
talte vi i Alm-
indelig og Kjærlighed
– Efter en Time – {k}gik
{ … }hun – og jeg var
atter på { … }Kal Johan
– Derude gled
Strømmen atter –

    Bokken Lasson og
Drachmann

 

Munchmuseet T 2730 bl. 14r

og ale de andre
Par i Par – som
flagrende Sommerfugle –
– Foraarssk{ … }yerne jaget
over den blå Luft –
– Aarene gik – jeg
alene den syge { … }der
ser de lokkende Farver
og er udestænkt
– Men når jeg nu
ikke kan gifte mig
– Der var forpligtelsen
til at ikke at skabe
et K Hjem som
det jeg var født i

 

Munchmuseet T 2730 bl. 14v

det var min
Kunstnerpligt – det
var jo blit min
første – Så mit
sygeligt Natural –
hvordan skulde jeg
kunne være være
Egtemand – og så
ingen { … }Fortjeneste
– Altså den
fri Kjærlighed –
Men – først min
Barnetro som jeg
ikke helt kunne få
 …  væk –

 

Munchmuseet T 2730 bl. 15r

– så alt det annet
– om hun blev ulykkelig
– om det blev Børn –
–  … 

    F{ … }røken T
    Hun var rig – hun
var selvstændig hun
– var erfaren – det vidste
jeg – jeg forstod hun
havde levet –

    Jeg vidste hun havde
været over i Amerika
to Gange i Anlednin
en Elsker

    – { … }Det
 …   …  {B}Form

 

Munchmuseet T 2730 bl. 15v

    Når jeg
    Imidlertid fortsatte
det vilde Liv –
– { … }Det var ikke
mulig at undgaa
– ude på Loffen
fik man «gjort
Forretninger» – fik
altid slåt en par
Kroner til Farver og
Mad –

    – Og Hauge var
en farlig Compagnon
– hun var altid færdig

 

Munchmuseet T 2730 bl. 16r

og
    Han mærket Li
dette Liv deroppe
på Madradsen og
Livet her på Caffeen
havde tat stygt på
– Om Formiddagen
fik han { … }oftere og
oftere Anfaldene –
– Først over Middag
var han bra
– Der sad han igjen
i Bodegaen

 

Munchmuseet T 2730 bl. 16v

Her samledes nu
efterhånden alle
Bohemerne – det vil
sige Resterne af den
tigli tidligere Bohe
Bohemklik – Mest
nu udlevede forranglede
Væsener der intet
havde at bestile –
{ … }Hovedledere kunne vel
siges at være Krohg
Fru Krohg – og Gunnar
Heiberg

    – Brandt Kommentar var næsten

 

Munchmuseet T 2730 bl. 17r

aldrig sammen med
{D}dem – Rigtig likte dem
ham han dem ikke
– og heller ikke
likte de ham –

    De brugte over-
hovedet Folk – der
var frække nok
til at skaffe ‹sig›
‹hole› Penger overalt
eller var Rige så
de kunde spede i
Kassen –

    {En}Christensen – den
lange ubegavede

 

Munchmuseet T 2730 bl. 17v

Digter – med den
veneriske Sygdom –
var Deres Spillebank
– Han og et Par
andre sendtes ud
forat spille – Han
gik ind på Cafeen –
– sat sig bort til
unge { … }Studenter der
var smigret over
at kjende den ældre
Bohem – Han
inviterte dem da
på Kilebanen og

 

Munchmuseet T 2730 bl. 18r

fik spilte så Kiler
om Øl i al Uskyldighet
– ‹sMen og

    Når så disse blev
drukne fik han
dem op på Grand
i et Værelse – og der
spilledes Pengene fra
de unge {D}drukne
Tyrer –

    Her i Bodegaen
begyndtes før Middagen
med Champagne og
Gerry –

 

Munchmuseet T 2730 bl. 18v

    {D}Ind igjennem Døren
kommer Hauge lang
og bleg i sin
lange elegante
Redingo{ … }t    noget
affecteret i måden
at være fin på –

    – Gode Gud –
Han ler og sætter sig
ved mit Bord –
Ved Du idag traf
jeg Krohg

    Han var fuld
ser og peger på

 

Munchmuseet T 2730 bl. 19r

{4}3 unge
    {G}Heiberg Hansen
og Jappe – der
står og snakker
sammen – ved Du
hva han sa?

    De {to}3 har jeg
inat gjort til
Hanreier –

    – Hva det er
godt – med sin
egen Kone –
– {S}Har Du Penger
idag – Jeg drak alt

 

Munchmuseet T 2730 bl. 19v

op med Drachman
og LassonGrand

    – Lidt til et Glas –
    – Vi sidder og drikker
mens Bodegaen blir
tættere og tættere –

    – {D}Ægtemænderne
med sine Koner
og deres Elskeder

    ‹Ja› Friheden begynner
med Præsten og
Ægteskabet sier
jeg og ler –

 

Munchmuseet T 2730 bl. 42r

    {T}Krohgs ‹Inferno›
Først N ved Hjælp
af Fæ{d}lder Regninger
og Vin –

    – Så {a}Avisartikler
om mig efter paa
– Så Avisartikler
Haukland

 

Munchmuseet T 2730 bl. 48v

 

No-MM_T2730-99-V